Lekárska knižnica - Stredisko vedeckých informácií NOÚ

Knižnica SVI má knižničný fond špecializovaný na onkologickú literatúru a príbuzné odbory. Zabezpečuje  vedecké a odborné informácie z oblasti onkológie, ako aj príbuzných a nadväzujúcich odborov, s plným rešpektovaním poslania a úloh NOÚ. Svoje služby poskytuje hlavne pracovníkom ústavu, ale i externým odborníkom a študentom.

Čitať viac >

Národny onkologický ústav

Stručná história vzniku a vývoja Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Starostlivosť o pacientov s nádorovými chorobami sa spája v Bratislave s Alžbetínskym kláštorom, kostolom a nemocnicou na Špitálskej ulici. Tento komplex postavili podľa projektov viedenského architekta F. A. Pilgrama.

Čitať viac >
 
Sponzorstvo a dary

Kontakt

Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel: +421 (02) 593 78 111
E-mail: info@nou.sk
Fax: +421 (02) 547 72 601

Ako sa k nám dostanete?