Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
326/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - výmena batérii v M-HDR a PC v záložnom zdroji pre ORO
212,28 € 29. 04. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
337/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu - stavebná suť 1kontajtner, infúzne flaše 1kontajner
29. 04. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
324/16/EPTČ/OZT
oprava a nastavenie cetračného svetla na Mamografickom zaridení Giotto Image SDL pre RDO - mamografia
352,00 € 28. 04. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
335/16/EPTČ/OPTČ
rekonštrukcia VZT rozvodov - miestnosť prijímacia kancelária 1.p. hlavná budova NOÚ
373,00 € 28. 04. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
336/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž ochranných prvkov na steny do priestorov vestibulu budovy rádioterapie NOÚ
703,92 € 28. 04. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
334/16/EPTČ/OIVS
žalúzie a siete proti hmyzu do priestorov zrekonštruovaného odd. genetiky
1 048,35 € 27. 04. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
263/16/EPTČ/MTZ
pracie prášky
890,15 € 25. 04. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
322/16/EPTČ/OZT
softverové vybavenie Tandem na injektor kontrastných látok Ulrich CT-Motion používaný pri CT vyšetreniach pre RDO-CT
9 900,00 € 25. 04. 2016 InterMedical, s.r. o., Radlinského 10, 949 01 Nitra, 36 547 263 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
323/16/EPTČ/OZT
oprava elektrickej požiarnej signalizácie a jej prislúchajúcich káblových vedení v rámci rekonštrukcie v priestoroch OLG re správu budov
993,30 € 25. 04. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
321/16/EPTČ/OZT
preškolenie 150 zamestnancov v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. Pre RDO - diagnostiku
2 040,00 € 22. 04. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
316/16/EPTČ/OZT
tlakomery do nem.prostredia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii 10ks
490,00 € 22. 04. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
317/16/EPTČ/OZT
teplomery do nem.prostredia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii 250ks
975,00 € 22. 04. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
318/16/EPTČ/OZT
oprava zariadenia núdzového rozhlasu a káblových vedcení pre účely vyhlasovania požiarneho poplachu v rámci rekonštrukcie v priestoroch OLG
984,32 € 22. 04. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
319/16/EPTČ/OZT
bioptický odberový systém Magnus pre RDO - diagnostiku
937,00 € 22. 04. 2016 APTUM, a. s., Cihlárska 19, 60 200, Brno, CZ, 28 909 267 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
333/16/EPTČ/OIVS
Výroba, dodávka a montáž interiérového podsvieteného infopanela na mieru do priestorov hlavnej budovy
3 314,00 € 21. 04. 2016 FOX ONE, s. r. o., Kukuričná 17, 831 03, Bratislava, 46 448 471 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
320/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - a CP náku a výmena náhradných dielov pre chladenie lineárnych urýchlovačov Clinac pre ORO
500,00 € 21. 04. 2016 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
331/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž 3ks difúzorov plre úsek prípravy cytostatík NL v NOU
229,90 € 21. 04. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
310/16/EPTČ/OZT
reinštalácia a následná validácia laboratórnych zaridení v počte 4ks - vrátane vystavenia valdičného protokolu pre OLG
990,00 € 20. 04. 2016 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
315/16/EPTČ/OZT
demontáž RTG zaridenia DSA - Angix M 200.4 v zmysle Zákona č. 545/2007 Z.z. § Bezpečné ukončenie činnosti pracoviska a §49 Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia v priestoroch RDO pre RDO-diagnostika
4 066,00 € 20. 04. 2016 General Electric International (SR) s. r. o., Čajakova 13, 811 05, Bratislava, 35 705 795 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
307/16/EPTČ/OZT
nákup antiradiačných pomôcok - OPP rukavice redukujúce rontgenové žiarenie pre RDO - CT
1 050,00 € 20. 04. 2016 TransMedica s. r. o., Bárdošova 33, 833 12, Bratislava, 35 843 683 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
308/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná údržba pipiet Discovery Autoclavable a Discovery Comfort podľa priloženého zoznamu pre OLG
700,00 € 20. 04. 2016 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
309/16/EPTČ/OZT
reinštalácia a následná validácia laboratórnych zaridení v počte 6ks - vrátane vystavenia valdičného protokolu pre OLG
2 562,00 € 20. 04. 2016 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
305/16/EPTČ/OZT
posúdenie technického stavu elektrických nemocničných lôžok v počte 3ks pre OKO F
45,75 € 19. 04. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
306/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a oprava signalizácie sestra-pacient pre ORO
250,00 € 19. 04. 2016 REMONT - Guzlej, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
311/16/EPTČ/OPTČ
2ks infrapanel + príslušenstvo
510,26 € 18. 04. 2016 Klimatel Šala, s .r. o., Krášová nad Váhom, 925 91, 45 314 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
332/16/EPTČ/TKR
občerstvenie pre zamestnancov NOU v rámci divadelného predstavenia (19.4.2016)
3 685,50 € 15. 04. 2016 Residence Group, s.r. o., Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava, 45 356 041 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
312/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž nábytku na mieru na do priestorov prízemie budovy Rádioterapia
1 108,34 € 15. 04. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
313/16/EPTČ/OIVS
doplnenie prijímacej kancelárie nábytkovými skrinkami a lietačkovými dverami v priestoroch prízemia budovy Rádioterapie
1 341,30 € 15. 04. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
303/16/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GiF - H180, pre Gastroenterologickú amb. I
100,00 € 15. 04. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
314/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž vešiakovej steny - OACH - odberová miestnosť
167,88 € 15. 04. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
304/16/EPTČ/OZT
pravidelná technická kontrola prístroja ERBE VIO 300D, vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu a arozšírenie funkčnosti prístroja o ENDO CUT pre COS (GAE)
4 600,80 € 15. 04. 2016 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
301/16/EPTČ/OZT
oprava infäznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 14. 04. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
302/16/EPTČ/OZT
oprava pipiet Discovery pre OLG
175,00 € 14. 04. 2016 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
292/16/EPTČ/OPTČ
oprava a servis parkovacích boxov riaditeľstva (rampy)
431,69 € 13. 04. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
293/16/EPTČ/OPTČ
prekládka vstupnej závory
100,00 € 13. 04. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
286/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy pre OOH II
100,00 € 12. 04. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
287/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia Temperovacieho systému na ohrev plazmy Barkey Plasmatherm, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II
250,00 € 12. 04. 2016 MSM Slovakia, s .r. o., Lesná 880, 908 51, Holíč, 31 440 479 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
288/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia ID Centrifúgy, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II
100,00 € 12. 04. 2016 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
289/16/EPTČ/OZT
oprava laminárneho boxu Blosan DNA/RNA UV - Cleaner pre OLG
300,00 € 12. 04. 2016 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
290/16/EPTČ/OZT
Na zákl.zmluvy č. 01/2006 a CP - nákup náhradných dielov a oprava motora posunu dverí Dezifektora lôžkovín Getinge, pre OCS
162,50 € 12. 04. 2016 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
297/16/EPTČ/OIVS
dodávka kovových regálov
3 000,00 € 11. 04. 2016 JEKA, s.r.o, J.Gagarina 125,960 01 Zvolen v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
294/16/EPTČ/OIT
licencia - komunikačný program analyzátora
930,00 € 11. 04. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
295/16/EPTČ/OIT
dodávka a montáž rozšíreného kamerového systému do vnútornych priestorov recepcie hlavnej budovy NOU vo vestibule na prízemí
1 387,00 € 11. 04. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
262/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
959,90 € 11. 04. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
291/16/EPTČ/OPTČ
validácia čistých priestorov - kontrola - funkčnosť hepa filtrácie na trasplant.odd
400,00 € 08. 04. 2016 INFOLAB Slovakia, s .r. o., kpt. Nálepku 454/31, 018 61, Beluša, 46 732 101 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
285/16/EPTČ/OZT
oprava bronchoskopu BF-1T60 pre PNEU I. - poistná udalosť
8 443,00 € 07. 04. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
278/16/EPTČ/OPTČ
oprava vnútorných automatických dverí - vstup do polikliniky
30,00 € 07. 04. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
279/16/EPTČ/OPTČ
dodanie a výmena ventilátora stropnej jednotky VZT č. 9 - lôžkové odd RTO 1 (vyšetrovňa a kúpelňa)
650,00 € 07. 04. 2016 DencoHappel CZ, a.s ., org. Zložka, Vajnorská 103/A, 831 04, Bratislava, 47951206 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
281/16/EPTČ/OZT
oprava dozimetrickej rektálnej sondy T9112 pre AL brachyterapiu pre ORO
3 416,00 € 07. 04. 2016 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
282/16/EPTČ/OZT
oprava TV rozvodov v ubytovni na Vlárskej ulici č. 11 a 13 pre OIVS - byt. Hosp. - ubytovňa NÚSCH
104,05 € 07. 04. 2016 SORTEC Europe, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 45001103 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky