Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
251/16/EPTČ/OZT
oprava videoendosonografu pre GAE I
100,00 € 31. 03. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
240/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OKO F
100,00 € 30. 03. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
244/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia Digestora, vrátane vystavena protokolu pre GAE amb.
1 255,00 € 30. 03. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
245/16/EPTČ/OZT
oprava videokolonskopu Mikro M60 pre OGO
500,00 € 30. 03. 2016 PRAGOLAB, s. r. o., Drieňova 34, 821 02, Bratislava, 31 352 839 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
246/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc. Zmluvy o dodávke servisných služieb - oprava kyslíkového koncetratora zn. Krober pre ORO
200,00 € 30. 03. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
247/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu - mikrobiologický filter MSF - COS
350,00 € 30. 03. 2016 MEDIST, s. r. o., Petruškovského 4, 066 01, Humenné, 36 168 513 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
261/16/EPTČ/MTZ
chlór
481,86 € 30. 03. 2016 BRENNTAG Slovakia, s. r. o., Glejovka 15, 902 03, Pezinok, 31 336 884 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
239/16/EPTČ/OZT
nákup držiakov na teplotné tabuľky v počte 30ks pre OCHO A
240,00 € 30. 03. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46 186 484 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
241/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž log s podsvietením v zmysle rozpisu
950,40 € 29. 03. 2016 M-PROFEX, s. r. o., Kopčianska 21, 851 01, Bratislava, 17 332 036 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
243/16/EPTČ/OPTČ
zabezpečenie uzáverov centrálneho kyslikového vstupu na stene KCHO amb.
998,69 € 29. 03. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
233/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na nem.lôžko Calma pre OKO F
62,68 € 24. 03. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
140/16/EPTČ/MTZ
Chloramin T, Chloramix DT-tablety
2 985,20 € 24. 03. 2016 Perfect Distribution, a.s.Kočovce 244,916 31 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
234/16/EPTČ/OZT
Oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO-rádiofyzika
24. 03. 2016 AMEDIS spol. s.r.o, Mlynská 10, 921 01 Piešťany v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
235/16/EPTČ/OZT
na zákl. servisnej zmluvy obj. opravu hemokoagulačného analyz.Sysmex CA 500 výr. č. A 1053 pre OLHT I.
300,00 € 24. 03. 2016 Ing. A.Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21 Svätý Jur v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
236/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a vyčistenie ultrasonografického prístr. LOGIQ S7 Expert vrátane vystav.servis.validač. Protokolu pre RDO-MMG
250,00 € 24. 03. 2016 INTES Poprad, s.r.o, Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
237/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space, výr. č. 105224 pre OAIM
100,00 € 24. 03. 2016 B.Braun Medical, s.r.o,Handlovská 19, 851 01 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
238/16/EPTČ/OZT
oprava prietokového cytometra BD FACS Canto II.,výr. č. V33896202172 pre OLHT I
500,00 € 24. 03. 2016 I.T.A. spol. s.r.o, Slovenská 26, 040 01 Košice v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
231/16/EPTČ/OZT
výmena jednoduch.binotubusu za ergonom.tubus na mikroskop NIKON Eclipse pre patológiu
1 260,00 € 22. 03. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher, nám.EPTČ
54/16/EPTČ/MTZ
nákup inštalačného materiálu
636,94 € 22. 03. 2016 ENTO železiarstvo, s.r.o, Turbínova 1. 831 04 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
232/16/EPTČ/OZT
na zákl. servisnej zmluvy obj. opravu brachyterapeutického inštrumentária pre ožarovanie gynekologyckých ochorení pre ORO
5 920,00 € 22. 03. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
230/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy - oprav a nákup kompresnej dosky k mamografickému zariadeniu Giotto Image SDL pre RDO - mamografia
1 148,00 € 18. 03. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
139/16/EPTČ/MTZ
patologický vak E
980,50 € 18. 03. 2016 Peter Červený, M.Benku 2341/1,955 03 Topoľčany v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
208/16/EPTČ/OZT
oprava videokolonoskopu Q 180AL pre GAE amb. I
4 404,00 € 18. 03. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinkský, riaditeľ
209/16/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcií pre OAIM
100,00 € 18. 03. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
210/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zml. - oprava chirurg. Inštrumentov v počte 5ks pre chir. Amb. I a 4ks pre OKPC - patológia
26,40 € 18. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
226/16/EPTČ/OZT
pravidelnú štvrťročnú revíziu EPS v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 pre správa budov
768,60 € 18. 03. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
227/16/EPTČ/OZT
pravidelnú štvrťročnú revíziu núdzového rozhlasu v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 pre správa budov
204,96 € 18. 03. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
228/16/EPTČ/OZT
kalibrácia ionizačných komôr Farmer TM a komory ROOs TM s dozimetrom Unidos pre ORO
1 943,00 € 18. 03. 2016 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
229/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
100,00 € 18. 03. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
138/16/EPTČ/MTZ
zdrav.odev
8 660,00 € 17. 03. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
221/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž skríň a políc na mieru do priestorov odd.genetiky na 1p. Hlavnej budovy
4 990,00 € 16. 03. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
223/16/EPTČ/TKR
fotenia 35 zamestnancov klinicke onkologie F
550,00 € 16. 03. 2016 INSIGHT, s .r .o., Hradská 3/B, 821 07, Bratislava 214, 35 954 621 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
224/16/EPTČ/SEK
v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 2006CE075 objednávame služby nad rámec tejto zmluvy
20€/hodina 16. 03. 2016 Promys soft, s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava, 36 276 847 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
225/16/EPTČ/OIVS
realizácia elektro-inštalačných prác vrátane materiálu v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
9 917,00 € 16. 03. 2016 HANNA, s.r .o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, 44 000 855 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
217/16/EPTČ/SEK
občerstvenie na stretnutie s UDZS a Datalan
62,50 € 14. 03. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033
137/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn. Pacto-Safe 4ks
970,92 € 14. 03. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
218/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce - likvidácia ploštíc v priestoroch ubytovne vlárska 11 na plochoe cca 1650m2 a šatne RD O na ploche cca 80m2
950,00 € 14. 03. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
206/16/EPTČ/OZT
oprava kryostatu HM 505 N pre OKPC - patológia
527,00 € 14. 03. 2016 IVANCE, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01, Bratislava, 43 865 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
207/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zml. - oprava chirurg. Inštrumentov v počte 19ks pre COS
678,20 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
222/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí - vstup do polikliniky a nemocnice
60,00 € 14. 03. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
329/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 19ks pre COS
542,20 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
330/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 9ks pre OKPC - patologia
29,00 € 14. 03. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
136/16/EPTČ/MTZ
pracie prášky
1 926,80 € 11. 03. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
216/16/EPTČ/TKR
reklamné stojany na prospekty s plexi kapsami 2ks
177,00 € 11. 03. 2016 Legal Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
215/16/EPTČ/OPTČ
odvoz odpoadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
11. 03. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
213/16/EPTČ/OPTČ
prečalúnenie operačného stola na brachyterapii
115,00 € 10. 03. 2016 Čalúnnictvo GIDRA, s. r. o., Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
204/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Rámc. Zmluvy - validácia mikroskopov Olympus a mikroskopu Leica vrátane vystavenia protokolov pre OLG
270,00 € 09. 03. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
205/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.činnosti M-6-0093 - nákp náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
1 337,73 € 09. 03. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
201/16/EPTČ/OZT
demotnáž, presun, montáž a následnú validáciu všetkých centrifúg na OLG
275,00 € 09. 03. 2016 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
202/16/EPTČ/OZT
demotnáž, presun, montáž a následnú validáciu digestora pre OLG
764,45 € 09. 03. 2016 MERCI Slovakia, s .r. o., Rožňavská 17, 831 04, Bratislava, 35 765 178 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky