Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
349/15/EPTČ/MTZ
dodávka a montáž zariadenia šatne pre zamestnancov a kuchýň pre pacientov na mieru - oddelenie OKHT - C
3 960,00 € 30. 04. 2015 TRENAB EU, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
360/15/EPTČ/OZT
inštalácia a montáž labor.nábytku OKPC -patológia
1 860,00 € 30. 04. 2015 IVANCE, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01, Bratislava, 43 865 721 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
259/15/EPTČ/MTZ
plachty, povlaky na paplon a vankúš, plokošela, obuv
7 043,00 € 30. 04. 2015 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
355/15/EPTČ/OZT
oprava kolonoskopu CF-Q pre GAE I
300,00 € 29. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
356/15/EPTČ/OZT
oprava odvodňovacieho automatu pre OKPC-patológia
300,00 € 29. 04. 2015 František Jaroš, Svätý Ján nad Malši 113, 373 23, CZ, 1501135 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
352/15/EPTČ/OZT
poskytovanie pozáručného servisu prístrojov Varian na mesiac 05/2015 pre ORO
2 970,00 € 29. 04. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
353/15/EPTČ/OZT
na základe servisnej zmluvy a v zmysle cenovej ponuky - náku a výmena náhrad.dielov pre technol. MR pre RDO-MR
2 550,00 € 29. 04. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
354/15/EPTČ/OZT
na základe servisnej zmluvy a v zmysle cenovej ponuky - oprava brachyterapeutického inštrumentária pre ožarovanie gyn.ochor re ORO
3 683,00 € 29. 04. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
346/15/EPTČ/OPČ
výroba samolepiek na označovanie lôžok pacientov na OKO E - 10ks
9,40 € 28. 04. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
327/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDO
407,00 € 28. 04. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
328/15/EPTČ/OZT
oprava kolonoskopu CF-Q 180 Al, pre GAEI
60,00 € 28. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
351/15/EPTČ/OZT
oprava perfúsora Space pre OAIM
300,00 € 28. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
329/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OKO A
100,00 € 28. 04. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
330/15/EPTČ/OZT
oprava hematologického analyzátora Sysmex XT pre OLHT I.
300,00 € 28. 04. 2015 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
350/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazet.podhľadov a svietidiel v priestoroch chodby na 4p. V hlavnej budove
5 812,00 € 24. 04. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
332/15/EPTČ/MTZ
braunol 5l /30b
990,00 € 23. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
333/15/EPTČ/MTZ
chlorňan sodný
583,20 € 23. 04. 2015 BRENNTAG Slovakia, s. r. o., Glejovka 15, 902 03, Pezinok, 31 336 884 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
324/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchlovač pre RDO
407,00 € 23. 04. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
325/15/EPTČ/OZT
oprava kolonoskopu CF-Q pre GAE I.
300,00 € 23. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
326/15/EPTČ/OZT
pravidelná preventívna prehliadka, oprava a nákup náhradných dielov prístroja BK 2202 pre RDO
300,00 € 23. 04. 2015 Medkonsult s. r. o., Balcárkova 8, 779 00, Olomouc CZ, 47 679 522 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
345/15/EPTČ/OPČ
bezplatná skartátcia papierovej dokum. Citlivej povahy a papier.odpadu
0,00 € 22. 04. 2015 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
343/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž sprchových kútov
3 582,00 € 22. 04. 2015 ITS-Elektrik, s. r. o., Liptovská 117/2, Senec 903 01, 45 987 726 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
344/15/EPTČ/OIT
prepoj na mzdový systém podla zadania na nákl.strediská
585,00 € 21. 04. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
322/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka odb.kresla Comfort 2, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
100,00 € 21. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
323/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OKHT B
100,00 € 21. 04. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
331/15/EPTČ/MTZ
spojovací materiál
921,16 € 21. 04. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
321/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo obj.pravidelnú ročnú validáciu prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
892,10 € 21. 04. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
342/15/EPTČ/OIVS
vymaľoavanie priestorov odd. OOH1 na 4p.v budove NOU
9 990,00 € 20. 04. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
318/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a opravu svetelného zdroja prístroja CLE145 pre GAEI
270,00 € 17. 04. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
319/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služby oprava mamografu pre RDO - mamografie
105,00 € 17. 04. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
320/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služby oprava záložného zdroja pre OIT
600,00 € 17. 04. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
310/15/EPTČ/OZT
rozšírenie softverového vybavenie pre ultrasonografických prístroj LOGIO S7 pre RDO-Mamografia
4 500,00 € 15. 04. 2015 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
316/15/EPTČ/OZT
oprava infuz. Pumpy Graseby pre OOH I
100,00 € 15. 04. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
317/15/EPTČ/OZT
validácia prístrojov - izolátor pre odd.prípravy cytostatík
500,00 € 15. 04. 2015 LABO – SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
311/15/EPTČ/MTZ
tonery
9 469,60 € 14. 04. 2015 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
315/15/EPTČ/OPČ
oprava práčky Fagor na ubytovni Vlárska 13
68,00 € 14. 04. 2015 ELRIM, s. r. o., Janáčkova 5, 811 08 Bratislava, 47 578 980 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
308/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - oprava chirur.inštrumentov v počte 31ks pre chir. Amb. I.
36,40 € 13. 04. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
309/15/EPTČ/OZT
nákup PC HP so softwareom a opravu čítačky RTG obrazu PCR Eleva a nákup počítača HP so softwareom pre RDO - diagnostika
3 646,00 € 13. 04. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
260/15/EPTČ/MTZ
hydroišntalačný materiál - do kúpelne
436,34 € 13. 04. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
305/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - oprava mamografu pre RDO mamografia
120,00 € 13. 04. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
306/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy - validácia teplotného dataloggera pre OKB - náklady na OKŠ
40,60 € 13. 04. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
307/15/EPTČ/OZT
nákup dávkovača presných objemov na riediaci roztok pre prácu s gel.systémom pre OLHT I
152,00 € 13. 04. 2015 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
314/15/EPTČ/OPČ
výroba a dodávka somolepiek a zalaminovanie plagátu pre potreby NOU
55,00 € 10. 04. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
301/15/EPTČ/OZT
oprava videolaryngoskopu GlideSchope pre OAIM
500,00 € 10. 04. 2015 Dispomed, s. r. o., Cesta pod Hradovou 23, 040 01, Košice 31 684 432 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
302/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servis.zmluvy a v zmysle CP - oprava zariadenia núdzového rozhlasu pre účely vyhlasovania požiarného poplachu v priestoroch OKPC - patológia
396,32 € 10. 04. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
303/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.servis.zmluvy a v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS PS 32 pre OLG
900,00 € 10. 04. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
304/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov pre EKG prístroj pre OOHT I TJ
270,00 € 10. 04. 2015 COMPIMed, s. r. o., Miletičová, 70/594, 821 08, Bratislava, 35 953 900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
289/15/EPTČ/OIVS
pokládka laminátovej podlahy v priestoroch zasadačky na 1p. V admin.budove NOU
1 580,33 € 09. 04. 2015 Parketservis – Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17 506 476 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
290/15/EPTČ/OIVS
vymaľovanie priestorov zasadačky, seminárnej miestnosti a lekár.izby v priestoroch NOU
3 201,00 € 09. 04. 2015 Parketservis – Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17 506 476 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
291/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v priestoroch odd. radiologie
254,40 € 09. 04. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky