Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
1197/14/EPTČ/OIT
integrácia a reporting dát evidencia pacientov. Analýza dát likového reťazca.
5 720,00 € 06. 11. 2014 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1201/14/EPTČ/OTČ
oprava práčky Unika 45
06. 11. 2014 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1202/14/EPTČ/OTČ
servis kompresorov Air Krone
551,84 € 06. 11. 2014 MERC TaPS, Veterná 1291/2, 900 31, Stupava, 22 696 555 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1203/14/EPTČ/OIVS
stavebný dozor na akciu, rekonštrukciu transpl.jednotky, modernizácia, výmena VZT NOÚ - 1 mesiac
950,00 € 06. 11. 2014 Ing. Eduard Pohl, Miletičova 3/a, 821 08, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1181/14/EPTČ/OZT
oprava videokolonoskopu CF-Q160L pre GAE I.
100,00 € 06. 11. 2014 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1205/14/EPTČ/MTZ
Vložka FAB - 3 klúčová 40ks, samozatvarač Dorma 5ks, tyče na skrinové zámky 60ks
852,00 € 05. 11. 2014 Martin Hračš – Key max, Francisciho 24, 054 14, Levoča, 40 862 321 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1196/14/EPTČ/OTČ
diagnostika odvádzačov kondenzátu v systéme
342,00 € 05. 11. 2014 VVLP, s. r. o., Hlavná 588/40, 922 41, Drahovce, 44 052 669 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1153/14/EPTČ/MTZ
utierky kotúč. Pap.
970,20 € 05. 11. 2014 TT pharma, s. r. o., J. Bottu 2, 917 01, Trnava, 44078145 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1168/14/EPTČ/OZT
dodávka a montáž zabezpečovaciehoe zariadenie na vstupné dvere do novo vzniknutého skladu pre OIT
492,11 € 04. 11. 2014 VASCH s. r. o., Budmerice 532, 900 86, Budmerice, 44 472 153 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1169/14/EPTČ/OZT
dodávka a montáž zabezpečovaciehoe zariadenie pre nemocničnú lekáreň
671,60 € 04. 11. 2014 VASCH s. r. o., Budmerice 532, 900 86, Budmerice, 44 472 153 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1170/14/EPTČ/OZT
oprava polohovateľného nem.lôžka
600,00 € 04. 11. 2014 BASCO SK, s. r. o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01, Pezinok, 34 140 328 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1177/14/EPTČ/OTČ
oprava MaR po kontrole
397,26 € 04. 11. 2014 Johnson Controls Building Effciency, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1179/14/EPTČ/TKO
grafické spracovanie mustry pre štyri power point prezentácie pre potreby NOÚ, grafické práce
400,00 € 04. 11. 2014 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1166/14/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient a nákup hlásičov pre OKO A
80,00 € 04. 11. 2014 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1167/14/EPTČ/OZT
oprava prikrývacieho automatu Leica pre OKPC-patológia
500,00 € 04. 11. 2014 Mikro spol. s. r. o., Agatova 22, 841 01, Bratislava, 35 763 272 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1171/14/EPTČ/OTČ
oprava kalandra Bowe Passat a skladačky AMKO
03. 11. 2014 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1172/14/EPTČ/TKO
cateringové služby na kultúrne podujatie "Umenie pre život", úhrada zo sponzorského účtu
990,15 € 03. 11. 2014 Residence Group s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava, 45 356 041 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1151/14/EPTČ/MTZ
čistiace a dezinfekčné prostriedky
1 893,40 € 03. 11. 2014 IVIK, s .r. o., Šancová 70, 811 05, Bratislava, 47 476 893 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1162/14/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístroja Light Scanner, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
378,00 € 03. 11. 2014 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1174/14/EPTČ/TKO
grafické zalomenie štvrtého čísla newsletra pre zamest. NOÚ.
156,00 € 03. 11. 2014 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1152/14/EPTČ/MTZ
nábytok a koše na triedený odpad
870,04 € 03. 11. 2014 Manutan Slovakia s. r. o., Galvániho 7/B, 821 04, Bratislava, 35 885 815 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1163/14/EPTČ/OZT
oprava mamografu Giotu Images SDL, vrátane výmeny záložného hardisku pre RDO - mamografiu
550,00 € 03. 11. 2014 M - Plus Medical, s. r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1175/14/EPTČ/TKO
tlač newsletteru pre zamestnancov
115,00 € 03. 11. 2014 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1164/14/EPTČ/OZT
servisná prehliadka a oprava USG prístroja s farebným dopplerom Zonare Z.ONE pre Neurol.amb.
250,00 € 03. 11. 2014 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1165/14/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o servisnej činnosti nákup náhradných dielov na opravu zariadenia Somatom Sensation pre RDO-CT
6 841,35 € 03. 11. 2014 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1180/14/EPTČ/OTČ
vypracovanie realizačného projektu vzduchotechnika a chladenie pre vybrané priestory na 1. NP Genetiky a lôžkovej časti chirurgie.
8 400,00 € 03. 11. 2014 Klíma Konzult, spol. s. r. o., Trnavská 63, 821 01, Bratislava, 602744 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1160/14/EPTČ/OZT
zapožičanie licencie IMRT pre plánvanie externej terpie na Lineárnom urýchľovači Elekta za obdobie od 11/2014 - 1/2015 pre RDO
600,00 € 31. 10. 2014 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1161/14/EPTČ/OZT
matrix lineárna sonda ML6-15D na vyšetrenie prsníkov pre RDO-mamológia
9 800,00 € 31. 10. 2014 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1158/14/EPTČ/OZT
servis a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač pre Rádioafyziky
5 110,58 € 30. 10. 2014 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1148/14/EPTČ/MTZ
zdrav. obuv
9 800,00 € 30. 10. 2014 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1159/14/EPTČ/OZT
servis a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač pre Rádioafyziky
9 366,13 € 30. 10. 2014 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1149/14/EPTČ/MTZ
chloramín T 1kg
976,00 € 30. 10. 2014 VIDRA a spol. s. r. o., Strkova 8, 011 96, Žilina, 31 589 561 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1150/14/EPTČ/MTZ
toal.papier Jumbo
990,00 € 30. 10. 2014 WorldOffice, s. r. o., Bajkalská 9, 831 04, Bratislava, 46 267 191 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1155/14/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž 2ks plastových okien - pohotovostné izby v AB
992,70 € 30. 10. 2014 KBK plus, s. r. o., Kráľov Brod 189, 925 41, Kráľov Brod, 47 022 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1147/14/EPTČ/MTZ
tonery
3 093,00 € 29. 10. 2014 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1110/14/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient,a nákup ovládačov s mikrofónom sl-07 pre OKO F - paliatívna medicína
400,00 € 29. 10. 2014 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1156/14/EPTČ/OZT
zvarovaci práce nerezových košov a nerezových políc do dekontaminačnej myčky - 6ks pre OCS a D
230,80 € 29. 10. 2014 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1157/14/EPTČ/OZT
servis sterilizátora a dezinfektora pre OCS a D
440,32 € 29. 10. 2014 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1107/14/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a opravu ovládacieho panela operačnej lampy na operačnej sále 4 pre COS
9 679,00 € 28. 10. 2014 Med Partners, a. s., Hurbanovo nám. 1, 811 06, Bratislava MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1108/14/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka EKG prístroja pre funkčné vyšetrenie EKG, USG.
200,00 € 28. 10. 2014 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1154/14/EPTČ/OIVS
dvojkrídlové plastové dvere 1ks a trojdielne plastové okná 2ks
3 030,15 € 28. 10. 2014 KBK plus, s. r. o., Kráľov Brod 189, 925 41, Kráľov Brod, 47 022 451 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1109/14/EPTČ/OZT
servis kombinovaného sterilizátora Getinge pre OCS a D
4 230,16 € 28. 10. 2014 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1144/14/EPTČ/MTZ
dávkovač na mydlá, mydlá
880,00 € 28. 10. 2014 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1145/14/EPTČ/MTZ
tlačivá
1 000,00 € 28. 10. 2014 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1146/14/EPTČ/MTZ
tlačivá
993,17 € 28. 10. 2014 Ševt, a. s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava, 31 331 131 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1105/14/EPTČ/OZT
oprava pulzného oxymetra pre OAIM
152,36 € 27. 10. 2014 Polymed medical CZ, a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1106/14/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja Elteco PS 30 pre OKHT B Lú
300,00 € 27. 10. 2014 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1141/14/EPTČ/OIVS
dodávku a montáž plošiny na prevádzku ZŤP osôb zároveň prispôsobenú na núdzovú prepravu kulinára
9 700,00 € 27. 10. 2014 SLOV lift, spol. s. r. o., Na Grbe 35, 841 07, Bratislava, 35 752 602 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1142/14/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž bezfalcových dverí na mieru v priestoroch hlavnej budovy 8 ks
2 291,00 € 27. 10. 2014 Termax, Farského 14, 851 01, Bratislava, 44 072988 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1132/14/EPTČ/MTZ
posuvné meradlo digitálne, skrinka stredná, výklopná odpadový, skartovačka,laminovacia fólia
910,00 € 27. 10. 2014 Manutan Slovakia s. r. o., Galvániho 7/B, 821 04, Bratislava, 35 885 815 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky