Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
314/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie lineárneho urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
156,50 € 19. 07. 2017 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
315/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie rádioterapeutického simulátora Simulix Evolution pre ORO
156,50 € 19. 07. 2017 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
289/17/EPTČ/OZT
na zákl.Zmluvy č. 01/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge, model Decomat pre OCS
1 288,16 € 19. 07. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
290/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
1 938,26 € 19. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
312/17/EPTČ/OIVS
kompletná výmena bŕzd na služobnom motorovom vozidle VW Golf
390,00 € 18. 07. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
287/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena náhradných dielov na Lineár. Urýchlovači Elekta Synrgy Platform pre ORO
2 642,00 € 18. 07. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
288/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineár.urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
394,80 € 18. 07. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
309/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 18. 07. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
310/17/EPTČ/OPÚS
dezinsekčné práce RDO, ORO I a ubytovňa (Vlárska 13, izba č. 314)
320,00 € 18. 07. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
311/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dadanie a montáž klimatizačnej jednotky do priestorov OGO
1 326,60 € 18. 07. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
284/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola difúzneho prístroja ZAN 300 DLCO pre PNEU
379,90 € 17. 07. 2017 MR Diagnostic, s. r. o., Račianská 72, 831 02, Bratislava, 35 844 825 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
285/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievaceho zariadenia sestra-pacient pre OGO
295,00 € 17. 07. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
286/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava zatavovačky HAWO pre OCS
808,05 € 17. 07. 2017 STERIPAK, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 437 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
308/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž plastových okien a dverí na odd. chir. Onkol. C v hlavnej budove NOÚ
14 990,00 € 17. 07. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
293/17/EPTČ/OIT
Licencia - komunikčný Program analyzátora Cobas E411*
930,00 € 07. 07. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
307/17/EPTČ/OPÚS
pravidelná servisná prehliadka dieselagreátu
965,00 € 06. 07. 2017 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
283/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji CLV-180 pre GAE
1 237,29 € 04. 07. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
304/17/EPTČ/OPÚS
na základe CP - veľká samolepiaca oznamovacia nálepka
37,48 € 04. 07. 2017 Grafis Reklama MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
305/17/EPTČ/OPÚS
parkovacie žetóny - 200ks
1 320,00 € 04. 07. 2017 Jolly Joker a.s., Pod Klepáčom 5, 831 01 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
306/17/EPTČ/OPÚS
úpravu rozvodov medicinálnych plynov na chirurgickom oddelení
2 300,00 € 04. 07. 2017 DRAGER Slovensko, s. r. o., Radlinského 40a, 921 01, Piešťany, 31 439 446 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
303/17/EPTČ/OPÚS
Preprogramovanie parkovacieho systému
30,00 € 03. 07. 2017 Jolly Joker a.s., Pod Klepáčom 5, 831 01 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
275/17/EPTČ/OPÚS
oprava práčky Elektrolux v ústavnej práčovni
80,00 € 03. 07. 2017 ELS Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 35 801 387 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
282/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - diagnostika
328,00 € 03. 07. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
297/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - dodávka a montáž vzduchoteniky - odsaávanie čistiacej miestnosti Chirurgie C
1 175,39 € 30. 06. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
300/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch odd. OOH 1 na 4.p v hl. budove NOÚ
8 996,00 € 30. 06. 2017 Zoran Cvekovič - ZOKY MONT, Nám.1. mája, 903 01 Senec MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
299/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - rekonštrukcia verejných WC na 2p. v hlavnej budove NOÚ
4 092,50 € 29. 06. 2017 AB stavby, s. r. o., Podolky 823/20, 919 21, Zeleneč, 50 878 085 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
298/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž sieti proti hmyzu do priestorov OKO E
1 070,20 € 29. 06. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
295/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - vypracovanie štúdie na zákrokovňu v existjúcich priestoroch odd. operačných sál
970,00 € 28. 06. 2017 moravcik-schroner, s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra, 47185422 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
296/17/EPTČ/OPUS
na zákl.CP - servis viacerých klimatiz.jednotiek pre viaceré amb.
260,00 € 28. 06. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
291/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - oprava chladiarenského stroja VZT jednotky pre RTO + vykonanie revízie tesnosti
280,00 € 28. 06. 2017 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
217/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - preracovanie tresy odvodu kondenzátu - servis klimatizačnej jednotky na amb. OAIM
363,00 € 27. 06. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
281/17/EPTČ/OZT
v zmysle zmluvy o serv. Činnosti č. 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
9 489,90 € 27. 06. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
292/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK fa EK pre služobné motorové vozidlo VW Golf
90,00 € 26. 06. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
269/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava rádioterapeutického simulátora Simulix Evolution pre ORO
958,00 € 23. 06. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
270/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena ionexovej náplne pre zariadenie na úpravu vody Aquaosmotic pe OKB
172,67 € 23. 06. 2017 AquaOsmotic, s. r. o., Vrchlického 710, 066 01, Tíšňov, CZ, 04 763 084 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
266/17/EPTČ/OZT
v zmysle serv. Zmluvy a CP - nákup halogénovej lampy do hemokoagulačného analyzártra Sysmex CA pre OLHT I
130,00 € 22. 06. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
278/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 22. 06. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
267/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu, vrátane vystavenia validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
240,00 € 22. 06. 2017 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
279/17/EPTČ/OPÚS
výmena trojcestného servo-ventilu chladenia v operačnom trakte včetne úpravy potrubia trás
895,00 € 22. 06. 2017 EKOTECHNOLÓGIE s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35794 313 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
268/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup svetlovodného kábla k 3D LSK veží pre Centrálne operačné lampy
3 353,10 € 22. 06. 2017 Surgitech, s .r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
263/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy č. 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárnych urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
3 522,88 € 21. 06. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
264/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP pravidelná výmena IR 192 zdroja v brachyterapeutickom prístroji MicroSelectron HDR pre ORO
7 202,71 € 21. 06. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
276/17/EPTČ/OIT
úpravy web služieb
520,00 € 21. 06. 2017 Subteca, s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava Ružinov, 46 968 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
265/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava pľúcneho ventilátora Puritan Bennett pre OAIM
933,93 € 21. 06. 2017 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410759 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
277/17/EPTČ/OPÚS
zasklenie balk.dverí vo vestibule na 4p. a zaklenie deliacej steny vo vestibule na 3p. NOU
475,00 € 21. 06. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
280/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch TJ NOÚ
790,00 € 21. 06. 2017 Zoran Cvedkovič - ZOKY MONT, Nám. 1.mája, 903 01, Senec, 37815489 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
274/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - oprava nákladného výťahu Aca 1600kg v budove RTO
9 284,00 € 20. 06. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
255/17/EPTČ/OPÚS
pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov všetkých typov v NOÚ a na ubytovni Vlárska 11-13, opravy, mazanie zariadení, čistenie šácht na 2. polrok 2017
6 436,80 € 20. 06. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
261/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena náhradných dielov na Lineár. Urýchlovači Elekta Synergy Platform pre ORO
1 939,00 € 19. 06. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
273/17/EPTČ/OPÚS
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu (odvoz,manipulácia, skartácia, certifikát o skartovaní)
0,00 € 19. 06. 2017 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky