Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
44/15/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
892,85 € 23. 01. 2015 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
35/15/EPTČ/OIT
aktívne sieťové prvky - switch SSK2 + SSK3
9 650,00 € 22. 01. 2015 Axasoft, a. s., Radničné námestie 4, 821 05, Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský
36/15/EPTČ/OPČ
obj.výmena výťahovýc h komponentov a elektroinštalácie na výťahu Aca 500kg 4 stanice (lôžkový výťah v budove pavilónu M)
5 156,00 € 22. 01. 2015 LUKO SK, s. r. o.,900 52 Kuchyňa 469, 44 492 5588 MUDr. Jozef Dolinský
37/15/EPTČ/OIT
VYV - Hlásenie 6468 - doplnenie chábajúcich protokolo roku 2014 na pracovisko COS
600,00 € 22. 01. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
39/15/EPTČ/OPČ
oprava UN 060 - zlomený čap
800,00 € 22. 01. 2015 DAVOS s. r. o., Kopčianska 65, 851 01, Bratislava, 31 335 728 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
52/15/EPTČ/OIT
vytvorenie kopie dat z ostrej databázy
200,00 € 22. 01. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
41/15/EPTČ/MTZ
Termolístky QTK 60/120/12p
325,00 € 21. 01. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
42/15/EPTČ/MTZ
dezinfekčné prostriedky
978,40 € 21. 01. 2015 IPP company, s. r. o., Šancová 70, 811 05, Bratislava, 46 689 621 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
25/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia ID Inkubátora 37 pre OLHT I
300,00 € 20. 01. 2015 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
26/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
1 067,05 € 20. 01. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
27/15/EPTČ/OZT
servírovací stolík pre OKO D
4 600,00 € 20. 01. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
29/15/EPTČ/TKO
grafické služby na rok 2015
7 200,00 € 20. 01. 2015 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 MUDr. Jozefe Dolinský
40/15/EPTČ/OIVS
stavebné úpravy v priestoroch chirugie, hlavná budova 2.p. NOU
1 500,00 € 20. 01. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
21/15/EPTČ/OZT
zapožičanie licencie IMRT pre plánovanie externej terapie na Lineárnom urychľovači ELEKTA v obd. Od 1.2.15 do 30.4.2015 pre Rádiofyziku
600,00 € 20. 01. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
32/15/EPTČ/OIVS
opravu výťahu TOV 500 - 5 staníc - úprava riadenia výťahu pre frekvenčný menič, výmena kabíny za novú s osadením do pôvodného rámu, úprava elektroinštalácie
9 100,00 € 20. 01. 2015 SLOVLift, s. r. o., Na Grbe 55, 841 07, Bratislava, 35 752 602 MUDr. Jozef Dolinský
22/15/EPTČ/OZT
servis a pravidelná výmena filtrov pre farbiaci automat LEIC ST 5020 a montážny automat LEICA CV 5030 pre OKPC-patológia
400,00 € 20. 01. 2015 Mikro spol. s. r. o., Martinská 30, 821 05, Bratislava, 35 763 272 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
23/15/EPTČ/OZT
vyčistenie, nastavenie a kalibrácia rotačného kryostatu Leica CM pre OKPC - patológia
200,00 € 20. 01. 2015 Mikro spol. s. r. o., Martinská 30, 821 05, Bratislava, 35 763 272 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
24/15/EPTČ/OZT
oprava a nabrúsenie preväzových nožníc v počte 12ks pre OAIM
44,00 € 20. 01. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
70/15/EPTČ/MTZ
batérie vodovodné
960,40 € 19. 01. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
17/15/EPTČ/OZT
oprava prístroja VC 102 - Videokolposkop na mobilnej základni s 15 palc. LCD monitorom pre OGO II
500,00 € 19. 01. 2015 NIMAG spol. s r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 31 337 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
18/15/EPTČ/OZT
Oprava centrifugy EBA 20 pre OLHT I
500,00 € 19. 01. 2015 ILABO, s. r. o., Trstinská 13, 841 06, Bratislava, 35713119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
19/15/EPTČ/OZT
separátor krviniek Amicus 4ks, váhy odberové 1ks
2 189,05 € 19. 01. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Dolinský
20/15/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počete 11ks pre COS
234,40 € 19. 01. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
33/15/EPTČ/OTČ
oprava havarijného stavu chladieceho boxu na Patológii
903,00 € 19. 01. 2015 TITTL THERMO KING, s. r. o., Závodná 76, 821 06, Bratislava, 17 317 223 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
16/15/EPTČ/OZT
mapa na 30 skiel bez veka 30ks, mapa na 30 skiel s výsekmi 30ks
206,40 € 16. 01. 2015 BD BAMED, s. r. o., Komenského 997, 908 73, Veľké Leváre, 35 863 170 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
7/15/EPTČ/OZT
výmena membrány Rezervnej osmózy meodel ERR041 - 1ks a model ERROTS - 2ks pre OCS a D.
1 542,00 € 15. 01. 2015 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
8/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OKHT C
100,00 € 15. 01. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
9/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OKHT B
200,00 € 15. 01. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
14/15/EPTČ/OIT
sériový server MOXA Nport 5150
331,20 € 14. 01. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
15/15/EPTČ/OPČ
zameranie úniku vody - havária v ústavnom vodovode
100,00 € 14. 01. 2015 Termodom spol. s.r.o., Trenčianska 28, 821 09, Bratislava, 31 367 771 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
12/15/EPTČ/OIT
GK420t, termotransferová tlačiareň 2ks
620,00 € 14. 01. 2015 Axasoft, a. s., Radničné námestie 4, 821 05, Bratislava, 35 738 219 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
13/15/EPTČ/OIT
KELine zásuvka Modulo50, povrchová osadená, montážne práce
155,95 € 14. 01. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
2/15/EPTČ/OZT
oprava elektrického lôžka Omega pre OAIM
300,00 € 13. 01. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
3/15/EPTČ/OZT
Oprava perfusora Space pre OAIM
100,00 € 13. 01. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
4/15/EPTČ/OZT
Oprava monitora vitálnych funkcii VisiCon M011 pre OAIM
200,00 € 13. 01. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
5/15/EPTČ/OZT
Na základe servisnej zmluvy a na základe CP objednávame servis a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac pre Rádiofyziky
3 240,00 € 13. 01. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
6/15/EPTČ/OZT
Na základe servisnej zmluvy a na základe CP objednávame servis a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac pre Rádiofyziky
9 375,85 € 13. 01. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
11/15/EPTČ/OIT
rozšírenie stravovacieho systému o SW sklad.hospodárstva a ostatné naviazané moduly spolu s bezkont.kartami pre ostatných zamestnancov NOU
6 816,00 € 12. 01. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
1/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž homogénnej podlahovej krytiny na odd. Patológie
1 728,42 € 02. 01. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1421/14/EPTČ/OZT
plastový nástavec na rektoskop
110,00 € 31. 12. 2014 Medilas s. r. o., Malinová 2/A, 811 04, Bratislava, 31332528 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1422/14/EPTČ/OZT
matrac antidek.+ iné prísluš k mech.lôžkam
2 856,00 € 31. 12. 2014 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ
1425/14/EPTČ/OPČ
vyhotovenie elektroprojetku pre zapojenie germicídnych žiaričov pre COS
950,00 € 31. 12. 2014 JTB, s .r. o., Mlynská 83, 034 95, Likavka, 45 351 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1426/14/EPTČ/OPČ
oprava rolovacej garážovej brány Minorol na údržbe v areáli NOU - havária
405,83 € 31. 12. 2014 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1427/14/EPTČ/OPČ
parkovacie žetóny 200ks
1 320,00 € 31. 12. 2014 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1413/14/EPTČ/OTČ
vetracie mriežky pre odd. Patológie
117,70 € 31. 12. 2014 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1428/14/EPTČ/OPČ
ID karty na parkovanie pre zames. 30ks
105,00 € 31. 12. 2014 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1414/14/EPTČ/OZT
nákup žiaroviek do mikroskopov pre OKB
50,00 € 31. 12. 2014 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1429/14/EPTČ/OPČ
oprava parkovacích zábran na vyhrad.parkovisku
500,00 € 31. 12. 2014 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1415/14/EPTČ/OZT
nákup halogénovej lampy JCR pre OKHT Lú
450,00 € 31. 12. 2014 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1430/14/EPTČ/OTČ
dodávka fitlrov do vzduchotechniky pre COS
6 598,80 € 31. 12. 2014 INFOLAB Slovakia, s. r. o., Kpt. Nálepku 454, 018 61, Beluša MUDr. Jozef Dolinký, riaditeľ

Stránky