Oddelenie patologickej anatómie

Nachádzate sa tu

Patológia

Lokalizácia: Hlavná budova, - 1. poschodie
Tel. : +421 2 59378 306

 

Ambulancia klinickej cytológie

Lokalizácia: Pavilón M, na prízemí
Tel. : +421 2 59378 528
 
Lekár
MUDr. Marcela Drgonová

 

Ordinačné hodiny :

pondelok - piatok 8:00 – 11:00

Poznámka: Vyšetrenie je rýchle, pacient nemusí byť nalačno.

 

ĽUDIA

Patológia

Primár  
MUDr. Ján Macúch   kl.306

 

Lekári​  
MUDr. Dušan Macák, PhD. kl.706
MUDr. Gabriela Sieberová kl.443
MUDr. Georgína Kolníková, PhD. kl.393
MUDr. Richard Hokša kl.290

 

Vedúci laborant  
Mgr. Marta Gupková kl.204,154

 

Dokumentaristka  
PhDr. Juliana Lukáčová kl.584

 

Ambulancia klinickej cytológie

Lekár  
MUDr. Marcela Drgonová kl.528

 

Laborantky    
Jana Bóriková kl.725
Alena Mačeková kl.616
Ľudmila Šúrová kl.725
Mária Albertová kl.154, 204
Marcela Gallová kl.154, 204
Lucia Kozárová kl.154, 204
Katarína Krbová kl154, 204
Vladimíra Mikušiaková kl.154, 204
Darina Sedláková kl.154, 204
Mária Sekeľská kl.154, 204
Lucia Triebová kl.154, 204
Imunohistochemické laboratórium kl.318

                                                                                                                                                                      

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie patologickej anatómie je zamerané na histologickú diagnostiku nádorov.

Zabezpečuje výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR.

 

Vykonáva:

 • histologickú diagnostiku nádorov s využitím moderných histochemických a imunohistochemických metód, určovanie prognostických faktorov nádoru (stanovenie hormonálnych recepto-rov, rastovej frakcie, proliferačných faktorov, onkogénov a pod.)
 • vyšetrenia bioptického materiálu pre potreby diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky onkologických ochorení
 • peroperačné vyšetrenia
 • vyšetrenia cytologického materiálu respiračného systému
 • odber biologického materiálu na cytologické vyšetrenia v odberovej cytologickej ambulancii, PAB(punkčná aspiračná biopsia), telové tekutiny
 • komplexnú cytologickú diagnostiku nádorov - odber, spracovanie vyhodnotenie materiálu v rámci diagnostických potrieb NOÚ
 • spracovanie a farbenie biologického materiálu z cytologickej ambulancie, gynekologickej ambulancie, chirurgických a ďalších ambulancií
 • hodnotenie preventívnych cytologických náterov pri vyhľadávaní predstupňov a skorých foriem onkologických ochorení krčku maternice
 • diagnostiku na súčasnej vedeckej úrovni medicíny a zavádzanie nových diagnostických metód
 • konzultačné vyšetrenia pre pracoviská NOÚ s ďalšími oddeleniami patológie a cytológie v rámci SR
 • výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR.