Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
233/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka zatavovačky Composeal Modilea, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLHT II
394,10 € 09. 03. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
245/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia železného odpadu
70,00 € 09. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
234/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka prístrojov, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLHT II.
870,00 € 09. 03. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
246/18/EPTČ/OPUS
servis zvlhčovača VZT zariadenia CAREL na TJ
1 649,00 € 09. 03. 2018 INFOLAB Slovakia, s .r .o., Kpt. Nálepku 454/31, 018 61, Beluša, 46 732 101 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
235/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chladiaceho zariadenia Liebherr pre NL
74,30 € 09. 03. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
247/18/EPTČ/OPUS
odstránenie závad na výťahoch zistených pri úradných skúškach
13 772,00 € 09. 03. 2018 LUKO-SK, s.r.o Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
248/18/EPTČ/OPUS
štvrťročná revízia výťahov
3 218,40 € 09. 03. 2018 LUKO-SK, s.r.o Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
241/18/EPTČ/MTZ
tlačivá
2 916,80 € 08. 03. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
242/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu - objemový odpad
75,00 € 08. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
231/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup lekárskych stoličiek pre OOH II a OKO E
1 484,00 € 07. 03. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
243/18/EPTČ/OIVS
maliarske a murárske práce na OKB a strojovňa v pavilóne M
255,00 € 07. 03. 2018 JA-MA creativ, s .r. o., Eisnerova 44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
232/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nem. lôžko NOVOS pre OCHO A
301,11 € 07. 03. 2018 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
244/18/EPTČ/OIVS
monitoring kanalizácie kamerou v priestoroch genetiky
97,00 € 07. 03. 2018 MIBAG sanácie, s.r.o., Furmanská 3, 841 03 Bratislava, 35 911 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
220/18/EPTČ/OZT
v zmysle vašej CP - nákup odberovej stoličky pre RDO - CT
230,65 € 07. 03. 2018 KONEX MEDIK spol.s.r.o., Rastislavova 7, 04001, Košice, 31713343 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
228/18/EPTČ/OPUS
výmena zobrazovacej jednotky na multifunkčnom zariadení Konica Minolta Magicolor 1680 MF
170,00 € 06. 03. 2018 Copies - Peter Linďák, Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 36 926 604 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
229/18/EPTČ/OPUS
v zmysle serv. zmluvy a predloženej CP - pravidelný ročný servis kompresora KAESER v ústavnej práčovni
478,80 € 06. 03. 2018 Jozef Merc - Merc TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 22 696 555 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
226/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - objemový odpad 1kontajtner
75,00 € 06. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
217/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - príslušenstvo k EKG prístroju SE-1200 Express Touch pre OCHO D
352,80 € 05. 03. 2018 NIMAG spol. s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 31 337 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
218/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - prekládka ústrední elektrickej požiarnej signalizácie EPS v rámci rekonštrukcie RDO CT pre OPUS - správa budov
9 479,50 € 05. 03. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
219/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - prekládka ústredne domáceho núdzového rozhlasu pre vyhlasovanie požiarneho poplachu v rámci rekonštrukcie RDO - CT pre OPUS - správa budov
3 381,70 € 05. 03. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
223/18/EPTČ/OIT
dokúpenie licencie a konfigurácie
9 960,00 € 05. 03. 2018 DATALAN a.s.Galvaniho 17/A 82104 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
224/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - objemový odpad 1kontajtner
75,00 € 05. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
227/18/EPTČ/OPUS
servis rekuperačnej jednotky DAIKIN na OLG
120,00 € 05. 03. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
214/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava digitálneho tlakomeru Omron M6 Comfort pre OKO F
9,90 € 01. 03. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
215/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava odsávačky Aspeed Profesional pre ORO
20,33 € 01. 03. 2018 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
230/18/EPTČ/OPUS
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
493,54 € 01. 03. 2018 TERMAX Group, s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
216/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nemocničné lôžka Novos pre ORO
244,40 € 01. 03. 2018 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
221/18/EPTČ/OPUS
zasklenie balkónových dverí na OCHO B
95,00 € 01. 03. 2018 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
222/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - odpad z dreva 1ks kontajner
150,00 € 01. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
213/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchľovač 2300 CPD pre ORO
7 216,00 € 01. 03. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
210/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient v rámci rekonštrukcie OKO E pre OPUS - správa budov
1 386,58 € 28. 02. 2018 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
211/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - montáž a inštaláciu TV signálu v rámci rekonštrukcie OKO E pre OPUS - správa budou
410,86 € 28. 02. 2018 Sortec Europe, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 45 001 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
212/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomatu Space pre OAIM
74,91 € 28. 02. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
204/18/EPTČ/OPUS
odstránenie porúch na výťahoch NOÚ (3 výťahy)
1 380,20 € 28. 02. 2018 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
205/18/EPTČ/OPUS
dodávka a montáž O2 panel na OKO E
273,00 € 28. 02. 2018 AGR Meditech, s .r. o., Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
207/18/EPTČ/OPUS
servis kanálového chladenia/kúrenia v priestoroch recepcie - informátorky
30,00 € 27. 02. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
206/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch NOÚ
2 990,00 € 27. 02. 2018 JA-MA creativ, s .r. o., Eisnerova 44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
203/18/EPTČ/OPUS
školenie zamestnancov NOU pre manipuláciu s tlakovými nádobami súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z.
2 260,00 € 27. 02. 2018 Messer Tatragas, s .r .o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685 852 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
201/18/EPTČ/OPUS
na základe CP - dodávka a montáž klimatizácie Daikin FTXB 25 2ks na odd. MMG
1 479,50 € 27. 02. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
202/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov popisovne na prízemí hlavnej budovy NOÚ
389,64 € 27. 02. 2018 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
208/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - rozšírenie a montáž zabezpečovacieho zariadenia poplachového systému narušenia (PSN) pre úsek prípravy cytostatík
936,79 € 26. 02. 2018 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
209/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava antidekubitného matraca s kompresorom pre OAIM
10,00 € 26. 02. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
200/18/EPTČ/OPUS
bezkontaktné ID karty s potlačou NOÚ (parkovacie karty
105,00 € 26. 02. 2018 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu do vákuových odsávačiek pre COS
845,00 € 26. 02. 2018 MEDIST, s r.o., Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné, 36 168 513 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na Lineár. urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
6 568,50 € 26. 02. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
188/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup nerezových košíkov pre OCHO C
1 720,00 € 23. 02. 2018 ELMED, s .r. o., Jánošikova 73, 921 01, Piešťany, 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
198/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu (drevo) 1 kontajner
75,00 € 23. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
184/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu do vákuových odsávačiek pre COS
179,74 € 23. 02. 2018 MEDIST, s r.o., Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné, 36 168 513 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
199/18/EPTČ/OPUS
150 ks parkovacie žetónov
990,00 € 23. 02. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy - a CP - Oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO F
254,21 € 23. 02. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky