Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
638/15/EPTČ/OIT
individuálne úpravy SKP pr vykazovanie podľa požiadaviek NOÚ v Hlásení, konzulting, výjazd
5 520,00 € 10. 09. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
652/15/EPTČ/OIVS
stavebno montážne a maliarske práce na odd. GAE
2 904,00 € 10. 09. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
664/15/EPTČ/OZT
pravid.servisná prehliadka prístroja Hydrasys, vrátane vystavenia serv. Záznamu - valid. Protokolu pre OKB
150,00 € 09. 09. 2015 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
641/15/EPTČ/OTČ
revízia filtračno-ventilačného zariadenia v CO kryte v zmysle vyhlášky 532/2006 Z.z.
289,00 € 09. 09. 2015 Peter Kňaze - Vzduchotechnika, Bezručova 718/21, 985 03, Partizánske, 11 981 652 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
642/15/EPTČ/OPČ
parkovacie žetóny do systému parkovania - cestná rampa na vrátnici
1 320,00 € 09. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
643/15/EPTČ/OPČ
nakódovanie nového dialkového ovládača k parkov.boxu č 8
25,00 € 09. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
662/15/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability lineárnych urýchlovačov v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre ORO
7 800,00 € 09. 09. 2015 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
663/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A, pre OKO F
100,00 € 09. 09. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
640/15/EPTČ/OPČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - stavebný odpad 3ks kont.
375,00 € 08. 09. 2015 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
619/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov USG prístroja pre RDO
300,00 € 08. 09. 2015 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
620/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc. Zmluvy - oprava záložného zdroja UPS PW pre OKB
1 450,00 € 08. 09. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
661/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - údržba kondenzorov chladiacich a mraziaich zariadení - 6ks pre OLHT I.
150,00 € 08. 09. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
623/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
3 850,00 € 07. 09. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
624/15/EPTČ/MTZ
dlažba vymývaná
1 286,93 € 07. 09. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
637/15/EPTČ/OTČ
oprava práčky UNICA 45
350,00 € 07. 09. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
616/15/EPTČ/OZT
oprava a následná kalibrácia automatickej jednokanálovej pipety, typ Biohit Proline, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLHT I
100,00 € 07. 09. 2015 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
617/15/EPTČ/OZT
servsiná prehliadka USG prístroja pre RDO diagnostika
150,00 € 07. 09. 2015 Medkonsult s. r. o., Balcárkova 8, 779 00, Olomouc CZ, 47 679 522 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
618/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy a CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 10ks pre COS
152,40 € 07. 09. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
639/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazetových podhľadov v priestoroch GAE na 2p. Hl. budovy NOU
5 330,00 € 06. 09. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
636/15/EPTČ/OIVS
sanitárne priečky - zástena malá - pisoárová 2ks, zástena veľka - kabínová 2ks
840,00 € 03. 09. 2015 MAM priečky, s. r. o., Hviezdoslavova 481, 905 01, Senica, 44 557 817 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
632/15/EPTČ/OPČ
opravu stojanu vjazdovej závory na vrátnici NOU - poškodená nárazom
30,00 € 27. 08. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
633/15/EPTČ/OIVS
na zákl.rámc.zmluvy na dodanie tovaru - vertikálne žalúzie do priestorov chodby na 3p. Hlav.budovy NOU
239,67 € 27. 08. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
634/15/EPTČ/OIVS
na zákl.rámc.zmluvy na dodanie tovaru - siete na dvere a okná v priestoroch operačných sál
759,10 € 27. 08. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
635/15/EPTČ/OIVS
stavebné práce na 3p.v hlavnej budove NOÚ
9 995,00 € 27. 08. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
629/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž ochr. Prvkov v priestoroch GAE
1 647,50 € 26. 08. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
608/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradného výbojkového setu k operačnej lampe per COS
635,80 € 26. 08. 2015 Fénix Bratislava spol. s. r. o., Jána Zigmundíka 296/6, 922 03, Vrbové, 35 730 854 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
630/15/EPTČ/OIVS
dodaie a montáž ochr.prvkov v priestoroch OKO A
5 201,03 € 26. 08. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
609/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray vrátane vystavenia servisného záznamu validačného protokolu pre mamol.amb. IV
200,00 € 26. 08. 2015 ZOLS, s. r. o, Hornočermánska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
610/15/EPTČ/OZT
výmena záložného zdroja na prístroji Puritan Benatt 8400 pre OAIM
300,00 € 26. 08. 2015 Covidien ECE s. r. o., Galvanitho 7/a, 821 04, Bratislava, 35 947 446 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
611/15/EPTČ/OZT
nákup thermo-hygrometra, typ T899 pre OCS
263,20 € 26. 08. 2015 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
622/15/EPTČ/MTZ
hydroinštalačný materiál
989,96 € 26. 08. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
612/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcii VisiCon M211 pre OAIM
300,00 € 26. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
613/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu Space pre OAIM
100,00 € 26. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
614/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I.
1 000,00 € 26. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
615/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II
200,00 € 26. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
627/15/EPTČ/OIVS
vybudovanie verejného parku v priestoroch areálu NOÚ
9 982,00 € 26. 08. 2015 RADE, s.r. o., Pribilinská 2, 831 04, Bratislava, 44 164 785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
628/15/EPTČ/OIVS
sadovnícke úpravy v priestoroch areálu NOÚ
8 080,09 € 26. 08. 2015 Greenery, s.r.o., Novomestského 507/59, 949 12, Nitra, 46 076 123 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
631/15/EPTČ/TKO
tlač vizitiek pre zamestnancov 150ks
30,50 € 25. 08. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
621/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizáie na OACH a kožnej amb. II
7 688,00 € 24. 08. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
607/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov - držiakov Space universal clamp na dokovaciu stanicu Infusomatov a injektorov pre OAIM. 5ks
827,55 € 24. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
598/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv.služieb a v zmysle CP - oprava a nabrúsenie nožníc a pitevných nožov v počte 7ks per OKPC - patológia
23,60 € 21. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
599/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
200,00 € 21. 08. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
600/15/EPTČ/OZT
oprava kamera OTV-SC pre PNEU I
1 250,00 € 21. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
602/15/EPTČ/OIT
požiadavka na sledovanie špecificky definovanej spotreby APCH2
640,00 € 21. 08. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
605/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 - CD pre ORO
659,26 € 21. 08. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
606/15/EPTČ/OZT
oprava videokolonskopu CF-HQ 190L pre GAE I.
500,00 € 21. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
597/15/EPTČ/OZT
oprava konektorového kábla MAJ 1430 pre GAE I.
2 040,00 € 20. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
593/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv. Služieb a v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu k anestéziol.prístrojom Venar pre OAIM
560,00 € 20. 08. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
604/15/EPTČ/OIVS
prepojenie rozvádzačových polí v hlavnej rozvodni NOÚ
9 900,00 € 20. 08. 2015 ITS-Elektrik, s. r. o., Liptovská 117/2, Senec 903 01, 45 987 726 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
594/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv. Služieb - oprava termostatu JOUAN IG 150 pre OCS
350,00 € 20. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky