Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
803/16/EPTČ/TKR
informačné stojany 2ks
182,53 € 24. 10. 2016 Legat Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
781/16/EPTČ/OZT
prečalúnenie ložnej plocyh vyšetrovacieho lôžka Eleva v počte 3ks pre OCHO A, OCHO B a OCHO C
360,00 € 21. 10. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
782/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray DP 6600 S, vrátane vystavfenia servisného záznamu/validačného protokolu pre urologickú ambulanciu
200,00 € 21. 10. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
800/16/EPTČ/OIT
dopnenie náhladovej kamery na oPS
813,00 € 21. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
798/16/EPTČ/OPTČ
očalúnenie vchodových dverí na lekárskej izbe na 4p.
150,00 € 20. 10. 2016 Čalúnictvo Gidra, Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
794/16/EPTČ/OPTČ
oprava chladiaceho mliečneho boxu v kuchyni NOÚ a tesnenie na chladničke - Kožné odd. I
450,00 € 19. 10. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
795/16/EPTČ/OIT
štrukturovaná kabeláž - kongresová sála
977,20 € 19. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
797/16/EPTČ/OPTČ
na základe serv.kontroly - výmena ventilu na odpúšťanie vody do kúrenia 2ks pohon ventilu, kondenzátor na motoroch 7ks
500,00 € 19. 10. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
823/16/EPTČ/OIVS
vybudovanie sadrokartónovej priečky s hlinikovými dverami v priestoroch vstupu na odd. OAIM na prízemi hl. budovy NOÚ.
4 130,00 € 18. 10. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
777/16/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja BR 1200 G-FR pre OLHT II
130,00 € 17. 10. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
778/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - pravidelná výmena Ir192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 17. 10. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
779/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 568,44 € 17. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
780/16/EPTČ/OZT
oprava cyklerov Bioer TC-XP pre OLG
310,40 € 17. 10. 2016 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
793/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž koberca do spojovacich chodieb v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
4 296,29 € 17. 10. 2016 JUTEX - Contract, spol. s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, 35787473 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
774/16/EPTČ/OZT
oprava lampy 3S LED Headlinght pre ORL amb.
250,00 € 14. 10. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
775/16/EPTČ/OZT
pravidelnú ročnú validáciu Sušiarne WTB Binder, vrátane vystavenia protokolu pre OKB
75,00 € 14. 10. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
776/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 14ks podľa priloženého zoznamu pre COS
378,30 € 14. 10. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
788/16/EPTČ/OPTČ
oprava dieselagregátu
500,00 € 13. 10. 2016 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
760/16/EPTČ/OZT
nákup prenosného ceruzkového Kondukto-metra HT143 na meranie kvality vody z Reverznej osmózy pre OCS
136,00 € 13. 10. 2016 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
771/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov na nem.lôžko Eleganza pre OAIM
56,75 € 13. 10. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
772/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP oprava a náku náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clina 2300 CD pre ORO
1 512,96 € 13. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
773/16/EPTČ/OZT
nákup oxymetra pre OCHO D
288,00 € 13. 10. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
786/16/EPTČ/MTZ
nábytkové vybavenie do priestorov oddelenia OAIM a kavalovej miestnosti
5 690,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
787/16/EPTČ/MTZ
stolárske a nábytkarske prvky na OKHT C - II, OKO D a OACH
1 980,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
769/16/EPTČ/OPTČ
demontáž a montáž 2ks radiatorov + spojovací a inštalačný materiál
126,00 € 11. 10. 2016 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
759/16/EPTČ/OZT
revízia 4ks tlakových nádob sterilizačnej techniky, vrátane vystavenia revíznych správ pre OCS
335,00 € 11. 10. 2016 Roman Vaško, Úzka 101/3, 931 01, Šamorín – Čilistov, 33 893 861 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
770/16/EPTČ/TKR
výroba 5 navigačných tabuliek s označením VÝCHOD, vrátane inštalácie
415,00 € 11. 10. 2016 pingpong, s. r. o., Hálkova 48, 831 03 Bratislava, 44 528 281 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
756/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup kompresnej dosky k BiopsyDigit_Sl na momagrafickom zariadení pre RDO - mamografia
428,50 € 10. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
757/16/EPTČ/OZT
oprava dermatómu pre COS
1 555,11 € 10. 10. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
768/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii na chir odd. C - 2p.
400,00 € 10. 10. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
758/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchl. Clinac 2100 C pre ORO
4 231,19 € 10. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
755/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka/validácia, výmena ionexovej náplne, výmena filtrov, vrátane vystavenia servisného/validačného protokolu na zariadení na úpravu vody pre OKB
800,00 € 10. 10. 2016 AquaOsmotic, s. r. o., Vrchlického 710, 066 01, Tíšňov, CZ, 04 763 084 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
767/16/EPTČ/OIT
doplnenie prehľadu vykonaných všetrení do menu primára NOU
720,00 € 07. 10. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
790/16/EPTČ/OIVS
obnova vodorovného a montáž zvislého dopravného značenia v areáli NOÚ a na vonkajšoum parkovisku pri NOÚ
2 402,00 € 07. 10. 2016 Dopravné značenie Bratislava, a. s., Alžbetinska 169. 930 40, Štvrtok na Ostrove MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
791/16/EPTČ/OIVS
sadrokartonárske práce v priestoroch chodby na 4p. Hlavnej budovy NOÚ
2 330,00 € 07. 10. 2016 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
792/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž dverí 44ks
4 990,29 € 07. 10. 2016 VAD, spol.s. r. o., Štedrá 27, 821 05, Bratislava, 36284408 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
761/16/EPTČ/OPTČ
validácia čistých priestoov - na úseku prípravy cytostatík NL podľa ISO 14644-3
798,00 € 07. 10. 2016 INFOLAB Slovakia, s. r. o, kpt. Nálepku 454/31, 016 61, Beluša, 46732101 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
762/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie 44 samolepiek do 4 výťahov v NOÚ
76,72 € 07. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
763/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
07. 10. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
764/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí v nemocnic na 2poschodí
396,27 € 07. 10. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
765/16/EPTČ/OPTČ
ramená na parkovaciu rampu s ochra.prvakmi
186,00 € 07. 10. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
766/16/EPTČ/OIT
upgrade komunikačného SW pre analyzátory CA1500 a XT2000
1 250,00 € 07. 10. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
752/16/EPTČ/OZT
opravu a nákup náhradného dielu pre lineár. Urýchlľovač pre ORO
6 233,39 € 05. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
753/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu do odsávačky Askir pre ORO
60,12 € 05. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
754/16/EPTČ/OZT
oprava EKG prístroja pre OAIM
200,00 € 05. 10. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
747/16/EPTČ/OPTČ
vykonanie projekčných prác elektroinštalácie v priestoroch Kavalovne
954,00 € 04. 10. 2016 Ing. Tomáš Száraz, Malá Pažiť 32, 941 07, Veľký Kýr, 46 560769 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
748/16/EPTČ/OPTČ
výroba a dodávka rozvádzača R1 na klúč podla priloženej dokumentácie
988,50 € 04. 10. 2016 Ing. Július Ižák, Strekov 1008, 941 37, 44 672055 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
749/16/EPTČ/OIVS
vybudovanie lekárskej miestnosti s dodaním a montážov pasívnej časti PC siete na 3p. Hlavnej budovy NOU
2 433,69 € 04. 10. 2016 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
750/16/EPTČ/TKR
zabezpečenie pohostenia pre zamestnancov NOÚ na 6.ročníku gala podujatia UMENIE PRE ŽIVOT (27.10.2016)
825,00 € 04. 10. 2016 SEBA Senator Banquets, s. r. o., Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava, 35 157 82 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
745/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na vyšetrovací stôl pre chir.amb. I
19,00 € 03. 10. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky