Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
543/17/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava tromboikubatora Helmer PC 1200i pre OLHT I
451,48 € 27. 11. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
529/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS pre OIT
150,57 € 23. 11. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
530/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja infusomatu fmS pre OKO F
133,60 € 23. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
540/17/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ
81,85 € 23. 11. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
538/17/EPTČ/SOL
v zmysle CP - tabulky na označenie miestností v rámci NOU
359,70 € 22. 11. 2017 Grafif Reklama, s .r .o., Pšeničná 7/a, 821 06, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
536/17/EPTČ/OPUS
ako víťazný uchádzať - celoročná objednávka na deratizačné služby
22. 11. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
537/17/EPTČ/OPUS
ako víťazný uchádzať - celoročná objednávka na dezinsekčné služby
22. 11. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
528/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mamografického zariadenia Giotto Image SDL pre RDO -mamografia
1 017,70 € 21. 11. 2017 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
525/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
254,40 € 21. 11. 2017 AMEDIS spol, s .r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
526/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
420,00 € 21. 11. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
527/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava LCD televízora Grundig a nákup diaľkového ovládača k televízoru Philips pre OOH I.
76,00 € 21. 11. 2017 Ivan Baláž - TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
539/17/EPTČ/MTZ
dávkovač pákový, držiak závesný hranaty, dávkovač bezdotykový
998,99 € 20. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
533/17/EPTČ/OPUS
oprava práčky Elektrolux Wascator 22kg
155,00 € 20. 11. 2017 Štefan Vancík - ELOS, Čaladice, 951 03, 35 412 437
546/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava vyhrievacieho systému VMO-06 v počte 2ks pre COS
118,85 € 19. 11. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
519/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dadanie a montáž plastových okien a dverí v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
5 874,50 € 16. 11. 2017 RW creed, s. r. o., J. Wolkera 2414/30,5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
523/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola viacerých EKG prístrojov Cardioline
264,00 € 16. 11. 2017 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
524/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o dielo č. 02/05 SDY a v zmysle CP - nákup náhradných dielov k Separátoru krvných zložiek Amicus pre OLHT I.
223,00 € 16. 11. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
520/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - Infrapanel Ecosun Basic
172,67 € 15. 11. 2017 KLIMATEL Šala, s .r. o., Kráľová nad Váhom 702, 925 91, Králová nad Váhom, 45 314 721 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
518/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava výstupného terminálu a obnova parkovacieho programu
80,00 € 14. 11. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
522/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
5 027,40 € 14. 11. 2017 AMEDIS spol, s .r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
516/17/EPTČ/KAM
v zmysle CP - chemický a mikrobiologický rozbor Aqua purificate
79,00 € 14. 11. 2017 EL spol., s. r. o., Radlinského 17/A, 052 01, Spišská Nová Ves, 31 652 859 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
517/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - validácia čistého prostredia na COS. Podľa ISO 14644-3,1:2015
768,24 € 14. 11. 2017 INFOLAB Slovakia, s .r .o., Kapitána nálepku 454/31, 018 61, Beluša MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
508/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava digitálneho tlakomera OMRON Comfrot M6 - 2ks pre Chir.amb. I
46,80 € 13. 11. 2017 Celimed, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
509/17/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy a v zmysle CP - oprava prístroja Osmometer 3300 pre OKB
450,00 € 13. 11. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 18, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
510/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
236,69 € 13. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
521/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava rádioterapeutického stimulátora Simulix Evolution pre ORO
1 670,00 € 13. 11. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
513/17/EPTČ/MTZ
výroba a tlač zdravotnícky tlačív
1 067,00 € 13. 11. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
514/17/EPTČ/MTZ
zdravotnícky odev (ponožky, plášť)
507,60 € 13. 11. 2017 Janoli, s .r .o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
515/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie projektovej dokumentácie podľa rozpisu
1 650,00 € 13. 11. 2017 SMMS projekt, s .r .o., Zátišie 23, 831 03, Bratislava, 35 855 789 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
512/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava park.zábran č. 6,7 a 12.
61,90 € 10. 11. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
475/17/EPTČ/OPUS
oprava UNC 060 - porucha v hydromotore
743,54 € 10. 11. 2017 KLC SERVIS s. r. o., Zvolenská cesta 3448, 948 01, Lučenec, 36 620 068 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
506/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava kryostatu Leice 1850 pre OKPC patológia
199,00 € 08. 11. 2017 BARIA, s .r. o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
507/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - Diagnostika
1 183,00 € 08. 11. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
499/17/EPTČ/OIT
projekt Slovenskej lekárnickej komory - Interakcialiekov.sk
119,00 € 08. 11. 2017 Lekárnicky dom Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04, Bratislava, 30808898 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
511/17/EPTČ/MTZ
výroba a tlač tlačív - zdravotná dokumentácia
271,00 € 08. 11. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
489/17/EPTČ/OZT
školenie do programu Energie od spoločnosti PROMYS soft v priestoroch NOU - podľa článku III, bod 2
251,36 € 08. 11. 2017 PROMYS soft, s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01, Myjava, 36 276 847 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
504/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Calma pre OCHO C
54,37 € 08. 11. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
505/17/EPTČ/OZT
v zmysle C - oprava prístroja Infusomat pre OOH I.
124,14 € 08. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
496/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - vykonávanie projektových prác (elektroinštalácia ) v zmysle realizačného projektu prístavba CT pracoviska
2 450,00 € 06. 11. 2017 ProNES, s. r. o., Bojnícka 3, 831 04, Bratislava, 43 971 997 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
501/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonoskopu CF-Q190AL pre GAE I
136,00 € 06. 11. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
502/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
254,40 € 06. 11. 2017 AMEDIS, spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
503/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup filtrov do odvodňovacieho automatu Excelsior ES pre OPA - patológia
427,00 € 06. 11. 2017 GTRADE s. r. o., Kopčianska 80, 851 01, 46 265 082 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
493/17/EPTČ/MTZ
clinell dez.utierka náhrada do vedierka/225 40ks
304,00 € 03. 11. 2017 Persona, s .r. o., Šusteková 9, 831 04, Bratislava, 35 900 865 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
492/17/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - výroba a nalepenie farebného označenia na OGO
149,08 € 02. 11. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
476/17/EPTČ/OPUS
servisná prehliadka mot.vozidla AUDI A6 pred STK a EK, výmena oleja a filtrov, vykonanie STK a EK
do 400,00€ 01. 11. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
491/17/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (infúzne flaše 1ks kontajner)
81,85 € 31. 10. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
500/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - nákup EKG pacientského kábla na EKG prístroj Cardioline ar 2100 view pre OAIM
115,00 € 31. 10. 2017 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
488/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - orpava a doadanie dozimetrických parametrov Lineárneho urýchľovača Clinac 2300 C/D pre ORO
8 023,69 € 31. 10. 2017 AMEDIS spol, s. r. o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
490/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava TV signálu na OGO
182,68 € 31. 10. 2017 Sortec Europe, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 45 001 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
484/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonoskopu CF-Q180AL pre GAE I
100,00 € 30. 10. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky