Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
56/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych teplomerov Omron pre OKO F 15 ks.
58,50 € 23. 01. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
57/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická prehliadka EKG prístroja Cardioline ar 2100 view, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OKO F
80,00 € 23. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
58/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS HP P5000 pre OIT
513,50 € 23. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
59/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technickú kontrolu elektrických odberových kresiel Comfort 2 Flex pre OLHT II
177,00 € 23. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
49/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicídneho žiariča pre OAIM
1 643,73 € 22. 01. 2018 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
50/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup pacientského kábla pre EKG prístroj Cardioline ar 1200 view pre kardiol.amb. I.
230,00 € 22. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
51/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat Space pre OAIM
158,66 € 22. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
52/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka EKG prístroja Se-1200 Express Touch pre OCHO D
107,00 € 22. 01. 2018 NIMAG spol. s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 31 337 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
48/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
410,00 € 22. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
61/18/EPTČ/OPUS
na zákl. CP - odvetrávanie/napojenie na jestvujúcu vzduchotechniku, stavba - Mamografia NOÚ
2 411,86 € 19. 01. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
38/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Compact pre OOH I
111,84 € 18. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
39/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS APC pre ORO
277,25 € 18. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
40/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická prehliadka ultrazvukového prístroja Zonare Z-One , vrátane vystavenia príslušných protokolov pre Neurologickú ambulanciu
80,00 € 18. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
45/18/EPTČ/OPUS
maľovanie priestorov vstup do jedálne
1 393,40 € 18. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
46/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka zariadení Rotomat 400, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OZI
766,50 € 18. 01. 2018 KASYS, s .r. o., Rozmarínová 37, 821 04, Bratislava, 35 698 179 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
47/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusora Compact pre OOH I
72,64 € 18. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
37/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena batérie pre EKG prístroj Cardioline ar 2100 pre amb. Vnútorného lekárstva - predoperačná
103,00 € 17. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
43/18/EPTČ/OPUS
oprava UNC 060
1 332,99 € 17. 01. 2018 KLC servis, s .r .o., Zvolenská cesta 3448, 984 01, Lučenec, 36 620 068 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
44/18/EPTČ/OIT
obstaranie 4xkusov čítačiek čiarových kódov
1 184,00 € 17. 01. 2018 Počítače a Programovanie, s. r. o., Kuzmányho 22, 010 01, Žilina MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
33/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola sterilnej zatavovačky TSDII, pre OLHT II
245,00 € 17. 01. 2018 EUROLAB Lambda a. s., T.Miklina 2, 917 01, Trnava, 35 869 429 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
34/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava termocyklera BioRAD C1000 Thermal Cycler pre OLG
1 295,00 € 17. 01. 2018 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
35/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Nelicor pre OAIM
300,00 € 17. 01. 2018 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410759 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
36/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava odsávačky New Askir pre ORO
55,30 € 17. 01. 2018 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
42/18/EPTČ/OPUS
servisná prehliadka a následná oprava vozidla multicar M25 4x4
300,00 € 16. 01. 2018 CSAKOM spol. s.r.o., Mikulášov sad 241, 946 34, Bátorové Kosihy, 31 107 818 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
32/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická prehliadka Exidačného stola D-LAB 2000, vrátane príslušných protokolov pre OPA - patológia
80,00 € 16. 01. 2018 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
31/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji Olympus Xenon E180 pre COS
1 741,82 € 16. 01. 2018 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
62/18/EPTČ/OPUS
testačná sada na meranie tvrdosti vody 2x
41,67 € 15. 01. 2018 Marián Tóth WT Consulting, Hlavná 12/45, Šala, 45 699 585 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
30/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
336,50 € 15. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
41/18/EPTČ/OPUS
na zákl. CP - repas rozvodov medicinálných plynov - kyslík na odd MMG
823,03 € 15. 01. 2018 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
27/18/EPTČ/OZT
na základe zmluvy na výkon serv.prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Graseby 3M pre OOH II
28,21 € 12. 01. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
29/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády SR pre RDO diagnostika, RDO - Mamografia a RDO - CT
820,00 € 12. 01. 2018 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
7/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická prehliadka PMI Lineárneho urýchľovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
13 155,00 € 11. 01. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
8/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická prehliadka simulátora Simulix Evolution, pre ORO
1 720,00 € 11. 01. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
9/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
2 218,50 € 11. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
24/18/EPTČ/OPUS
oprava a servis palivovej sústavy na nákladnom vozidle AVIA
200,00 € 11. 01. 2018 KENE, s. r. o., Bystrická 7, 841 07, Bratislava, 44 292 007 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
10/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - preventívna technická prehliadka anestéziolog. Prístrojov Venal Libera - 3 ks, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OAIM
970,00 € 11. 01. 2018 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
25/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka prístroja Planer KRYO 560-16, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLHT II.
280,00 € 11. 01. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
26/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava elektrickej požiarnej signalizácie EPS pre OOH I - TJ
59,12 € 11. 01. 2018 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
28/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vypracovanie rozpočtu na adaptáciu existujúcich priestorov v rámci komplexu operačných sál na zákrokovú miestnosť
499,00 € 11. 01. 2018 moravcik-schroner, s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra, 47185422 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
6/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco PS32, pre OLHT
371,80 € 11. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
22/18/EPTČ/OPUS
maľovanie priestorov ORO
1 656,90 € 10. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
21/18/EPTČ/OPUS
dodanie a montáž vertikálnych žalúzii (OKO D)
838,46 € 10. 01. 2018 TERMAX Group, s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
11/18/EPTČ/OPUS
zameranie úniku vody
500,00 € 10. 01. 2018 Termodom spol.s.r.o, Trenčiansska 28, 821 09, Bratislava, 31 367771 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
18/18/EPTČ/OIVS
oprava poškodeného disku v riadiacom servery
486,98 € 10. 01. 2018 HP Enterprise Slovakia, s. r. o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
23/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - sadrokartonárske práce
4 938,12 € 10. 01. 2018 Zoran Cvetkovič - ZOKY MONT, Nám. 1. mája, 903 01, Senec, 37 815 489 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
19/18/EPTČ/OPUS
oprava pračky Elektrolux Wascatir FKE 225 FC - kabeláž na motore
100,00 € 09. 01. 2018 Štefan Vancík - ELOS, Čaladice, 951 03, 35 412 437 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
20/18/EPTČ/OPUS
oprava práčky UNICA 45 demontáž motora (zlomená doska) následne montáž motora
200,00 € 09. 01. 2018 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
17/18/EPTČ/OPUS
maliarske a podlahárske práce v priestoroch pred gynekológiou, OOH I a OOH II
528,62 € 09. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
12/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (infúzne flaše 1 kontajner)
82,00 € 08. 01. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
14/18/EPTČ/OPUS
chemický rozbor kondenačnej vody zo 4 odberných miest.
120,00 € 08. 01. 2018 Marián Tóth WT Consulting, Hlavná 12/45, Šala, 45 699 585 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky