Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
322/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka odb.kresla Comfort 2, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
100,00 € 21. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
323/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OKHT B
100,00 € 21. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
331/15/EPTČ/MTZ
spojovací materiál
921,16 € 21. 04. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
321/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo obj.pravidelnú ročnú validáciu prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
892,10 € 21. 04. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
342/15/EPTČ/OIVS
vymaľoavanie priestorov odd. OOH1 na 4p.v budove NOU
9 990,00 € 20. 04. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
318/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a opravu svetelného zdroja prístroja CLE145 pre GAEI
270,00 € 17. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
319/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služby oprava mamografu pre RDO - mamografie
105,00 € 17. 04. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
320/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služby oprava záložného zdroja pre OIT
600,00 € 17. 04. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
310/15/EPTČ/OZT
rozšírenie softverového vybavenie pre ultrasonografických prístroj LOGIO S7 pre RDO-Mamografia
4 500,00 € 15. 04. 2015 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
316/15/EPTČ/OZT
oprava infuz. Pumpy Graseby pre OOH I
100,00 € 15. 04. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
317/15/EPTČ/OZT
validácia prístrojov - izolátor pre odd.prípravy cytostatík
500,00 € 15. 04. 2015 LABO – SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
311/15/EPTČ/MTZ
tonery
9 469,60 € 14. 04. 2015 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
315/15/EPTČ/OPČ
oprava práčky Fagor na ubytovni Vlárska 13
68,00 € 14. 04. 2015 ELRIM, s. r. o., Janáčkova 5, 811 08 Bratislava, 47 578 980 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
308/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - oprava chirur.inštrumentov v počte 31ks pre chir. Amb. I.
36,40 € 13. 04. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
309/15/EPTČ/OZT
nákup PC HP so softwareom a opravu čítačky RTG obrazu PCR Eleva a nákup počítača HP so softwareom pre RDO - diagnostika
3 646,00 € 13. 04. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
260/15/EPTČ/MTZ
hydroišntalačný materiál - do kúpelne
436,34 € 13. 04. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
305/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - oprava mamografu pre RDO mamografia
120,00 € 13. 04. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
306/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - validácia teplotného dataloggera pre OKB - náklady na OKŠ
40,60 € 13. 04. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
307/15/EPTČ/OZT
nákup dávkovača presných objemov na riediaci roztok pre prácu s gel.systémom pre OLHT I
152,00 € 13. 04. 2015 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
314/15/EPTČ/OPČ
výroba a dodávka somolepiek a zalaminovanie plagátu pre potreby NOU
55,00 € 10. 04. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
301/15/EPTČ/OZT
oprava videolaryngoskopu GlideSchope pre OAIM
500,00 € 10. 04. 2015 Dispomed, s. r. o., Cesta pod Hradovou 23, 040 01, Košice 31 684 432 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
302/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servis.zmluvy a v zmysle CP - oprava zariadenia núdzového rozhlasu pre účely vyhlasovania požiarného poplachu v priestoroch OKPC - patológia
396,32 € 10. 04. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
303/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servis.zmluvy a v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS PS 32 pre OLG
900,00 € 10. 04. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
304/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov pre EKG prístroj pre OOHT I TJ
270,00 € 10. 04. 2015 COMPIMed, s. r. o., Miletičová, 70/594, 821 08, Bratislava, 35 953 900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
289/15/EPTČ/OIVS
pokládka laminátovej podlahy v priestoroch zasadačky na 1p. V admin.budove NOU
1 580,33 € 09. 04. 2015 Parketservis – Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17 506 476 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
290/15/EPTČ/OIVS
vymaľovanie priestorov zasadačky, seminárnej miestnosti a lekár.izby v priestoroch NOU
3 201,00 € 09. 04. 2015 Parketservis – Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17 506 476 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
291/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v priestoroch odd. radiologie
254,40 € 09. 04. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
292/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž PVC podlahových krytín v priestoroch odd. OOH na 4p. Hlav.budovy NOU
8 962,11 € 09. 04. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
293/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž ochranných prvkov na steny a ochranných madiel na OOH na 4 p. hlavnej budovy NOU
4 356,72 € 09. 04. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
294/15/EPTČ/OIVS
objednávame 6ks dverí na mieru pre odd. patológie
1 515,00 € 09. 04. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
295/15/EPTČ/OIVS
Architektonicka studia na rekonstrukciu vstupného vestibulu hlavnej budovy NOÚ
3 840,00 € 09. 04. 2015 Ing. arch. Alan Krajčír, Plán B architekti, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42176981 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
296/15/EPTČ/OPČ
oprava kopírovacieho stroja na sekret. ORO, multif.zariadenie Konica Minolta na PO
200,00 € 09. 04. 2015 Copies – Peter Liďák, Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 36 926 604 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
287/15/EPTČ/OTČ
oprava havarijneho stavu pre riadenie teploty parného okruhu operačných sál
1 050,00 € 08. 04. 2015 Johnson Controls Building Effciency, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
288/15/EPTČ/OIVS
prezúvanie automobilového parku NOU a výmena žiaroviek podľa potreby
81,14 € 08. 04. 2015 AUTOTEAM, s. r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
299/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OKH I
100,00 € 08. 04. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
300/15/EPTČ/OZT
update softveru na prístroji termocycler Biorad C1000 - 3 ks pre OLG
240,00 € 08. 04. 2015 LABO – SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
297/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urychlvoač pre RDO
3 232,38 € 07. 04. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
298/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov do ETD 2+ umývačky pre GAE I
2 125,00 € 07. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
281/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servisnej zmluvy - oprava chirur. Inštrumentov v počete 31ks pre COS
499,20 € 07. 04. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
282/15/EPTČ/OZT
oprava počítača na čítačke RTG obrazu PCR Eleva S Philips pre RDO diagnostiku
570,00 € 07. 04. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
283/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a oprava EKG prístroja pre OKO E
390,00 € 07. 04. 2015 COMPIMed, s. r. o., Miletičová, 70/594, 821 08, Bratislava, 35 953 900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
284/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servisnej zmluvy - výmena kábla a koncoviek vstupných rozvdodov záložného zdroja UPS PS pre OLHT II - darcovia
105,00 € 07. 04. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
285/15/EPTČ/OZT
oprava perfusora pre OAIM
200,00 € 07. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
286/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcii pre OAIM
200,00 € 07. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
280/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o serv.činnosti -nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM Sensation pre RDO-CT
9 559,30 € 02. 04. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
276/15/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space pre OAIM
100,00 € 01. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
277/15/EPTČ/OZT
oprava anestéziologického prístroja Venar pre OAIM
600,00 € 01. 04. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
278/15/EPTČ/OZT
nákup štandartných náhradných balónikov na prísavnú elekrodu 6 ks k EKG prístroju pre OOH 1
30,00 € 01. 04. 2015 M.D.T. spol. s. r. o., Nám. sv. Egídia 64/26, 058 01, Poprad, 31 726 992 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
279/15/EPTČ/OZT
oprava svetelného zdroja EVIS EXERA CV 180
1 200,00 € 01. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
258/15/EPTČ/MTZ
tonery
8 575,00 € 31. 03. 2015 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky