Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
637/16/EPTČ/OZT
V zmysle Vašej cenovej poonuky zo dňa 16.8.2016 objedávame u Vás inštaláciu zosilňovača TV signálu do rozvodne na skvalitnenie digitálneho signálu v hlavnej budove NOÚ pre OPTČ-Správu budov
179,82 € 30. 08. 2016 Sortec Europe, s.r.o, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
638/16/EPTČ/OZT
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 4.8.2016 objednávame u Vás opravu a inštaláciu TV rozvodov na OKO F pre OPTČ-Spr.budov
802,42 € 30. 08. 2016 Sortec Europe, s.r.o, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
639/16/EPTČ/OZT
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21.7.2016 objednávame u Vás dekontamináciu a demontáž izolátora, typ ENVAIR CDC-02GD,v.č.WO 3221 a opravu a val.izol, typ ENVAIR CDC02GD,WO2333 pre NL
1 470,00 € 30. 08. 2016 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
618/16/EPTČ/OIVS
projektová dokumentácia na stavebné povolenie - Rekonštrukcia a prístavba odd. CT -MR
8 500,00 € 30. 08. 2016 NICE ARCHITECTS, s .r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 31370101 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
633/16/EPTČ/OZT
v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21.7.2016 objedávame u Vás opravu rep. displey k dýchaciemu prístroju EVITA 4 pre OAIM
908,00 € 26. 08. 2016 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
645/16/EPTČ/TKR
výroba 1ks sklenenej tabuľky a 3ks polepov na tri sklenené tabuľky s menovakami k dverám
203,50 € 26. 08. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
634/16/EPTČ/OZT
Vysokotlakové čistenie kondenzorov chladiacich a mraziacich zariadení v počte 5 ks pre OLHT
125,00 € 26. 08. 2016 Trigon, s.r.o, Štefunková 13, 821 01 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
646/16/EPTČ/TKR
výroba 12ks navigačných tabúľ na jednolivé poschodia v hlavnej budove NOÚ
1 976,40 € 26. 08. 2016 Atalon, s.r. o., Macharova 3, 851 01 Bratislava, 43 946 585 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
635/16/EPTČ/OZT
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.8.2016 objednávame u Vás pravidelnú tech. Kontrolu plazmového sterilizátora TK PM-1 Strrad 100S, výr.č.016216 pre OCS
311,00 € 26. 08. 2016 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
641/16/EPTČ/OIT
dodávka a inštalácia, kabelážne práce, rekonštrukcia siete IT v NOÚ
4 976,46 € 25. 08. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
642/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž chladenia priestorov "kavalovne" v hlavnej budove NOÚ
1 923,88 € 25. 08. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
619/16/EPTČ/OZT
oprava pohyblivosti ramena na stropnej operačnej lampe TEKNO ATRIA 3 LED na gynekolog. Zákrokovni pre COS
300,00 € 24. 08. 2016 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
620/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu typ 8715580, výr.č.145095 pre OKO D
100,00 € 24. 08. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
631/16/EPTČ/OZT
v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 23.8.2016 objedávame u Vás opravu a nákup náhrad.dielov na nemoc.lôžko Eleganza, model 1GSL7G3111,výr.č.1821093 na OAIM
71,42 € 24. 08. 2016 Artspect spol.s.r.o, Rybničná 40,831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
594/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
920,00 € 23. 08. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
595/16/EPTČ/MTZ
patologický vak E 180ks
954,00 € 23. 08. 2016 Peter Červený, M.Benku 2341/1,955 03 Topoľčany v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
596/16/EPTČ/MTZ
vankúš antialergický 70ks
2 030,00 € 23. 08. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
628/16/EPTČ/OPTČ
autobus na pohreb zamestnankyne NOÚ
200,00 € 23. 08. 2016 Xlinebus, s. r. o., Prídavkov 16, 841 06, Bratislava, 35 747 501 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
629/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí na oddelení chemoterapie
420,00 € 23. 08. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
598/16/EPTČ/OIVS
maliarske a natieračse a murárske práce v priestoroch odd. chir.onkol. B na 3p. Hlavnej budovy NOÚ
8 466,81 € 23. 08. 2016 Štefan Kondela, Mútne 335, 029 63 Mútne, 35 378 361 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
630/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí na na COS a opravu DO k park.zabrane č. 10
279,30 € 23. 08. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
626/16/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž plastových okien a dverí do priestorov NOÚ
9 787,00 € 22. 08. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
616/16/EPTČ/OZT
zariadenie UPS pre OKŠ - záložný zdroj - UPC APC BACK 700VA
295,00 € 22. 08. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
627/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1kontajner
22. 08. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
617/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov podľa priloženého zoznamu 7ks, vrátane vystavenie protokolov pre OKPC - patológia
580,00 € 22. 08. 2016 BARIA s. r. o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava , 47131241 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
625/16/EPTČ/OIT
kabelátne práce spojené s prekládkou terminálu systému pacient-sestra na odd. chir. D prsníkov v hlavnej budove NOÚ 1.p.
278,00 € 19. 08. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
644/16/EPTČ/OPTČ
Apollo BC na Klenovu 1 (NOÚ)
165,00 € 18. 08. 2016 Esplanade s.r.o., Žilinská 5, 811 05 Bratislava, 46 418 491 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
622/16/EPTČ/MTZ
24 ks stoličiek do jedálne pacientov na CHIR B
936,00 € 18. 08. 2016 Katarína Gregušová - in Interiér, Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, 37274864 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
623/16/EPTČ/OIVS
žálúzie do priestorov hlavnej budovy NOÚ
1 364,22 € 18. 08. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
624/16/EPTČ/OIVS
siete proti hmyzu do priestorov PNEU na 2p. Hlavnej budovy NOÚ
614,65 € 18. 08. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
612/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu na zariadení na úpravu vody pre OLG
49,23 € 17. 08. 2016 Peter Haška – AquaOsmotic, Na Honech 1770, 066 01, Tíšňov, CZ, 44 039 298 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
613/16/EPTČ/OZT
nákup Flow sensorov pre anestéziologický prístroj Leon Plus, pre OAIM
614,26 € 17. 08. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
614/16/EPTČ/OZT
opava zariadenia núzdového rozhlasu a káblových vedení pre účely vyhlasovania požianeho poplachu v rámci rekonštrukcie lekárskej izby na OKO D
282,48 € 17. 08. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
615/16/EPTČ/OZT
nákup a výmenu záložnej batérie do monitora vitálnych funkcii pre OOH I
195,00 € 17. 08. 2016 UNOTECH spol. s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01, Trenčín, 31 424 562 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
621/16/EPTČ/OPTČ
servis pračky v ústavnej práčovni NOÚ
178,30 € 17. 08. 2016 ELS Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 35 801 387 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
611/16/EPTČ/OZT
opava infusomatu pre OOH II
100,00 € 16. 08. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
603/16/EPTČ/OPTČ
výroba a dodávka samolepiek pre Chir C 60ks
16. 08. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
604/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - stavebný odpad - 1 kontajner
16. 08. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
607/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 16. 08. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
608/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space pre OAIM
100,00 € 16. 08. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
609/16/EPTČ/OZT
oprava servoventilátora Puritan Bennett pre OAIM
300,00 € 16. 08. 2016 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410759 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
610/16/EPTČ/OZT
oprava anestéziologického prístroja Venar pre OAIM
500,00 € 16. 08. 2016 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
601/16/EPTČ/TKR
fotenie paliatívneho oddelenia a iných pracovísk NOÚ pre prípravy prezentačných a propagačných materiálov na web NOÚ
200,00 € 15. 08. 2016 BOB Creative, s. r. o., Kúpeľná 31/7, 811 02 Bratislava, 47145731 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
602/16/EPTČ/TKR
fotenie slávnostného otvorenia Centra chirurgie prsníka
400,00 € 15. 08. 2016 BOB Creative, s. r. o., Kúpeľná 31/7, 811 02 Bratislava, 47145731 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
593/16/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
870,20 € 15. 08. 2016 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
605/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Compact pre OOH I.
100,00 € 15. 08. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
606/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov
15,20 € 15. 08. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
583/16/EPTČ/OZT
nákup držiakov na teplotné tabuľky pre OKO F
152,00 € 15. 08. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
584/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 13ks pre COS
527,30 € 15. 08. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
585/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OKO D
100,00 € 15. 08. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky