Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
37/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space a infusomatu Space - pre OAIM
300,00 € 20. 01. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
38/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 20. 01. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
8/16/EPTČ/OZT
SPY FR bezdrôtový monitorovací systém merania teploty v chlad. Zariadeniach s kompl. Inštaláciou celého systému v NL
9 400,00 € 18. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
9/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby 3M270 pre OOH II
100,00 € 18. 01. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
10/16/EPTČ/OZT
oprava a následná pravidelná validácia sankového mikrotómu pre OKPT C
150,00 € 18. 01. 2016 František Jaroš, Svätý Ján nad Malši 113, 373 23, CZ, 1501135 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
11/16/EPTČ/OZT
oprava dezifektora ETD4 v rámci záručnej doby pre GAE I
0,00 € 18. 01. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
12/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia veľkoobjemovej cetrifúgy Beckmann J6, vrátane vystavenia protokolou pre OKHT B LÚ
200,00 € 18. 01. 2016 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
13/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy nastavenie tlače na počítačovej jednotky XT 2000i a následnú kalibráciu hematologického analyzátora Sysmex pre OLHT II
300,00 € 18. 01. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
29/16/EPTČ/OIVS
2ks WC priečky do priestorov na 3.NP hlavnej budovy NOÚ
774,00 € 15. 01. 2016 MAM priečky, s. r. o., Hviezdoslavova 481, 905 01, Senica, 44 557 817 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
30/16/EPTČ/OIVS
výroba a montáž konštrukcie vstupmých mreží pri vstupe do RDO 2ks
1 126,00 € 15. 01. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
5/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na digitálne dorozumievacie zariadenie sestra a pacient pre OZT
967,90 € 15. 01. 2016 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
6/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia Somatom Sensation pre RDO CT
5 844,35 € 15. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
7/16/EPTČ/OZT
oprava termocyklera Bio-Rad Thermal Cycler pre OLG
300,00 € 15. 01. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
23/16/EPTČ/OIVS
výmena sklenených stien pevných + okno bufet - prízemie - vstupný priestor hlavná budova NOÚ
8 683,53 € 13. 01. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
25/16/EPTČ/OPTČ
zameranie úniku vody - havária na ústavnom vodovode
500,00 € 13. 01. 2016 Termodom spol.s.r o., Trečnčianska 2, 821 09, Bratislava, 31367771 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
26/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie kavárie na toalete na 3p.
400,00 € 13. 01. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
27/16/EPTČ/OPTČ
vykonanie revízii na chladiace zariadenia s obsahom chladiva na 3kg - 5 ks
450,00 € 13. 01. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
28/16/EPTČ/OPTČ
na základe CP - pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarných klapiek na r. 2016
1 500,00 € 13. 01. 2016 HAS-MAX, Na Predmostí č. 1, 949 01, Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
22/16/EPTČ/OPZI
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu
0,00 € 12. 01. 2016 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
2/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov pre SOMATOM SENSATION pre RDO CT
3 629,42 € 12. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
3/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných drôtikov do elekrickej zváračky fólii ETA 076 pre ORO
29,60 € 12. 01. 2016 SERVIS ABC s. r. o., Štefánkova 50, 949 03, Nitra, 44 874 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
4/16/EPTČ/OZT
ph pufer, magnetická miešačka, vreckový ph meter
449,00 € 12. 01. 2016 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
19/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž rozvodu vetrania a odsávania v priestoroch prízemia hlavnej budovy NOÚ
7 741,23 € 08. 01. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
20/16/EPTČ/TKR
tlač newslettrov 885ks pre zamestnancov NOÚ
88,00 € 08. 01. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
21/16/EPTČ/OIVS
rekonštrukcia priestorov translačnej jednotky - NOÚ
8 577,66 € 08. 01. 2016 K.P.A., a.s., Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, 31427006 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
129/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž teplovzdušnej clony do priestoru hlavného vstupu NOÚ v hlavnej budove
8 965,33 € 08. 01. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
17/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž rozvodov medicinálnych plynov + skúšky a revízie nových rozvodov, uvedenie do prevádzky na chir. Odd. . 1.p. NOÚ
6 753,00 € 08. 01. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
18/16/EPTČ/OIVS
autorský dozor počas rekonštrukcie vestibulu
25,00€/hodina 08. 01. 2016 Ing. arch. Alan Krajčír, Plán B architekti, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42176981 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
1/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lin.urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO
655,00 € 07. 01. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
14/16/EPTČ/OIVS
stavebné a maliarské práce v priestoroch AB NOU
999,00 € 07. 01. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
15/16/EPTČ/OIVS
stavebné úpravy v priestoroch RTO 2
4 999,00 € 07. 01. 2016 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
16/16/EPTČ/OPTČ
oprava zaseknutých dverí na chladiacom boxe na patológií
400,00 € 07. 01. 2016 TITTL THERMO KING, s.r.o.Závodná 76, 821 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
24/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž sádrokartónových obkladov a kazetových podhľadov, priečok a spustov na RTO 2
2 710,00 € 05. 01. 2016 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
924/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv. Zmluvy a CP - oprava chir. Inštrum v počte 2ks pre OKPC a 1ks pre Chir. Amb. I.
8,40 € 30. 12. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
925/15/EPTČ/OZT
oprava digitálneho tlakomera pre OKO A
10,00 € 30. 12. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
919/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na nem.lôžko Eleganza 1 pre OKO A
168,88 € 30. 12. 2015 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
920/15/EPTČ/OZT
pravidelná preventívna serv.prehliadka Spirometra vrátane vystavenia servisného validač.protokolu pre PNEU I.
100,00 € 30. 12. 2015 Tomáš Hornáček - JAEGER-MED, Sabinovská 5, 821 02, Bratislava, 45 345 279 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
921/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv. Zmluvy a CP - odstránenie zsitených závad po pravid.ročnej revízií Elekt.požiarnej signaliz. V obj. NOÚ
984,72 € 30. 12. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
922/15/EPTČ/OZT
nákup licencie Blade k MR prístroju Magnetom Avanto pre RDO-MR
2 750,00 € 30. 12. 2015 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
923/15/EPTČ/OZT
tlakomery do nem.prostr. V zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov NOÚ
490,00 € 30. 12. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
914/15/EPTČ/OPTČ
oprava motora na sušičke v práčovni
400,00 € 29. 12. 2015 Edita Horváthová - H servis, Jána Smreka 22, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
915/15/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO - diagnostika, RDO - Mamografia a RDO CT
1 200,00 € 29. 12. 2015 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
926/15/EPTČ/OPTČ
pravidelná servisná prehliadka a odstránenie zistenýh závad na náhradnom zdroji energie (diesel agregát)
1 800,00 € 29. 12. 2015 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
916/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcí VisiCon M211 pre OAIM
300,00 € 29. 12. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
929/15/EPTČ/OIVS
vybudovanie nového vstupu do priestorov lekárne, vrátane stavebných prác a dodávky vstupných dverí na mieru - hlavná budova NOÚ
3 503,30 € 29. 12. 2015 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
917/15/EPTČ/OZT
údržba, výmena UV lampy, premeranie a nastavenie parametrov ETD 2- umyvačky pre GAE amb. I.
2 125,00 € 29. 12. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
918/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml. - oprava hematol. Analyz.Sysmex XT-2000i. Pre OLHT I
300,00 € 29. 12. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
909/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž sádrokartónových obkladov a kazetových podhľadov na RTO 2
4 720,00 € 28. 12. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
898/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy oprava a nákup náhradných dielov pre LÚ 2300 CD
5 589,10 € 22. 12. 2015 AMEDIS spol. s.r.o Mlynská 10,921 01 Piešťany Ing.Tomáš Alscher,nám.riaditeľa pre EPTČ
899/15/EPTČ/OZT
oprava centrifúgy 22R pre OLG
50,00 € 22. 12. 2015 Beckman Culter Slov.Republika, s. r. o., Eisteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 Ing.Tomáš Alscher,nám.riaditeľa pre EPTČ

Stránky