1. KONFERENCIA O KARCINÓME PĽÚC S TOP ODBORNÍKMI V NOÚ

11.08.2022
Celosvetová kapacita na liečbu rakoviny pľúc profesor Nasser H. Hanna a ďalší experti sa podelili o najnovšie poznatky a aktuálne trendy v liečbe tejto závažnej diagnózy.

V stredu 10. augusta sa na pôde NOÚ uskutočnilo významné odborné sympózium CONVERSATIONS ABOUT LUNG CANCER s medzinárodnou účasťou renomovaných expertov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby karcinómu pľúc. Všetkých lekárov, onkológov na prvej výročnej konferencii privítal prof. Juraj Pechan, medicínsky riaditeľ NOÚ a vďaka online prenosu sa tiež prihovoril až zo zámoria Dr. Kelvin P. Lee, riaditeľ Indiana Health Simon Comprehensive Cancer Center (IU- SCCC). Predsedníctva sa ujali Dr. Mária Rečková, riaditeľka Národného onkologického inštitútu* a prof. Michal Mego, prednosta II. Onkologickej kliniky LF UK A NOÚ.

Odborné podujatie v anglickom jazyku sa konalo vďaka medzinárodnej spolupráci medzi IU- SCCC) v Indianapolise a naším špecializovaným ústavom pod záštitou NOÚ/NOI, IU-SCCC a Slovenskej onkologickej spoločnosti. Celosvetová kapacita na liečbu rakoviny pľúc prof.Nasser H. Hanna z IU- SCCC a ďalší špičkoví odborníci sa podelili o najnovšie poznatky a aktuálne trendy v liečbe rakoviny pľúc so zameraním na najrozšírenejší, nemalobunkový karcinóm pľúc. Informovali tiež o pripravovanom, v poradí už štvrtom onkologickom skríningovom programe na Slovensku, ktorý sa zameria na včasné odhalenie rakoviny pľúc najmä u fajčiarov, a ľudí s 10 až 15 - ročnou abstinenciou

Európa dnes predstavuje desatinu svetovej populácie, a alarmujúcu štvrtinu prípadov rakoviny na svete. Rakovina pľúc je u Slovákov hlavnou príčinou úmrtí a druhou najčastejšou rakovinou (po rakovine hrubého čreva). U Sloveniek je toto ochorenie na štvrtom mieste. Približne 80 % úmrtí zapríčiňuje fajčenie. Riziko rakoviny je zvýšené aj u pasívnych fajčiarov. Pokiaľ je rakovina pľúc odhalená v skorých štádiách, pacient má veľkú šancu na vyliečenie. Aj preto bola osobitná pozornosť venovaná skríningu karcinómu pľúc. EURÓPSKY PLÁN NA BOJ PROTI RAKOVINE chce naplniť ambiciózny cieľ, aby sa do roku 2040 podiel konzumentov tabaku v obyvateľstve EÚ znížil na menej ako 5 %.

*Národný onkologický inštitút (www.noisk.sk) koordinuje pracovné skupiny pre jednotlivé onkologické skríningy na Slovensku, teda aj pracovnú skupinu pre skríning karcinómu pľúc, ktorá v súčasnosti intenzívne pracuje na príprave štandardných, preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov.

Autor fotiek: Lucia Benediková