Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
46/16/EPTČ/OZT
oprava centrifugy Hettich Rotina 380 R pre OLHT I
125,00 € 27. 01. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
47/16/EPTČ/OZT
oprava bioptronovej lampy Zepter pre FRO I.
100,00 € 27. 01. 2016 Zepter Slovakia, spol. s. r. o., Karadžičova 710/16, 821 08, Bratislava, 31 323 570 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
48/16/EPTČ/OZT
oprava pulzného oxymetra Edan H 100B, pre OAIM
200,00 € 27. 01. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
49/16/EPTČ/OZT
oprava perfúsora space pre OAIM
100,00 € 27. 01. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
75/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv.činn. - a CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
4 638,20 € 27. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
50/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.činnosti - a CP - oprava zariadenia núdzového rozhlasu pre účely vyhlasovania požiarneho poplachu v rámci rekonštrukcie na OLG
1 388,06 € 27. 01. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
42/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-pravidelná ročná validácia prístroja vrátane vystavenia protokolu pre OLHT II - darcovia
166,00 € 26. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
43/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-oprava stereotaktickej jednotky pre mamografické zariadenia Giatto Image SDL pre RDO - mamografia
50,00 € 26. 01. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
44/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-oprava oprava laminárneho boxu na úseku prípravy cytostatík
300,00 € 26. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
45/16/EPTČ/OZT
oprava ID Centrifugy 12 SII, pre OLHT I.
300,00 € 26. 01. 2016 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
72/16/EPTČ/SEK
vypracovanie analýzy, ktorej predmetom bude posúdenie, či právne predpisy slovenskej republiky a predpisy Európskej únie, prípadne nariadenia štátnych orgánov, ktoré sú záväzné pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadne interné predpisy zadávateľa objednávky, upravujú spôsob nakladania s humánnymi liekmi, ktoré boli predpísané konkrétnemu pacientovi, avšak neboli týmto pacientom spotrebované, resp. boli spotrebované len čiastočne. Predmetom analýzy zároveň bude posúdenie otázky, či je v rozpore s právnymi predpismi použitie pacientom nespotrebovaného lieku, ktorému ešte neuplynul čas použiteľnosti, v prospech iného pacienta, alebo je potrebné tieto lieky považovať za odpad a príslušným spôsobom ich zneškodniť.“
100€/hodina 26. 01. 2016 Valko Marián & partners, s. r. o., Porubského 2, 811 06, Bratislava, 35 916 192 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
53/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv dámska a pánska
8 665,00 € 25. 01. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
61/16/EPTČ/TKR
tlač vizitie pre zamest. NOU - 300ks
85,30 € 25. 01. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
63/16/EPTČ/OIVS
stavebné a maliarske práce v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
3 780,00 € 25. 01. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
52/16/EPTČ/MTZ
návleky na paplóny, vankúše, uteráky, utierky, plachty, zdrav. odevy
8 668,00 € 25. 01. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
157/16/EPTČ/OPTČ
odvoz odpoadu v areáli NOÚ - infúzne flaše - 1ks kontajner
22. 01. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
51/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv dámska a pánska
9 259,00 € 22. 01. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
41/16/EPTČ/OZT
na zakl.rámc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia mikroskopov NIKON TMS a Carl Zeiss, vrátane vystavenia validačných protokolov pre jedn.translačného výskumu
180,00 € 21. 01. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
31/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž vertikálnych žalúzii pre potreby odd. chirurgie
746,35 € 21. 01. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
32/16/EPTČ/OIVS
na základe zmluvy - obj. ISSO design žalúzie do zrekonštruovaných priestorov odd. genetiky na 1.p. hl.budovy NOÚ
717,87 € 21. 01. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
39/16/EPTČ/OZT
odpojenie, zapojenie, kontrolu a validáciu laminárneho boxu Telstar bio IIA, vrátane vystavenie validačného protokola pre jednotku translačného výsku
375,00 € 21. 01. 2016 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
40/16/EPTČ/OZT
odpojenie, zapojenie, kontrolu a validáciu prístrojov podľa zoznamu, vrátane vystavenie validačného protokola pre jednotku translačného výsku
380,70 € 21. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
34/16/EPTČ/OZT
na zákl.zml.o dielo č. 02/05 SDX pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II
1 461,15 € 20. 01. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
35/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre oLHt II - dardovia
2 189,05 € 20. 01. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
36/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia krvinkového separátora pre OLHT II
250,00 € 20. 01. 2016 Medusa, s. r. o., Komenského 12, 921 01, Piešťany, 34 134 808 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
37/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space a infusomatu Space - pre OAIM
300,00 € 20. 01. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
38/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 20. 01. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
8/16/EPTČ/OZT
SPY FR bezdrôtový monitorovací systém merania teploty v chlad. Zariadeniach s kompl. Inštaláciou celého systému v NL
9 400,00 € 18. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
9/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby 3M270 pre OOH II
100,00 € 18. 01. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
10/16/EPTČ/OZT
oprava a následná pravidelná validácia sankového mikrotómu pre OKPT C
150,00 € 18. 01. 2016 František Jaroš, Svätý Ján nad Malši 113, 373 23, CZ, 1501135 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
11/16/EPTČ/OZT
oprava dezifektora ETD4 v rámci záručnej doby pre GAE I
0,00 € 18. 01. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
12/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia veľkoobjemovej cetrifúgy Beckmann J6, vrátane vystavenia protokolou pre OKHT B LÚ
200,00 € 18. 01. 2016 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
13/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy nastavenie tlače na počítačovej jednotky XT 2000i a následnú kalibráciu hematologického analyzátora Sysmex pre OLHT II
300,00 € 18. 01. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
29/16/EPTČ/OIVS
2ks WC priečky do priestorov na 3.NP hlavnej budovy NOÚ
774,00 € 15. 01. 2016 MAM priečky, s. r. o., Hviezdoslavova 481, 905 01, Senica, 44 557 817 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
30/16/EPTČ/OIVS
výroba a montáž konštrukcie vstupmých mreží pri vstupe do RDO 2ks
1 126,00 € 15. 01. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
5/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na digitálne dorozumievacie zariadenie sestra a pacient pre OZT
967,90 € 15. 01. 2016 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
6/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia Somatom Sensation pre RDO CT
5 844,35 € 15. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
7/16/EPTČ/OZT
oprava termocyklera Bio-Rad Thermal Cycler pre OLG
300,00 € 15. 01. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
23/16/EPTČ/OIVS
výmena sklenených stien pevných + okno bufet - prízemie - vstupný priestor hlavná budova NOÚ
8 683,53 € 13. 01. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
25/16/EPTČ/OPTČ
zameranie úniku vody - havária na ústavnom vodovode
500,00 € 13. 01. 2016 Termodom spol.s.r o., Trečnčianska 2, 821 09, Bratislava, 31367771 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
26/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie kavárie na toalete na 3p.
400,00 € 13. 01. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
27/16/EPTČ/OPTČ
vykonanie revízii na chladiace zariadenia s obsahom chladiva na 3kg - 5 ks
450,00 € 13. 01. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
28/16/EPTČ/OPTČ
na základe CP - pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarných klapiek na r. 2016
1 500,00 € 13. 01. 2016 HAS-MAX, Na Predmostí č. 1, 949 01, Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
22/16/EPTČ/OPZI
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu
0,00 € 12. 01. 2016 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
2/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov pre SOMATOM SENSATION pre RDO CT
3 629,42 € 12. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
3/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných drôtikov do elekrickej zváračky fólii ETA 076 pre ORO
29,60 € 12. 01. 2016 SERVIS ABC s. r. o., Štefánkova 50, 949 03, Nitra, 44 874 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
4/16/EPTČ/OZT
ph pufer, magnetická miešačka, vreckový ph meter
449,00 € 12. 01. 2016 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
19/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž rozvodu vetrania a odsávania v priestoroch prízemia hlavnej budovy NOÚ
7 741,23 € 08. 01. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
20/16/EPTČ/TKR
tlač newslettrov 885ks pre zamestnancov NOÚ
88,00 € 08. 01. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
21/16/EPTČ/OIVS
rekonštrukcia priestorov translačnej jednotky - NOÚ
8 577,66 € 08. 01. 2016 K.P.A., a.s., Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, 31427006 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky