Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
709/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov chodby na odd. GAE
1 087,48 € 30. 09. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
646/15/EPTČ/MTZ
pracie prášky
2 397,17 € 30. 09. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
697/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy - oprava záložného zdroja UPS k núdzovému rozhlasu pre OIVS - dispečing
900,00 € 29. 09. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
698/15/EPTČ/OZT
oprava verifikačného systému Mosaiq pre ORO
500,00 € 29. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
699/15/EPTČ/OZT
pravidelná preventívna servisná prehliadka PMI Lineárneho urýchlovača ELEKTA, vrátane vystaveia serv. Záznamu validačného protokolu pre ORO
2 500,00 € 29. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
700/15/EPTČ/OZT
validácia veľkoobjemového kontajnera na tekutý dusík, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OLHT II - darcovia
1 500,00 € 29. 09. 2015 Cryosoft spol. s. r. o., B. Nemecovej 14, 040 01, Košice, 36 578 797 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
711/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola optiky, nastavenia a prečistenia, mikroprocesorov a Centrifäg, validácia prístrojov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OLHT II - darcovia
350,00 € 29. 09. 2015 Optoteam, s. r. o., Hlinická 2b, 831 52, Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
696/15/EPTČ/OZT
nákup umyvateľných, nepriepustných poťahov na matrace pre OCS
1 200,00 € 28. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
707/15/EPTČ/OPČ
výroba samolepiek pre OOH II. - 22ks
15,72 € 28. 09. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
710/15/EPTČ/OIVS
údržba pôvodných výsadieb v areáli NOÚ
150,00 € 28. 09. 2015 Greenery, s.r.o., Novomestského 507/59, 949 12, Nitra, 46 076 123 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
694/15/EPTČ/OZT
nákup digitálneho laboratórneho vpichovacieho teplomera DT 301 pre odd. prípravy cytostatík
30,00 € 28. 09. 2015 ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, 010 09, Žilina, 31 561 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
695/15/EPTČ/OIVS
výmena okien a balkónových dverí v priestoroch NOÚ
3 498,89 € 28. 09. 2015 DAMARON, s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04, Bratislava, 17 330 084 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
644/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
4 222,00 € 25. 09. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
645/15/EPTČ/MTZ
svietidlo kazetové, žiarivka TU
833,31 € 25. 09. 2015 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
691/15/EPTČ/OZT
preventívna servisná prehliadka/validácia, výmena ionexovej náplne, výmena filtrov, vrátane vystavenia serv.a validačného protokolu na zariadení na úpravu vody Aquaosmotic - OKB
800,00 € 25. 09. 2015 Peter Haška – AquaOsmotic, Na Honech 1770, 066 01, Tíšňov, CZ, 44 039 298 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
692/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy - pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR
768,60 € 25. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
693/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy - pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR
204,96 € 25. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
708/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazetových podhľadov v priestoroch odd. OKO A
6 210,00 € 24. 09. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
688/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 24. 09. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
689/15/EPTČ/OZT
nákup Thermo-hygrometra pre OOH II
32,90 € 24. 09. 2015 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
690/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy - oprava hematol. Analyz. Sysmex pre OLHT I
300,00 € 24. 09. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
704/15/EPTČ/OIT
rekonštrukcia metalického a optického pripojenia do siete informačných technológii - GAE a admin.budova
6 091,82 € 24. 09. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
705/15/EPTČ/OPČ
oprava výdajného stojanu žetónov parkovacieho systému na vjazde do areálu
50,00 € 24. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
706/15/EPTČ/OPČ
opravu parkovacej zábrany k parkov. Boxom 2 a 3
200,00 € 24. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
701/15/EPTČ/OPČ
oprava UNC 060 - únik oleja
500,00 € 23. 09. 2015 KENE, s. r. o., Bystrická 7, 841 07, Bratislava, 44 292 007 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
702/15/EPTČ/OPČ
nakódovanie nového dialkového ovládača k park.boxu č. 10
25,00 € 23. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
703/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž doplnkov Linea Punch PC 180 na odd. OACH
494,43 € 23. 09. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
686/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia záložných zdrojov UPS núdzového rozhlasu pre účely vyhlas.požiar.poplachu - chodba 4p. Hlav.budova
1 289,92 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
687/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia záložných zdrojov UPS núdzového rozhlasu pre účely vyhlas.požiar.poplachu - na GAE
1 304,78 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
680/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž vertikálnych žalúzii a siete proti hmyzu na odd GAE
570,10 € 22. 09. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
685/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia EPS po výmene starého stropu - chodba 3p. NOU hlav.budovy
122,24 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
679/15/EPTČ/TKO
výroba označovacích tabuliek na vstupné dvere na odd. a na dvere lekar.izieb na 3 p. - OACH
620,00 € 21. 09. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
683/15/EPTČ/OZT
Nákup spotrebného materiálu - OPP rukavice pre RDO CT
959,00 € 21. 09. 2015 TransMedica s. r. o., Bárdošova 33, 833 12, Bratislava, 35 843 683 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
684/15/EPTČ/OZT
oprava konvexnej sondy typ 8820 USG prístroja B&K pre RDO diagnostika
300,00 € 21. 09. 2015 Medkonsult s. r. o., Balcárkova 8, 779 00, Olomouc CZ, 47 679 522 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
675/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 18. 09. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
676/15/EPTČ/OTČ
podomietkový ukončovací panel medicinálnych plynov s rýchlo spojkou O2 s hygienickým nerezovým krytom
88,27 € 18. 09. 2015 MZ Slovakia, s .r. o., Krajinská 9, 921 01, Piešťany, 34 128 557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
677/15/EPTČ/OTČ
montáž podomietkového ukončovacieho panelu medicinálnych plynov s rýchlospojkou O2
200,00 € 18. 09. 2015 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
678/15/EPTČ/OPČ
zameranie úniku vody - havária na ústavnom vodovode
500,00 € 18. 09. 2015 Termodom spol. s.r.o., Trenčianska 28, 821 09, Bratislava, 31 367 771 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
681/15/EPTČ/OZT
dodávka a montáž digitálneho dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient typ Codaco - HCC 07 pre OKO A
9 899,48 € 18. 09. 2015 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
682/15/EPTČ/OZT
oprava lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO.
500,00 € 18. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
673/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov k centrifúge Eppendorf 5702/1 pre OKB
140,00 € 18. 09. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
674/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematol.analyz. Pre OLHT I
300,00 € 18. 09. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
670/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.ramc.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchl. Pre ORO
1 265,45 € 17. 09. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
671/15/EPTČ/OZT
nákup thermo-hygrometra, pre stredisko strav.služieb - sklad potravín 8ks
263,20 € 17. 09. 2015 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
672/15/EPTČ/OZT
nákup spotreb. Materiálu k hematolog.analyzátoru Sysmex KX 21 pre OLHT I.
22,60 € 17. 09. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
657/15/EPTČ/OPZI
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a pap.odpadu
0,00 € 16. 09. 2015 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
668/15/EPTČ/OZT
pravidelná serv.prehliadka a nastavenie prístroja Erbe Vio, vrátane vystavenia serv.záznamu a valid.protokolu pre COS
500,00 € 16. 09. 2015 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
669/15/EPTČ/OZT
Vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení (TRG ožarovač, Simulátor, C-rameno) v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO
2 800,00 € 16. 09. 2015 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
665/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lin.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
4 614,68 € 14. 09. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
666/15/EPTČ/OZT
oprava Perfusora Space a Infusomatu Space pre OAIM
200,00 € 14. 09. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky