Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
339/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola EKG prístroja Weich Allyn pre OKO D
50,00 € 09. 08. 2017 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
340/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
150,00 € 09. 08. 2017 Korvini Milan - odb. prehliadky a skúšky EZ, Rybná 1, 921 01, Piešťany, 30 751 632 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
355/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - obkladačské práce v priestoroch čistiacej miestnosti odd OCHO C
1 369,59 € 09. 08. 2017 Stanislav Šurin, Mútne 763. 029 63, Mútne, 35 380 527 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
353/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - maliarske práce v kanceláriach podľa rozpisu
990,00 € 08. 08. 2017 Zoran Cvekovič - ZOKY MONT, Nám.1. mája, 903 01 Senec MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
351/17/EPTČ/OPÚS
kompletná kontrola MaR na Transplantačnej jednotke v NOÚ
145,00 € 07. 08. 2017 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
337/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Ballancer PRO a aplikátora pre OFR I
218,00 € 07. 08. 2017 Beauty Systems s. r. o., Republikánska 1102/45, 312 00 Plzeň, CZ MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
350/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - stavebné a sadrokartonárske práce v priestoroch patológie NOÚ
9 999,00 € 07. 08. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
344/17/EPTČ/OIT
Diagnostika pre servisný zásah pre HP zariadenia (tlačiarne a multifukčné zariadenia)
108,00 € 07. 08. 2017 SWISS s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04, Bratislava, 35 770 252 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
345/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 07. 08. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
335/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OOH II
9,86 € 07. 08. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
346/17/EPTČ/OPÚS
na základe CP - montáž O2 panelov na gynekolog. Oddelenie
1 037,50 € 07. 08. 2017 AGR Meditech, s. r. o. , Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
336/17/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava separátora Amicus pre OLHT - úsek prípravy transf. Liekov
70,00 € 07. 08. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
333/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup balónikov Prompt Grip v počte 2ks k separátoru Amicus pre OLHT II
249,17 € 03. 08. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
334/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infúsomatu Space pre OAIM
95,49 € 03. 08. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
341/17/EPTČ/OPÚS
dezinsekčné práce na ubytovni Vlárska 13
66,00 € 02. 08. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
342/17/EPTČ/MTZ
Diskrétne výplatné lístky 1000/bal (8balení)
496,00 € 02. 08. 2017 VEMA, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09, Bratislava, 31 355 374 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
330/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár. Urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
3 984,96 € 01. 08. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
331/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálneho tlakomeru OMRON M6 Comfort pre OOH II
49,00 € 01. 08. 2017 Celimed, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
332/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava nemocničného lôžka NOVOS pre OAIM
47,50 € 01. 08. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
328/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy záložného zdroja UPS pre OKB, RDO-Diagnostika a OLHT III
45,00 € 31. 07. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
329/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár. Urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
1 197,33 € 31. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
325/17/EPTČ/OZT
na zákl.servis. Zmlvy a zmysle CP - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I
340,00 € 28. 07. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 18, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
327/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profylaktickú prehliadku prístrojov podľa priloženého zoznamu, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OLG
902,30 € 28. 07. 2017 Trigon, s. r. o., Gorálaska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
324/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
254,40 € 27. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
323/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
5 992,77 € 27. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
322/17/EPTČ/OIT
Licencia BioGray Plus - upgrade na 1PC
120,00 € 24. 07. 2017 Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., Braniskova 1128/10, 4001, Košice, 41037499 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
316/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Bronchoskopu BF-1T40, pre PNEU I
151,00 € 21. 07. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
317/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia Elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre OPTČ Správa budov
768,60 € 21. 07. 2017 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
318/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia núzdoveého rozhlasu v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre OPTČ Správa budov
204,96 € 21. 07. 2017 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
319/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov na lineárny urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
4 263,09 € 21. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
321/17/EPTČ/OPÚS
odstránenie havárie na kanalizácii, prízemie OAIM.
390,00 € 21. 07. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
313/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu mamgrafického zariadenia Giotto Image SDL pre RDO - mamografia
2 385,50 € 19. 07. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
314/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie lineárneho urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
156,50 € 19. 07. 2017 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
315/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie rádioterapeutického simulátora Simulix Evolution pre ORO
156,50 € 19. 07. 2017 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
289/17/EPTČ/OZT
na zákl.Zmluvy č. 01/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge, model Decomat pre OCS
1 288,16 € 19. 07. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
290/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
1 938,26 € 19. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
312/17/EPTČ/OIVS
kompletná výmena bŕzd na služobnom motorovom vozidle VW Golf
390,00 € 18. 07. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
287/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena náhradných dielov na Lineár. Urýchlovači Elekta Synrgy Platform pre ORO
2 642,00 € 18. 07. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
288/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineár.urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
394,80 € 18. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
309/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 18. 07. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
310/17/EPTČ/OPÚS
dezinsekčné práce RDO, ORO I a ubytovňa (Vlárska 13, izba č. 314)
320,00 € 18. 07. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
311/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dadanie a montáž klimatizačnej jednotky do priestorov OGO
1 326,60 € 18. 07. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
284/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola difúzneho prístroja ZAN 300 DLCO pre PNEU
379,90 € 17. 07. 2017 MR Diagnostic, s. r. o., Račianská 72, 831 02, Bratislava, 35 844 825 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
285/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievaceho zariadenia sestra-pacient pre OGO
295,00 € 17. 07. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
286/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava zatavovačky HAWO pre OCS
808,05 € 17. 07. 2017 STERIPAK, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 437 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
308/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž plastových okien a dverí na odd. chir. Onkol. C v hlavnej budove NOÚ
14 990,00 € 17. 07. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
293/17/EPTČ/OIT
Licencia - komunikčný Program analyzátora Cobas E411*
930,00 € 07. 07. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
307/17/EPTČ/OPÚS
pravidelná servisná prehliadka dieselagreátu
965,00 € 06. 07. 2017 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
283/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji CLV-180 pre GAE
1 237,29 € 04. 07. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
304/17/EPTČ/OPÚS
na základe CP - veľká samolepiaca oznamovacia nálepka
37,48 € 04. 07. 2017 Grafis Reklama MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky