Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
677/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatovavacieho koša
970,82 € 21. 09. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
678/16/EPTČ/MTZ
kalendáre stolové, náplne do diarov, gulôčkové perá
931,00 € 21. 09. 2016 Hauerland spol. s. r. o., Matúšova 56, 811 Bratislava, 35 777 885 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
690/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre správu budov
973,56 € 20. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
702/16/EPTČ/OIVS
svietidla do priestorov vestibulu v pavilóne M NOÚ
708,69 € 20. 09. 2016 Smart Light, s. r. o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 35 849 533 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
703/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž PVC podlahy do priestorov ambulancie na prízemí hlavnej budovy NOÚ
2 828,97 € 20. 09. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
682/16/EPTČ/OPTČ
rezanie otvoru do betónu na OKO F
262,00 € 20. 09. 2016 IDT PLUS, s .r. o., Železničiarska 13, 811 01, Bratislava, 35 798 017 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
686/16/EPTČ/OZT
nákup redukčného ventila k odsávačke v počte 2ks pre COS
213,90 € 20. 09. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
708/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž interiérových zasklených stien do priestorov NOÚ
4 783,20 € 20. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
687/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space - OAIM
100,00 € 20. 09. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
688/16/EPTČ/OZT
nákup thermo-hygrometra, typ T899 v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre OCHO C
65,80 € 20. 09. 2016 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
689/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre správu budov
204,96 € 20. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
669/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability Lineár.urýchlov. V zmysle Nariadenia vlady SR č. 340/2006 pre ORO
7 785,00 € 19. 09. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
681/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - stavebný odpad - 1kontajner, infúzne flaše 1ks kontajner
19. 09. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
670/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlady SR č. 340/2006 pre Rádiofyziku
2 800,00 € 19. 09. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
683/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge pre OCS
195,16 € 19. 09. 2016 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
684/16/EPTČ/OZT
pravidelnú technickú kontrolu zariadenia ASP pre OCS
318,98 € 19. 09. 2016 Johnson & Johnson s. r. o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava, 31 345 182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
685/16/EPTČ/OZT
nákup opravárenských setov na opravu tlakových pištolí Selecta pre OCS
800,00 € 19. 09. 2016 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
724/16/EPTČ/OIVS
maliarske práce protiplesňovým náterom v priestoroch ubytovne NOÚ na Vlarskej ulici
1 590,00 € 16. 09. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
668/16/EPTČ/OZT
výmena xenónovej lampy v zdroji svetla Olympus Xenon e 180 pre COS
1 672,59 € 16. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
704/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž interiérových prvkov na Chirugiu - 3. n. p. NOÚ
4 238,00 € 16. 09. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
664/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu k anestéz.prístrojom Venar pre OAIM
1 143,00 € 16. 09. 2016 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
665/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na digitalne dorozumievacie zariadenie pacient - sestra pre OZT
750,00 € 16. 09. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
666/16/EPTČ/OZT
obnova a údržba káblových vedení častí zariadenia EPS v rámci rekonštrukcie na OKO D a OLG
3 956,90 € 16. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
667/16/EPTČ/OZT
opravu a nákup náhradného výbojkového setu k operačnej lampe martin ML 702 pre COS
742,00 € 16. 09. 2016 Fénix Bratislava spol. s. r. o., Jána Zigmundíka 296/6, 922 03, Vrbové, 35 730 854 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
661/16/EPTČ/OZT
oprava videokolonoskopu pre GAE I
287,00 € 14. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
662/16/EPTČ/OZT
oprava videoendosonografu pre GAE I
156,00 € 14. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
679/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie striebornej bezpečnostnej pásky na jedno krídlo sklen.autom.vchodových dverí na OACH
30,92 € 13. 09. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
680/16/EPTČ/TKR
dotlač letákov a iných tlačovín pre potreby NOÚ
2 844,00 € 13. 09. 2016 Dynamic Relations 2000, s. r. o., Trenčianska 53/B, 821 09, Bratislava, 35 818 174 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
674/16/EPTČ/OPTČ
parkovacie žetóny do systému automatického parkovania
990,00 € 13. 09. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
675/16/EPTČ/OPTČ
ID karty s potlačov NOU- 30ks
105,00 € 13. 09. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
672/16/EPTČ/OPTČ
príprava na klimatizácie v pavilóne M
5 968,00 € 12. 09. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
597/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
970,00 € 12. 09. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
656/16/EPTČ/OZT
oprava odsávačky v LSK zostave a opravu operačného stola Unimax pre COS
3 835,72 € 09. 09. 2016 Med Partners, a. s., Hurbanovo nám. 1, 811 06, Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
658/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a vyčistenie ultrasongrafického prístroja Logiq S7 expert - vrátane vystavenia servisného validačného protokolu pre RDO Mamografia
250,00 € 09. 09. 2016 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
659/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space - OAIM
100,00 € 09. 09. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
671/16/EPTČ/OPTČ
výmena kompresora VZT pre priestory ORO, oprava chladiča, výmena regulátora
4 500,00 € 09. 09. 2016 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
660/16/EPTČ/OZT
prípravné práce na osadenie lôžkových rámp Linea pre OCHO B
600,00 € 09. 09. 2016 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
653/16/EPTČ/OPTČ
demontáž rámp, príprava rozvodov na nové rampy, skupinový uzáver, hlásenie tlaku pre OKO F
3 817,48 € 09. 09. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
652/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - stavebný odpad - 1kontajner
125,00 € 08. 09. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
655/16/EPTČ/OZT
servis technológie úpravy vody demineralizácou a nákup náhradnej demineralizačnej náplne pre OCS
608,10 € 07. 09. 2016 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
650/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii S1 - sklad potravín
400,00 € 07. 09. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
651/16/EPTČ/OPTČ
oprava elektromotora 5,5kW 1ks
200,00 € 07. 09. 2016 Edita Horváthová H-Servis el., Jána Smreka 22, 841 07, Bratislava, 34 539 000 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
640/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov Separátora krvniek Amicus
500,00 € 07. 09. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
654/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na antidekubitárnych matracov pre OAIM
36,00 € 07. 09. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
649/16/EPTČ/OPTČ
1ks infrapanel Ecosun 900Gr white + progr. Termostat TFT
415,00 € 06. 09. 2016 Klimatel Šala, s .r. o., Krášová nad Váhom, 925 91, 45 314 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
647/16/EPTČ/OPTČ
dodanie a motnáž kyslíkového panelu do miestnosti kavalovne
334,87 € 05. 09. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
648/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž interiérových prvkov na Paliatívne odd. NOÚ
9 988,00 € 05. 09. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
600/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž kovového podhľadu vrátane svietidiel v hlavnej budove NOÚ
5 859,95 € 02. 09. 2016 MORAMEDICA SE, Hradčanské náměstí 67/8, 118 01 Praha 1 - Hradčany, IČO: 290 33 811 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
632/16/EPTČ/OIVS
maliarske a podlahárske práce v priestoroch izieb na OKO E na 4p.hl. budovy NOÚ
892,00 € 31. 08. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
636/16/EPTČ/OZT
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.7.2016 objednávame u Vás rozšírenie monitorovacieho systému v chladiarenských zariadeniach pre NL
795,00 € 30. 08. 2016 Trigon, s.r.o, Štefunková 13, 821 01 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky