Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
746/16/EPTČ/OIVS
plastové interiérové dvere s elektronickým vrátnikom do priestorov 4p. Hl.budovy NOU
1 459,03 € 03. 10. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
729/16/EPTČ/OIVS
kompletná rekonštrukcia WC na odd. chir. Onkológie B
4 192,63 € 03. 10. 2016 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
751/16/EPTČ/OZT
oprava a následná pravidelná validácia sankového mirkotómu HM 400, HM 430 a kryostatu Microm 505 N, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OKPC - Patológia
300,00 € 03. 10. 2016 František Jaroš, Svätý Ján nad Malši 113, 373 23, CZ, 1501135 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
741/16/EPTČ/OZT
opravu LED TV Samsung pre OCHO B
248,00 € 03. 10. 2016 ESC SK, s .r. o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava, 46 616 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
742/16/EPTČ/OZT
oprava infuznej pumpy Graseby pre OKO A
200,00 € 03. 10. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
743/16/EPTČ/OZT
pravidel.serv.prehliadka a nastavenie USG prístroja Midray vrátane vystavenia serv. Záznamu - valida.protokolu pre mamol.amb. IV
200,00 € 03. 10. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
744/16/EPTČ/OZT
nákup odsávačky pre ORO
996,00 € 03. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
735/16/EPTČ/OZT
oprava chirugických inštrumentov v počte 2 ks pre OKPC - patológia
6,40 € 30. 09. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
712/16/EPTČ/MTZ
obálka DL s logom NOÚ
120,00 € 30. 09. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
736/16/EPTČ/OZT
oprava chirugických inštrumentov v počte 17 ks pre COS
535,70 € 30. 09. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
737/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu HULAbsorber Leon pre anestéziol.prístroj Leon pre OAIM
567,00 € 30. 09. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
738/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie EKG prístroja Burdic, vrátane vystavenia servisného záznamu-validačného protokolu pre Kardio.amb.
100,00 € 30. 09. 2016 Pharmacare Slovakia, s. r. o., Farská 34, 949 01, Nitra, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
739/16/EPTČ/OZT
pravidlená servisná prehliadka a nastavenia USG prístroja Mindray, vrátane vystavenia servisného záznamu - validačného protokolu pre kardiol.amb.
200,00 € 30. 09. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
740/16/EPTČ/OZT
nákup chladiarenského teplomera pre urol.amb.
4,68 € 30. 09. 2016 ADM, s. r. o., Pri Celulózke 29, 010 09, Žilina, 31 561 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
734/16/EPTČ/OZT
oprava centrifúgy pre OLGT II
300,00 € 30. 09. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
711/16/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
312,39 € 29. 09. 2016 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
725/16/EPTČ/OIVS
v zmysle rámcovej zmluvy na dodanie tovaru - interiérové žalúzie do priestorov NOÚ
1 159,78 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
726/16/EPTČ/OIVS
uzamykacie kľučky pre potreby oddelení v priestoroch NOÚ
298,00 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
727/16/EPTČ/OIVS
siete proti hmyzu do priestorov NOÚ
436,65 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
728/16/EPTČ/OIVS
elektroinštalačné práce v priestoroch vestibulu hl.budovy NOÚ
9 177,00 € 29. 09. 2016 HANNA, s.r .o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, 44 000 855 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
723/16/EPTČ/OIVS
dodávka a motnáž koberca do posluchárne na 4.n.p. v Hlavnej budove NOÚ
7 880,20 € 28. 09. 2016 JUTEX - Contract, spol. s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, 35787473 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
730/16/EPTČ/OZT
prav.serv.prehliadka prístroja Hydrasys 2, vrátane vystavenia serv.záznamu - validačného protokolu pre OKB
150,00 € 28. 09. 2016 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
731/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre ORO
100,00 € 28. 09. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
719/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a výmena regulátora DX9100-8154 pre VZT5 a VZT6
1 815,00 € 28. 09. 2016 Johnson Controls International, s .r. o., Odštepné závody BA, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
732/16/EPTČ/OZT
oprava prístroja Cobas 6000 pre OKB
300,00 € 28. 09. 2016 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
721/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce na COS
28. 09. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
733/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematologického analyzátra Sysmex pre OLHT I
300,00 € 28. 09. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
722/16/EPTČ/TKR
vizitky pre zamestnanca NOÚ 200ks
77,00 € 28. 09. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
700/16/EPTČ/OZT
nákup tlakového holtera pre Kardiologickú amb.I
1 620,00 € 28. 09. 2016 BIOFLEX, s. r. o, Borovce 1266, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
716/16/EPTČ/OIT
SW WINLSS - Lekárenský spravcovský systém, inštalácia, doprava, zaškolenie, 3 x fiskálna pamäť
1 661,00 € 27. 09. 2016 Počítače a programovanie s.r. o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, 36 005 479 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
717/16/EPTČ/OPTČ
výroba a dodávka samolepiek pre verejné parkovisko pred vchodom do NOÚ
95,75 € 27. 09. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
714/16/EPTČ/OIVS
vypracovanie znaleckého posudku na úlohu: Určenie zostatkovej hodnoty stavebných úprav lekárne v NOÚ.
1 500,00 € 26. 09. 2016 Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičová 21, 821 09 Bratislava, 36 746 916 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
715/16/EPTČ/OIT
Lekáreň - štrukturovaná kabeláž
1 197,96 € 26. 09. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
695/16/EPTČ/OZT
oprava TV rozvodov v pacientskej izbe pre OKO A
36,67 € 26. 09. 2016 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
696/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - výmena halogénovej lampy do hemakoagulačného analyzátora Sysmex CA 1500 pre OLHT I
260,00 € 26. 09. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
718/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž obkladov z antibakteriálneho skla vrátane dodávky a montáže 2ks mechanických dverí na mieru z antibakteriálneho skla na OAIM
5 861,44 € 26. 09. 2016 MORAMEDICA SE, Hradčanské náměstí 67/8, 118 01 Praha 1 - Hradčany, IČO: 290 33 811 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
697/16/EPTČ/OZT
oprava a vyčistenie čitačky RTG obraz PCR Eleva S-Philips pre RDO-diagnostika
500,00 € 26. 09. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
698/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov do endoskopickej umývačky pre GAE I
300,00 € 26. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
699/16/EPTČ/OZT
oprava Bronchoskopu Olympus CLK-4 pre OAIM
300,00 € 26. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
710/16/EPTČ/MTZ
zakúpenie radiátorov + príslušentstva + spojovací materiál
520,14 € 26. 09. 2016 ENTO železiarstvo, s.r.o, Turbínova 1. 831 04 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
706/16/EPTČ/OIT
plánovací systém pre GAE - modul Omega
3 440,00 € 23. 09. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
707/16/EPTČ/OIT
upgrade modulu Lekáreň
9 985,00 € 23. 09. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
691/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov podľa priloženého zoznamu 17ks, vrátane vystavenie protokolov pre OLHT I
1 213,30 € 22. 09. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
692/16/EPTČ/OZT
oprava vypínača žiarivky v excidačom stole D-Lab 2000 pre OKPC-patológia
300,00 € 22. 09. 2016 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
693/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OOH II
100,00 € 22. 09. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
694/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu ku elektrokoagulačnému prístroju ESU 60M pre Kožnú amb. III.
100,00 € 22. 09. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35953900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
709/16/EPTČ/MTZ
svietidla a elektroinštalačný materiál
722,34 € 22. 09. 2016 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
701/16/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž interiérových dverí na mieru do priestorov 4.p.v hlavnej budove NOÚ
2 770,00 € 21. 09. 2016 JEKA, s.r.o, J.Gagarina 125,960 01 Zvolen, 45 563 161 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
705/16/EPTČ/OPTČ
výmena palivovej nádrže na vozidle Multicar M25
419,40 € 21. 09. 2016 CSAKOM spol. s. r. o., Mikulášov sad 241, 946 31, Bátorové Kosihy, 31 107 818 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
676/16/EPTČ/MTZ
tlačivá a obálky s logom
4 285,00 € 21. 09. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky