Aktuality

Nachádzate sa tu

Novinky z ústavu 2018 18. 01. 2019

Nový informačný bulletin o novinkách a zmenách v našom ústave za uplynulý rok

15. november je Svetový deň boja s rakovinou pankreasu 15. 11. 2018

Ďakujeme pacientskej aliancii NIE RAKOVINE a pacientskemu združeniu EUROPACOLON Slovensko, že v spolupráci s našimi špičkovými odborníkmi šíria osvetu o závažnosti ochorenia, jej nenápadných príznakoch a rizikových faktoroch karcinómu pankreasu.

Cena za vedu a techniku putuje do NOÚ 09. 11. 2018

Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku bol ocenený MUDr. Michal Chovanec.

Kôš plný humoru rozdával smiech v našom ústave 05. 11. 2018

Dnes pacienti na Oddelení radiačnej onkológie privítali zdravotných klaunov. S príchodom ich láskavého humoru a typickými červenými nosmi dobrá nálada priam vtancovala na lôžkové oddelenie rádioterapie.

Stránky