Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
452/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKPC - patológia
630,00 € 20. 06. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
453/16/EPTČ/OZT
posúdenie svietivosti výbojky a nákup výbojky do fluorescenčných mikroskopov Olympus pre OLG
760,00 € 20. 06. 2016 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
454/16/EPTČ/OZT
úprava a prekládka ústredne EPS MHU 103 vo vstupnom priestore v pavilone "M" v rámci rekonštrukcie
608,82 € 20. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
455/16/EPTČ/OZT
oprava núdzového rozhlasu a káblových vedení pre účely vyhlasovania požiarného poplachu v rámci rekonštrukcie v priestoroch OLG a OCHO D
1 751,14 € 20. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
469/16/EPTČ/MTZ
zápožička dávkovačov kovových Plus Els na 50ml (15ks)
945,00 € 20. 06. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
491/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž stolárskych interiorových prvkov na mieru do priestorov oddelenia chirurgie na 1 p. v hlavnej budove
5 007,40 € 20. 06. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
405/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícke oblečenie
8 790,00 € 20. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
461/16/EPTČ/MTZ
24 ks stoličiek na chir.odd D
20. 06. 2016 Katarína Gretušová - in Interiér, Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, 37274864 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
404/16/EPTČ/MTZ
poperačná súprava košeľa a nohavice tyrkysové
2 800,00 € 17. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
448/16/EPTČ/OZT
nákup koliesok na stoličku Formex pre Neurologickú amb.
10,00 € 17. 06. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
449/16/EPTČ/OZT
oprava na Mamografickom zariadení Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
104,50 € 17. 06. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
450/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač pre ORO
3 938,18 € 17. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
451/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKPC - Cytologia
360,00 € 17. 06. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
442/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač pre ORO
2 308,00 € 16. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
443/16/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy o dielo č. 02/05 SDX - pravidelná ročná validácia krvnkového separátora Com Tec, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - darcovia
498,00 € 16. 06. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
444/16/EPTČ/OZT
oprava seprátora krviniek Amicus pre OLHT II - darcovia
2 000,00 € 16. 06. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
445/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - pravidelná výmena Ir 192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 16. 06. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
446/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR pre správu budov
204,96 € 16. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
447/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR pre správu budov
973,56 € 16. 06. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
419/16/EPTČ/OZT
nákup 2ks rukávov do Izolátora Envair CDC - 02GD pre úsek prípravy cytostaík
365,00 € 15. 06. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
420/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematologického analyzátora sysmex pre OLHT I
300,00 € 15. 06. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
438/16/EPTČ/OPTČ
doplnenie jednej kanálovej jednotky do miestnosti č. 102, z dôvodu vzniku novej miestnosti podľa novej architektúry
1 997,00 € 15. 06. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
439/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž klimatizácii do priestorov vyšetrovní na KCHO
6 252,00 € 15. 06. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
418/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o servis.činnosti a CP - nákup náhradných dielov na opravu náhradných dielov pre lineár. Urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO.
1 856,37 € 15. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
432/16/EPTČ/TKR
tlač brožúr "organizačný poriadok OACH" 250ks
184,00 € 14. 06. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
433/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž kompozitnej terasovej podlahy (dosky) v hlavnej budove NOÚ
7 379,89 € 14. 06. 2016 Profimal, s .r. o., Družstevná 216, 951 45 Horné Lefantovce, IČO 36 656 241 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
434/16/EPTČ/OIVS
dodávku a montáž PVC podlahových krytín do priestorov vestibulu na 1.p.hl.budovy NOÚ
4 980,17 € 14. 06. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
435/16/EPTČ/SEK
spracovanie znaleckého posudku na pozemky na pozemky parc. Č. 19429/6 a 19477/18
120,00 € 14. 06. 2016 Ing. Stanislav Klinčok, Ševčenkova 13, 851 01 Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
437/16/EPTČ/BOZP
akreditovaná odborná príparava s toxickými látkami a prípravkami pre (19) zamestnancov NOÚ
931,00 € 14. 06. 2016 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o., J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava, 35 859 857 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
441/16/EPTČ/TKR
tlač 200ks letákov "Umenie stáť pri človeku" - (podpora odd. paliatívnej starostlivosti)
43,00 € 13. 06. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
431/16/EPTČ/TKR
3 autobusy pre 49 osôb a 1 autobus pre 53 osôb na prepravu zamestnancov na teambuilding 16.6.2016
566,66 € 13. 06. 2016 BUSTRANSPORT Slovakia, s. r. o., Drieňová, 47 604 689 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
402/16/EPTČ/MTZ
paplóny, vankúše, deky, postelné obliečky, uteráky, košele, utierky
3 713,00 € 13. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
436/16/EPTČ/TKR
grafické spracovanie katalógov - umenie lieči II
2 500,00 € 13. 06. 2016 Method Design Studio - Róbert Kucmen, Armínska 6, 821 06, Bratislava, 34909681 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
428/16/EPTČ/OĹZ
dochádzkové karty s logom NOÚ 200 ks
720,00 € 13. 06. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
429/16/EPTČ/OPTČ
pravidelná servisná prehliadka a následné odstránenie závad na našom náhradnom zdroji elekt.energie - diesel agregát
1 500,00 € 13. 06. 2016 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
440/16/EPTČ/TKR
zakúpenie 60ks medailí a 6ks víťazných pohárov - športový deň pre zamestnancov 16.6.2016
146,00 € 13. 06. 2016 Victoria AG ART, s .r. o., Šancová 41, 831 04, Bratislava, 44 040 962 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
430/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí v suteréne -1 - pri bazéne
40,00 € 13. 06. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
427/16/EPTČ/OPTČ
dodanie a montáž klimatizačnej jednotky Fan Coil pre CT
664,00 € 10. 06. 2016 MaR, servis, s.r. o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava, 35711132 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
422/16/EPTČ/OIVS
stavebné práce v priestoroch ambulancie hematológie na 1.p hlavnej budovy NOÚ
6 434,94 € 09. 06. 2016 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
425/16/EPTČ/OPTČ
výmena skla na dverách práčky Elektrolux v ústavnej práčovni NOÚ
173,70 € 09. 06. 2016 ELS Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 35 801 387 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
426/16/EPTČ/OSS
občersvenie pre zamestnancov NOÚ v rámci športového dňa 16.6.2016
1 362,50 € 09. 06. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033
415/16/EPTČ/OZT
výmena svetelného zdroja do prístroja Exera CLV -190 pre GAE
1 620,00 € 09. 06. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
416/16/EPTČ/OZT
oprava premývačky mikrotitračných platní BIO - RAD PW 40 pre OKB
500,00 € 09. 06. 2016 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
417/16/EPTČ/OZT
servisná prehliadka a validácia glukozového analyzátora Biosen C-Line Clinic, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OKB
500,00 € 09. 06. 2016 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
421/16/EPTČ/TKR
Dámske a pánske polokošele s logom NOU
3 239,70 € 07. 06. 2016 Zak&Co s. r. o., Tupolevova 5, 851 01, Bratislava, 31 319 106 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
412/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o servis.činnosti a CP - nákup náhradných dielov na opravu zaridenia Somatom Sensation pre RDO-CT
9 954,36 € 07. 06. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
424/16/EPTČ/OPTČ
zakúpenie a motnáž 7kW chladiaceho zariadenia na CT
1 700,00 € 07. 06. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
413/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia automatickej čitačky mikrotitračných platní Readra PR 3100 pre OKB
750,00 € 07. 06. 2016 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
414/16/EPTČ/OZT
oprava prístroja cobas 6000 e 601 module pre OKB
384,00 € 07. 06. 2016 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
388/16/EPTČ/OZT
nákup fitlrov k bi-destilačnému zariadeniu G21-08-04-41 pre OKPC - patológia
541,80 € 06. 06. 2016 ILABO, s. r. o., Trstinská 13, 841 06, Bratislava, 35713119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky