Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
603/15/EPTČ/TKO
tlači vizitiek 200ks
77,00 € 14. 08. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
583/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb - oprava záložného zdroja UPS PS 15 pre OLHT I
460,00 € 14. 08. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
584/15/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Tonometra pre OOH II
24,38 € 14. 08. 2015 Chirosan, s. r. o., Sadová 2, 923 02, Vrbové, 36 239 739 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
585/15/EPTČ/OZT
oprava bronchoskopu pre PNEU I
500,00 € 14. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
578/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OOH II
100,00 € 12. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
579/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie EKG prístroja Burdick Atria 6100 - vrátane vystavena servisného záznamu pre Kardiol. Amb.
100,00 € 12. 08. 2015 Pharmacare Slovakia, s. r. o., Farská 34, 949 01, Nitra, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
580/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray vrátane vystavenia servisného záznamu validačného protokolu pre kardiol.amb.
200,00 € 12. 08. 2015 ZOLS, s. r. o, Hornočermánska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
569/15/EPTČ/OZT
oprava pojazdného RTG prístroja Philips Easy Diagnostskaiskopická stena pre RDO - Diagnostika
592,00 € 12. 08. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
570/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava riadiacej jednotky TCS prístroja MicroSelectron HDR pre ORO
4 520,00 € 12. 08. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
582/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie prístrojov Customed vrátane servisného záznamu-validačný protokol pre kardiol.amb.
200,00 € 12. 08. 2015 MartSoft, Skladová 17, 326 00, Plzeň, CZ, 68 825 391 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
566/15/EPTČ/OZT
na zákl. serv. Zmluvy č. 1/2013 a v zmysle CP- nákup a výmena náhradných dielov pre chladenie techn. CT pre RDO-CT
529,94 € 10. 08. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
567/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb - oprava záložného zdroja UPS VT15 výmenným spôsobom za záložný zdroj PS15 M pre OLG
1 628,00 € 10. 08. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
568/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematol.analyz. Sysmex XT pre OLHT I.
300,00 € 10. 08. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
565/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb a v zmysle CP - oprava chir.inštrumentov v počte 14ks pre COS
569,60 € 04. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
572/15/EPTČ/OTČ
dodávka plast.kotvy so skrutkou z pozinkovanej ocele 5 balení + vruty do oceľovej konštrukcie 2 balenia
380,00 € 04. 08. 2015 EJOT Slovakia, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17, Košice v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
573/15/EPTČ/SEK
Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s nedostatkami uvedenými v protokole inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-18-39-2.3/P-E, F 24-15 zo dňa 23.6.2015 vrátane analýzy inšpektorátom namietaných nedostatkov, spolupráca pri návrhoch opatrení, ktoré má NOÚ prijať podľa protokolu a s tým súvisiaca príprava dokumentov
04. 08. 2015 Valko Marián & partners, s. r. o., Porubského 2, 811 06, Bratislava, 35 916 192 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
575/15/EPTČ/OIVS
vysprávky a maliarské práce na 2p. Hl.budovy NOÚ
04. 08. 2015 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
564/15/EPTČ/OZT
oprava injektora kontrasnej látky Ulrich Medical OHIO )Tandem pre RDO - CT
300,00 € 03. 08. 2015 PHARMA GROUP a. s., SNP 150, 908 73, Veľké Leváre, 31 320 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
571/15/EPTČ/OIT
rozšírenie licencie 25ks k dochadzkovému systému vrátane dodávky, softverovej inštalácie a školení
2 770,00 € 03. 08. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
563/15/EPTČ/OZT
oprava a následná pravidelná techn.kontrola plazm.sterilizátora TK PM-1 Sterrad - OCS
1 476,28 € 03. 08. 2015 Johnson & Johnson s. r. o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava, 31 345 182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
557/15/EPTČ/OTČ
dodanie amontáž dvojcestného regulačného ventilu vodného chladiča VZT - operačná sála č. 3
423,00 € 31. 07. 2015 MaR servis, s.r.o, Strojnícka 31, 821 05 Bratislava v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
558/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov RTG prístroj AXION ARISTOS FX
300,00 € 31. 07. 2015 Siemens, s.r.o,Lamačská 3/A,841 04 Bratislava v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
559/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov na RTG zariadení ulmay pre ORO
6 500,00 € 31. 07. 2015 Canberra-Packard,s.r.o,Bytčická 72,010 01 Žilina MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
560/15/EPTČ/OZT
výmena filtra do fluorescečného mikroskopu pre OLG
1 350,00 € 31. 07. 2015 ZENA – R Slovakia s. r. o., Slovnaftská 102, 851 07, Bratislava, 43 913 717 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
561/15/EPTČ/OZT
nákup sieťového adaptéra na osobnú váhu zn. KErN pre OKO F
30,00 € 31. 07. 2015 LIBRA spol. s. r. o., Kvetinárska 31, 821 06, Bratislava 17329469 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
562/15/EPTČ/OZT
oprava ovládacieho panela na stropnej operačnej lampe Tekno na gynek.zákrokovni pre COS
300,00 € 31. 07. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
548/15/EPTČ/OZT
oprava enterálnej pumpy Flocare 8000 pre OAIM
100,00 € 29. 07. 2015 Jaroslav Vitouš-VH Medic, Bieblova 38,500 31 Hradec Králove, CZ v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
549/15/EPTČ/OZT
nákup náhradnej manžety CC k digitálnemu tlakomeru Omron pre OOH I
30,00 € 29. 07. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
550/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb obj. opravu a nabrúsenie nožníc OKPC-patológia
7,80 € 29. 07. 2015 CHIRSERVIS-Pavel Stáňa, Miletičova 48, 821 08 Bratislava v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
556/15/EPTČ/OTČ
oprava žehliacej dosky na žehliacom lise TEXTIMA
500,00 € 28. 07. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
498/15/EPTČ/MTZ
tonery
8 195,80 € 27. 07. 2015 PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 Žilina 010 01 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
555/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
6 547,00 € 27. 07. 2015 Formát Plus s.r.o. Romanova 33 Bratislava 851 02 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
545/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcií VisiCon M211 pre OAIM
300,00 € 23. 07. 2015 B.Braun Medical,s.r.o,Handlovská 19,851 01 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
546/15/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GIF-Q165 pre GAE
7 906,80 € 23. 07. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
547/15/EPTČ/OZT
nákup náhradncýh plastových krytov na inf.pumpy Graseby pre OKO E
91,40 € 23. 07. 2015 MEDIS Nitra, spol.s.r.o,Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
553/15/EPTČ/OTČ
oprava dávkovacieho čerpadla pre bazény v NOÚ
157,80 € 22. 07. 2015 Systém inžinierskych služieb, spol. s. r. o., Bjornsonova 6, 811 05, Bratislava, 17 317 169 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
543/15/EPTČ/OZT
oprava vodoliečby Ocean Forti,vrátane elektrickej revézie pre FRO I.
683,99 € 20. 07. 2015 M-Plus Medical, s.r.o,Myjavská 1/B,811 03 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
554/15/EPTČ/OIVS
rekonštrukcia priestorov operačnej sály č. 4 a priľahlých miestností
8 990,00 € 20. 07. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
544/15/EPTČ/OZT
nákup uzatvárateľných nádob s uzáverom pre OKPC-patológia
293,40 € 20. 07. 2015 J.P..Plast Slovakia,s.r.o,Hašičská 4,971 01 Prievidza MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
540/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo 02/05 SDX a CP - oprava separátora krviniek Amicus pre OLHT II - darcovia
3 550,00 € 20. 07. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
541/15/EPTČ/OZT
oprava videoendosonografu GF-UM160 pre GAE
3 500,00 € 20. 07. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
552/15/EPTČ/OIVS
obj. vypracovanie projektu - archit.štúdia - rekonštrukcia vstupného vestibulu budova rádiologie NOU
2 880,00 € 20. 07. 2015 Ing. Arch. Alan Krajčír, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42 176 981 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
542/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy a CP - orava prepojenia transsfer tube s ožarovacou jednotkou na brachyterapii pre ORO
3 531,00 € 20. 07. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
499/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre dve konz.amb v budove ORO NOU a klim.zariad. Pre NL - sklad liekov
4 779,76 € 17. 07. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
535/15/EPTČ/OIT
doplnenie prevázdkového terminálu vrátane dodávky, softvérovej a hadverovej inštalácie
1 163,70 € 16. 07. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
536/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml.- oprava alarmu v NL pre správu budov
750,00 € 16. 07. 2015 VASCH s. r. o., Budmerice 532, 900 86, Budmerice, 44 472 153 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
537/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml. A CP - up-grade prístroja Microselectron HDR na verziu 3.1.5. pre ORO
2 644,00 € 16. 07. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
538/15/EPTČ/OZT
oprava čítačky RTG obrazu PCR Eleva - RDO diagnostika
500,00 € 16. 07. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
539/15/EPTČ/OZT
oprava a nastavenie robotického podávacieho ramena na automate Leica pre OKPC - patológia
1 972,70 € 16. 07. 2015 ILABO, s. r. o., Trstinská 13, 841 06, Bratislava, 35713119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
551/15/EPTČ/OTČ
oprava a servis chladiaceho boxu na Patológií
1 650,50 € 16. 07. 2015 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky