Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
258/15/EPTČ/MTZ
tonery
8 575,00 € 31. 03. 2015 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
272/15/EPTČ/OZT
oprava a následné nastavenie presnosti rezania na kryostate pre OKPC - patológia
500,00 € 31. 03. 2015 ZENA – R Slovakia s. r. o., Slovnaftská 102, 851 07, Bratislava, 43 913 717 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
273/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke servisných služieb - pravidelná štvrťročná revízia núdzodvého rozhlasu
204,96 € 31. 03. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
240/15/EPTČ/OZT
poskytovanie pozáručného servisu prístrojov Varian na masiac apríl pre ORO
2 970,00 € 31. 03. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
274/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke servisných služieb - pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie
768,60 € 31. 03. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
275/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDO
1 997,19 € 31. 03. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
257/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
968,00 € 30. 03. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
237/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OOHT II
200,00 € 30. 03. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
238/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OKO F a ORO
300,00 € 30. 03. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
239/15/EPTČ/OZT
demontáž a montáž GSM komunkátora a validáciu mraziaceho boxu pre OKO D TJ
93,90 € 30. 03. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
271/15/EPTČ/OPČ
oprava a doplnenie komponentov (montáž a demontáž rozvádzača) na riaditeľský výťah Aca 500kg - hlavná budova
2 778,70 € 27. 03. 2015 LUKO SK, s. r. o.,900 52 Kuchyňa 469, 44 492 5588 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
267/15/EPTČ/OTČ
oprava vzduchového ventilu na prívod pary na práčke
150,00 € 26. 03. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
181/15/EPTČ/OTČ
obj. vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elekrtických zariadení, bleskozvodov elektrických spotrebičov pre rok 2015
9 990,00 € 26. 03. 2015 JTB, s. r. o., Mlynská 834, 034 95, Likavka, 45 351 911 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
268/15/EPTČ/SEK
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na akciu: úprava obvodného plášťa hlavnej budovy NOÚ
3 600,00 € 26. 03. 2015 Conzas, s .r. o., Škultétyho 18, 831 03, Bratislava, 44 066 333 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
269/15/EPTČ/OIT
dodávka a montáž kamerového systému do priestorov spoločných chodieb a vstupných priestorov NOÚ
9 979,00 € 26. 03. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
270/15/EPTČ/OPČ
montáž a nastavenie a pripojenie fotoclony na riaditeľskom výťahu Aca 500kg v hlavnej budove NOU
940,00 € 26. 03. 2015 LUKO SK, s. r. o.,900 52 Kuchyňa 469, 44 492 5588 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
266/15/EPTČ/TKO
úprava čísiel dverí a fyzická výmena tabuliek na OACH
185,00 € 25. 03. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
265/15/EPTČ/OTČ
oprava dávk.čerpadla chemAD-b
35,00 € 23. 03. 2015 Systém inžinierskych služieb, s.r.o., Bjornsonova 6, 811 05, Bratislava, 17 317 169 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
254/15/EPTČ/MTZ
zakupenie pracich prostriedkov
1 628,35 € 23. 03. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
235/15/EPTČ/OZT
oprava kolonoskopu pre GAE I
50,00 € 23. 03. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
236/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDF
9 480,69 € 23. 03. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
264/15/EPTČ/OIT
úpravy programového vybavenia na základe špecifikácie užívateľa
640,00 € 23. 03. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
244/15/EPTČ/OIVS
žalúzie a siete proti hmyzu pre potreby OKHTC
1 808,11 € 19. 03. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
245/15/EPTČ/OIVS
maliarske práce v priestoroch NOÚ (RTO, patológia)
3 838,00 € 19. 03. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
246/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazetových podhľadov a SDK priečky v priestoroch odd. patológie
3 994,00 € 19. 03. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
247/15/EPTČ/OIVS
stavebné práce v priestoroch patológie
3 990,00 € 19. 03. 2015 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
248/15/EPTČ/OIT
Rekonštrukcie metalického pripojenia do site informačných technológii - Patológia
1 682,29 € 19. 03. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
263/15/EPTČ/OIVS
dovodávka a montáž podlahy v priest.tech.zložiek v areáli NOU
518,29 € 19. 03. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
253/15/EPTČ/MTZ
pásovina nerezová, oceľová pásovina, nerezová joklovina, nerezová pásovina
620,03 € 19. 03. 2015 LLZ Servis, s. r. o., Galvaniho 12/B, 821 04, Bratislava, 44 276 745 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
232/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDO
431,68 € 18. 03. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
233/15/EPTČ/OZT
oprava prietokového cytomera BD FACS pre OLHT I
850,00 € 18. 03. 2015 I.T.A. spol. s. r. o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36 591 246 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
234/15/EPTČ/OZT
Demontáž a montáž farbiaceho automatu Leica pre OKPC - patológiu
220,00 € 18. 03. 2015 Mikro spol. s. r. o., Martinská 30, 821 05, Bratislava, 35 763 272 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
256/15/EPTČ/MTZ
dezinf.prostriedky
950,70 € 17. 03. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
249/15/EPTČ/OIT
integrácia a reporting dát liekvého raťazca. Analýza dát vykazovania do poisťovní.
4 600,00 € 17. 03. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
250/15/EPTČ/MTZ
dodávka a montáž vybavenia čistiacej miestnosti na mieru - transplantačná jednotka
4 380,00 € 17. 03. 2015 TRENAB EU, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
255/15/EPTČ/MTZ
purell dezinf. Na ruky
550,00 € 16. 03. 2015 Persona, s .r. o., Šusteková 9, 831 04, Bratislava, 35 900 865 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
262/15/EPTČ/OIVS
žalúzie a siete proti hnyzu pre potreby AB
708,18 € 16. 03. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
252/15/EPTČ/MTZ
spojovací materiál
245,94 € 16. 03. 2015 ENTO Železiarstvo, s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35 798 505 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
226/15/EPTČ/MTZ
kancelársky a tabelačný papier
988,35 € 11. 03. 2015 WorldOffice, s. r. o., Bajkalská 9, 831 04, Bratislava, 46 267 191 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
231/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDO
3 139,01 € 11. 03. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
243/15/EPTČ/OIT
SKOL, VYJ – Školenie upgrade PIS spolu s výjazdom
360,00 € 10. 03. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
242/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáý plastových okien na OKHTB
7 286,02 € 10. 03. 2015 KBK plus, s. r. o., Kráľov Brod 189, 925 41, Kráľov Brod, 47 022 451 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
224/15/EPTČ/MTZ
čistiace a dezinfekčné prostriekdy
996,08 € 09. 03. 2015 IPP company, s. r. o., Šancová 70, 811 05, Bratislava, 46 689 621 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
225/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž podlahy na odd. patológie
2 684,55 € 09. 03. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
227/15/EPTČ/OPČ
zasklenie rozbitého okna na OOHI
50,00 € 09. 03. 2015 Sklenárstvo Ing. Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
228/15/EPTČ/OPČ
oprava faxu na OGO a písacieho stroja v NL
210,00 € 09. 03. 2015 Copies – Peter Liďák, Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 36 926 604 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
241/15/EPTČ/OTČ
odsávanie a likvidáciu chladiva z klimatiz.zariadenia na OOH I - TJ
998,00 € 09. 03. 2015 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
230/15/EPTČ/OZT
celková generálna oprava dvojramennej operačnej lampy Dr. Mach na operačnej sále č. 3 pre COS
9 998,93 € 06. 03. 2015 NIMAG spol. s r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 31 337 775 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
251/15/EPTČ/MTZ
elektroinšt.materiál
871,78 € 05. 03. 2015 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
121/15/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
479,03 € 05. 03. 2015 Elron Elektro, s .r. o., Rožňavská 1, 831 01, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky