Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
550/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb obj. opravu a nabrúsenie nožníc OKPC-patológia
7,80 € 29. 07. 2015 CHIRSERVIS-Pavel Stáňa, Miletičova 48, 821 08 Bratislava v.z. Ing. Monika Šúchalová, vedúca EO
556/15/EPTČ/OTČ
oprava žehliacej dosky na žehliacom lise TEXTIMA
500,00 € 28. 07. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
498/15/EPTČ/MTZ
tonery
8 195,80 € 27. 07. 2015 PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 Žilina 010 01 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
555/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
6 547,00 € 27. 07. 2015 Formát Plus s.r.o. Romanova 33 Bratislava 851 02 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
545/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcií VisiCon M211 pre OAIM
300,00 € 23. 07. 2015 B.Braun Medical,s.r.o,Handlovská 19,851 01 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
546/15/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GIF-Q165 pre GAE
7 906,80 € 23. 07. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
547/15/EPTČ/OZT
nákup náhradncýh plastových krytov na inf.pumpy Graseby pre OKO E
91,40 € 23. 07. 2015 MEDIS Nitra, spol.s.r.o,Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
553/15/EPTČ/OTČ
oprava dávkovacieho čerpadla pre bazény v NOÚ
157,80 € 22. 07. 2015 Systém inžinierskych služieb, spol. s. r. o., Bjornsonova 6, 811 05, Bratislava, 17 317 169 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
543/15/EPTČ/OZT
oprava vodoliečby Ocean Forti,vrátane elektrickej revézie pre FRO I.
683,99 € 20. 07. 2015 M-Plus Medical, s.r.o,Myjavská 1/B,811 03 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
554/15/EPTČ/OIVS
rekonštrukcia priestorov operačnej sály č. 4 a priľahlých miestností
8 990,00 € 20. 07. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
544/15/EPTČ/OZT
nákup uzatvárateľných nádob s uzáverom pre OKPC-patológia
293,40 € 20. 07. 2015 J.P..Plast Slovakia,s.r.o,Hašičská 4,971 01 Prievidza MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
540/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo 02/05 SDX a CP - oprava separátora krviniek Amicus pre OLHT II - darcovia
3 550,00 € 20. 07. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
541/15/EPTČ/OZT
oprava videoendosonografu GF-UM160 pre GAE
3 500,00 € 20. 07. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
552/15/EPTČ/OIVS
obj. vypracovanie projektu - archit.štúdia - rekonštrukcia vstupného vestibulu budova rádiologie NOU
2 880,00 € 20. 07. 2015 Ing. Arch. Alan Krajčír, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42 176 981 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
542/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy a CP - orava prepojenia transsfer tube s ožarovacou jednotkou na brachyterapii pre ORO
3 531,00 € 20. 07. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
499/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre dve konz.amb v budove ORO NOU a klim.zariad. Pre NL - sklad liekov
4 779,76 € 17. 07. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
535/15/EPTČ/OIT
doplnenie prevázdkového terminálu vrátane dodávky, softvérovej a hadverovej inštalácie
1 163,70 € 16. 07. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
536/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml.- oprava alarmu v NL pre správu budov
750,00 € 16. 07. 2015 VASCH s. r. o., Budmerice 532, 900 86, Budmerice, 44 472 153 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
537/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml. A CP - up-grade prístroja Microselectron HDR na verziu 3.1.5. pre ORO
2 644,00 € 16. 07. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
538/15/EPTČ/OZT
oprava čítačky RTG obrazu PCR Eleva - RDO diagnostika
500,00 € 16. 07. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
539/15/EPTČ/OZT
oprava a nastavenie robotického podávacieho ramena na automate Leica pre OKPC - patológia
1 972,70 € 16. 07. 2015 ILABO, s. r. o., Trstinská 13, 841 06, Bratislava, 35713119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
551/15/EPTČ/OTČ
oprava a servis chladiaceho boxu na Patológií
1 650,50 € 16. 07. 2015 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
533/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž panelov/ukonč. Prvkov mediciálnych plynov
1 950,00 € 15. 07. 2015 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
532/15/EPTČ/OTČ
v zmysle rámcovej zmluvy a CP - servis chladiaceho kompresoru VZT v budove Rádioterapie
3 400,00 € 14. 07. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
522/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - a CP - servis monitor.ústredne MS3+ pre NL
70,50 € 14. 07. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
523/15/EPTČ/OZT
nákup EKG kábla Mindray T5 - 3zvodový k anestéz. Prístroju Leon pre OAIM
300,00 € 14. 07. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
534/15/EPTČ/OPČ
dezinsekčný zásah proti švábom na OKO D
300,00 € 14. 07. 2015 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
524/15/EPTČ/OZT
oprava fluorescenčného mikroskopu pre OLG
300,00 € 14. 07. 2015 ZENA – R Slovakia s. r. o., Slovnaftská 102, 851 07, Bratislava, 43 913 717 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
525/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre zariadenie Somatom Sensation 16 - RDO CT
5 777,00 € 14. 07. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
520/15/EPTČ/OZT
oprava EKG prístroja Cardioline 1200 pre amb. vnút.lekárstva - predoperačné
500,00 € 13. 07. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
531/15/EPTČ/OTČ
servis - výmena nožových poistiek, chladiaca veža
184,00 € 13. 07. 2015 TITTL THERMO KING, s. r. o., Závodná 76, 821 06, Bratislava, 17 317 223 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
521/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - nákup EKG kábla k monitoru anestéziol. Prístroja venar pre OAIM
250,00 € 13. 07. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
527/15/EPTČ/MTZ
výroba skrine na endosk.prístroje
341,50 € 10. 07. 2015 IDONA, spo.s. r. o., Trenčianska cesta 58, 957 01, Bánovce nad Bebravou, 34138277 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
529/15/EPTČ/TKO
tlač newslettrow pre zamestnancov 885ks
88,00 € 10. 07. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
530/15/EPTČ/OTČ
oprava práčky UNICA 45 a servis žehliaceho lisu Textima
400,00 € 10. 07. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
528/15/EPTČ/OPČ
oprava elektronickej vstupnej brány na vrátnici a oprava automatických vstupných dverí do nemocnice
70,00 € 09. 07. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
496/15/EPTČ/MTZ
zakúpenie pracích práškou pre práčovňu NOÚ
1 625,35 € 09. 07. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
497/15/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn. Pacto-Safe, bal-4ks
970,92 € 09. 07. 2015 Optoteam, s. r. o., Hlinická 2b, 831 52, Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
503/15/EPTČ/OIT
PCS - upgdade LISu
1 480,00 € 08. 07. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
510/15/EPTČ/OIVS
interierové žalúzie do priestorov vrátnice NOÚ
44,76 € 07. 07. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
513/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov USG prístroja Acuson Antares pre RDO - diagnostika
300,00 € 07. 07. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
514/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby 3M270 pre OKO A
100,00 € 07. 07. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
526/15/EPTČ/OTČ
vypnutie VN prípojky slúžiacej na napájanie VN/nn Trafostanice č. 770-000 z dôvodu vykonania periodickej OP a OS
07. 07. 2015 Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 856 47, Bratislava, 36 361 518 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
515/15/EPTČ/OZT
posúdenie svietivosti výbojky a nákup výbojky do fluorescenčných mikroskopov Olympus BX 51, pre OLG
994,00 € 07. 07. 2015 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
516/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - nákup EKG kábla k anestéz.prístroju Vena pre OAIM
250,00 € 07. 07. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
518/15/EPTČ/OZT
validácia prístroja RotorGene 3000, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLG
317,80 € 07. 07. 2015 DYNEX Servis, s. r. o., Nove Kalište 17, 974 04, Banská Bystrica, 36 030 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
507/15/EPTČ/OIVS
3ks dverí na mieru so zárubňami GAE
914,70 € 07. 07. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
519/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup a výmena náhradných dielov pre chladenie technológie CT pre RDO - CT
68,00 € 07. 07. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
508/15/EPTČ/OIVS
plastové vchodové dvere na GAE
1 327,06 € 07. 07. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
509/15/EPTČ/OTČ
revízia transformátora na rádioterapii
950,00 € 07. 07. 2015 JTB, s. r. o., Mlynská 834, 034 95, Likavka, 45 351 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky