Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
227/16/EPTČ/OZT
pravidelnú štvrťročnú revíziu núdzového rozhlasu v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 pre správa budov
204,96 € 18. 03. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
228/16/EPTČ/OZT
kalibrácia ionizačných komôr Farmer TM a komory ROOs TM s dozimetrom Unidos pre ORO
1 943,00 € 18. 03. 2016 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
229/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
100,00 € 18. 03. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
138/16/EPTČ/MTZ
zdrav.odev
8 660,00 € 17. 03. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
221/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž skríň a políc na mieru do priestorov odd.genetiky na 1p. Hlavnej budovy
4 990,00 € 16. 03. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
223/16/EPTČ/TKR
fotenia 35 zamestnancov klinicke onkologie F
550,00 € 16. 03. 2016 INSIGHT, s .r .o., Hradská 3/B, 821 07, Bratislava 214, 35 954 621 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
224/16/EPTČ/SEK
v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 2006CE075 objednávame služby nad rámec tejto zmluvy
20€/hodina 16. 03. 2016 Promys soft, s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava, 36 276 847 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
225/16/EPTČ/OIVS
realizácia elektro-inštalačných prác vrátane materiálu v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
9 917,00 € 16. 03. 2016 HANNA, s.r .o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, 44 000 855 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
217/16/EPTČ/SEK
občerstvenie na stretnutie s UDZS a Datalan
62,50 € 14. 03. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033
137/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn. Pacto-Safe 4ks
970,92 € 14. 03. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
218/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce - likvidácia ploštíc v priestoroch ubytovne vlárska 11 na plochoe cca 1650m2 a šatne RD O na ploche cca 80m2
950,00 € 14. 03. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
206/16/EPTČ/OZT
oprava kryostatu HM 505 N pre OKPC - patológia
527,00 € 14. 03. 2016 IVANCE, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01, Bratislava, 43 865 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
207/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zml. - oprava chirurg. Inštrumentov v počte 19ks pre COS
678,20 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
222/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí - vstup do polikliniky a nemocnice
60,00 € 14. 03. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
329/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 19ks pre COS
542,20 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
330/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 9ks pre OKPC - patologia
29,00 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
136/16/EPTČ/MTZ
pracie prášky
1 926,80 € 11. 03. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
216/16/EPTČ/TKR
reklamné stojany na prospekty s plexi kapsami 2ks
177,00 € 11. 03. 2016 Legal Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
215/16/EPTČ/OPTČ
odvoz odpoadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
11. 03. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
213/16/EPTČ/OPTČ
prečalúnenie operačného stola na brachyterapii
115,00 € 10. 03. 2016 Čalúnnictvo GIDRA, s. r. o., Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
204/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Rámc. Zmluvy - validácia mikroskopov Olympus a mikroskopu Leica vrátane vystavenia protokolov pre OLG
270,00 € 09. 03. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
205/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.činnosti M-6-0093 - nákp náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
1 337,73 € 09. 03. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
201/16/EPTČ/OZT
demotnáž, presun, montáž a následnú validáciu všetkých centrifúg na OLG
275,00 € 09. 03. 2016 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
202/16/EPTČ/OZT
demotnáž, presun, montáž a následnú validáciu digestora pre OLG
764,45 € 09. 03. 2016 MERCI Slovakia, s .r. o., Rožňavská 17, 831 04, Bratislava, 35 765 178 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
203/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na nočný stolík Eleganza classic pre OKO D
36,50 € 09. 03. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
195/16/EPTČ/OIT
doplnenie stravovacieho systému o 1 kus výdajného terminálu pre zabezp. Vyššieho konfortu pre zamest. Poobedných zmien NOÚ
996,00 € 08. 03. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
196/16/EPTČ/OZT
oprava a montáž zariadenia pre pripojenie elektromagnetov dverí, elektro zámku a prepojenie do systému EPS pre OOH I.
1 399,60 € 08. 03. 2016 Karol Soják - servis EPS, Palmova 1D, 851 10, Bratislava, 22 675 418 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
197/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a následná oprava USG prístroja Toshiba SSA pre COS
500,00 € 08. 03. 2016 Audioscan, s. r. o., Nad plážou 33, 975 17, Banská Bystrica, 31 582 711 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
198/16/EPTČ/OZT
oprava injektora Spectris Solaris pre RDO-MR
300,00 € 08. 03. 2016 Edomed, a. s., Pekárenská 1/220, 141 00, Praha, CZ, 63 673 169 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
199/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematologického analyzátora Sysmex XT pre OLHT I
300,00 € 08. 03. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
200/16/EPTČ/OZT
oprava zariadenia núzdozvého rozhlasu pre účely vyhlasovania požiarného poplachu v rámci rekonštrukcie v priestoroch recepcie v hlav.budove a v budove RTO
985,66 € 08. 03. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
211/16/EPTČ/TKO
tlač 400ks letákov - Výzva na daroanie krvných doštičiek
66,50 € 08. 03. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
212/16/EPTČ/OPTČ
výroba, dodávka a montáž podlahových samolepiek do vestibulu v budove rádioterapie
216,00 € 08. 03. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
192/16/EPTČ/OPTČ
dodanie a výmenu ventilátora VentthlZ250 na VZT č. 2 prívod na RDO
920,00 € 07. 03. 2016 GEA Heat Exchangers a. s., Vajnorská 103/A, 831 04, Bratislava, 479 51 206 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
189/16/EPTČ/OZT
nákup licenice pre datalogger softver pre OKB
71,00 € 04. 03. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
190/16/EPTČ/OZT
náhradné diely na nočné stolíky Elegganza Classic pre OOH II a OKO E
71,20 € 04. 03. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
194/16/EPTČ/OIT
individuálne riešenie pre DRG v NOÚ - DRG modul nem.informačného systému PCS CARE
9 980,00 € 03. 03. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
191/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí - vstup do polikliniky
140,00 € 03. 03. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
183/16/EPTČ/OZT
na zakl.rámc.zmluvy o serv - oprava chirurgických inštrum v počte 3ks pre Chir.amb. I.
182,60 € 02. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
184/16/EPTČ/OZT
oprava gastroskopu Gif pre GAE amb I.
50,00 € 02. 03. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
185/16/EPTČ/OZT
oprava gastroskopu Gif pre GAE amb I.
100,00 € 02. 03. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
186/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o dielo - oprava signalizačnej a prečerp. Jednotky zapojeniej ku kontajneru pre OLHT II - darcovia
586,60 € 02. 03. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
187/16/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.zml o serv. - oprava mamograf.zariadenia Giotto Image SDL pre RDO - Mamografia
510,00 € 02. 03. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
188/16/EPTČ/OZT
oprava digitálneho tlakomera pre OCHO C
10,00 € 02. 03. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
132/16/EPTČ/MTZ
plachta biela posteľná (250ks), košeľa flanelová pracovná (60ks)
3 055,00 € 02. 03. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
134/16/EPTČ/MTZ
košeľa biela pre THP pracovníkov 300ks
5 280,00 € 02. 03. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
135/16/EPTČ/MTZ
košeľa biela logo lem 500ks
8 800,00 € 02. 03. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
182/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy -údržba a vyčistenie hematologického analyzátora Sysmex XT 2000i pre OLHT I.
300,00 € 01. 03. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
133/16/EPTČ/MTZ
tlačivá - karta pacienta, zdrav.záznam karta
6 250,00 € 01. 03. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
180/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka zariadenia Rotomat 400 pre RZAM ZD.
766,50 € 01. 03. 2016 KASYS, s. r. o., Rozmarínová 37, 821 04, Bratislava, 35 698 1779 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky