Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
480/16/EPTČ/OZT
výmena svetelného kábla na prístroji pre Chir.amb. I
502,00 € 28. 06. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
481/16/EPTČ/OZT
oprava videobronchoskopu BF-F-260, pre PNEU
4 871,00 € 28. 06. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
482/16/EPTČ/OZT
validácia izolátora pre úsek prípravy cytostatík
240,00 € 28. 06. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
483/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 1ks pre Chir.amb. I a 4ks pre OKPC - patológia
192,80 € 28. 06. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
478/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 183,60 € 27. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
475/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
100,00 € 24. 06. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
476/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO diagnostika, Mamografia a RDO - CT
970,00 € 24. 06. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
477/16/EPTČ/OZT
nákup nového sortvéru pre virtuálny softver k monitoringu teploty v chladiarenských zariadeniach pre NL
500,00 € 24. 06. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
473/16/EPTČ/OZT
oprava čítačky RTG obrazu PCR Eleva S Philips pre RDO - diagnostika
500,00 € 23. 06. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
474/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
181,93 € 23. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
464/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
980,00 € 23. 06. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
486/16/EPTČ/OIVS
dodávka tabletového transportného vozíka
2 670,00 € 23. 06. 2016 DAVAC, s .r. o., Kopčianska 37, 851 01, Bratislava, 31 350 658 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
460/16/EPTČ/OZT
oprava infusoamatu pre OKO E
200,00 € 23. 06. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
471/16/EPTČ/OZT
diagnostika a oprava TV prijímača zn. Samsung pre OKO A
50,00 € 23. 06. 2016 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
472/16/EPTČ/OZT
oprava elektrickej odsávačky Medela Basic pre OAIM
350,00 € 23. 06. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
463/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv
8 960,00 € 22. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
467/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU: infúzne flaše 1ks kontajner
22. 06. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
468/16/EPTČ/OPTČ
oprava vstupnej rampy na vrátnici NOÚ
70,00 € 22. 06. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
470/16/EPTČ/TKR
výroba tabuliek a polepov, realizácia produkčného zabezpečenia a inštalácie označení v zrekonštruovanom odd. chirur.onkológie D - cenrum chir.prsníka
1 195,88 € 22. 06. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
466/16/EPTČ/OPTČ
vyhotovenie zelenej steny zo živých rastlín do priestorov hlavnej budovy NOÚ
4 593,70 € 21. 06. 2016 RECYKLON SK, s. r. o., Račianska 66. 831 02, Bratislava, 48079847 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
456/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy - a CP - oprava a nákup náhradných dielov na lineár.urýchlovača pre ORO
1 217,26 € 21. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
457/16/EPTČ/OZT
opravu, nastavenie a bezpečnostno-technickú kontrolu rotačných mikrotómov Sakura SRM 200 CS a Leica SR pre OKPC - patológia
425,50 € 21. 06. 2016 BARIA s. r. o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava , 47131241 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
458/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy a CP - oprava zobrazovacej jednotky Dicom pre diagnostické a vyhodnocovacie stanice pre ORO
1 750,00 € 21. 06. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
459/16/EPTČ/OZT
nákup matracov na nemocničné lôžko zn. Linet pre OKO F
1 728,00 € 21. 06. 2016 Med Partners, a. s., Hurbanovo nám. 1, 811 06, Bratislava, 44 851 740 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
462/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn Pacto-Safe
970,92 € 21. 06. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
452/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKPC - patológia
630,00 € 20. 06. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
453/16/EPTČ/OZT
posúdenie svietivosti výbojky a nákup výbojky do fluorescenčných mikroskopov Olympus pre OLG
760,00 € 20. 06. 2016 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
454/16/EPTČ/OZT
úprava a prekládka ústredne EPS MHU 103 vo vstupnom priestore v pavilone "M" v rámci rekonštrukcie
608,82 € 20. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
455/16/EPTČ/OZT
oprava núdzového rozhlasu a káblových vedení pre účely vyhlasovania požiarného poplachu v rámci rekonštrukcie v priestoroch OLG a OCHO D
1 751,14 € 20. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
469/16/EPTČ/MTZ
zápožička dávkovačov kovových Plus Els na 50ml (15ks)
945,00 € 20. 06. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
491/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž stolárskych interiorových prvkov na mieru do priestorov oddelenia chirurgie na 1 p. v hlavnej budove
5 007,40 € 20. 06. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
405/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícke oblečenie
8 790,00 € 20. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
461/16/EPTČ/MTZ
24 ks stoličiek na chir.odd D
20. 06. 2016 Katarína Gretušová - in Interiér, Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, 37274864 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
404/16/EPTČ/MTZ
poperačná súprava košeľa a nohavice tyrkysové
2 800,00 € 17. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
448/16/EPTČ/OZT
nákup koliesok na stoličku Formex pre Neurologickú amb.
10,00 € 17. 06. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
449/16/EPTČ/OZT
oprava na Mamografickom zariadení Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
104,50 € 17. 06. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
450/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač pre ORO
3 938,18 € 17. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
451/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKPC - Cytologia
360,00 € 17. 06. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
442/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač pre ORO
2 308,00 € 16. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
443/16/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy o dielo č. 02/05 SDX - pravidelná ročná validácia krvnkového separátora Com Tec, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
498,00 € 16. 06. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
444/16/EPTČ/OZT
oprava seprátora krviniek Amicus pre OLHT II - darcovia
2 000,00 € 16. 06. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
445/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - pravidelná výmena Ir 192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 16. 06. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
446/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR pre správu budov
204,96 € 16. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
447/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR pre správu budov
973,56 € 16. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
419/16/EPTČ/OZT
nákup 2ks rukávov do Izolátora Envair CDC - 02GD pre úsek prípravy cytostaík
365,00 € 15. 06. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
420/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematologického analyzátora sysmex pre OLHT I
300,00 € 15. 06. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
438/16/EPTČ/OPTČ
doplnenie jednej kanálovej jednotky do miestnosti č. 102, z dôvodu vzniku novej miestnosti podľa novej architektúry
1 997,00 € 15. 06. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
439/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž klimatizácii do priestorov vyšetrovní na KCHO
6 252,00 € 15. 06. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
418/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o servis.činnosti a CP - nákup náhradných dielov na opravu náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO.
1 856,37 € 15. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
432/16/EPTČ/TKR
tlač brožúr "organizačný poriadok OACH" 250ks
184,00 € 14. 06. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky