Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
518/16/EPTČ/TKR
výroba doplnkových označení a polepov na oddeleniach Genetika + Centrum chirurgie prsníka
352,35 € 08. 07. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
519/16/EPTČ/TKR
výroba dvoch sponzorských tabúľ pre Centrum chirurgie prsníka
596,00 € 08. 07. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
520/16/EPTČ/OPTČ
zavedenie rozvodu medicinálnych plynov do amb. OCHO D
288,96 € 08. 07. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
521/16/EPTČ/OPTČ
dávkovač - zvlhčovač MZ 103F ČSN do centrálneho rozvodu kyslíka na ORO
636,92 € 08. 07. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
517/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce v denných miestnostiach COS
07. 07. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
495/16/EPTČ/OZT
oprava anestéziologického prístroja Venar, pre OAIM
500,00 € 06. 07. 2016 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
465/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
4 910,05 € 06. 07. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
514/16/EPTČ/OPTČ
výmena chladiaceho zariadenia pre vzduchotechniku magnetickej rezonancie
9 900,00 € 06. 07. 2016 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
515/16/EPTČ/OPTČ
6ks dávkovačov MZ 103F do rámp medicinálnych plynov na odd. chir. D
955,38 € 06. 07. 2016 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
512/16/EPTČ/OPTČ
očalúnenie vchodových dverí na hemat.amb. Rozmer 90cm - 1ks
120,00 € 04. 07. 2016 Čalúnnictvo GIDRA, s. r. o., Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
513/16/EPTČ/OPTČ
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy
0,00 € 04. 07. 2016 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
516/16/EPTČ/OIVS
spracovanie dispozičného návrhu novo zraideného CT pracoviska NOÚ
710,00 € 04. 07. 2016 HOSPING spol. s. r. o., Bajkalská 29F, 821 05, Bratislava, 31 328 474 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
496/16/EPTČ/OIVS
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia Axiom
1 787,30 € 01. 07. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
494/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre vyrezávačku blokov na linear.urýchl. Clinac 2100 C a 2300 CD pre ORO
571,50 € 01. 07. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
511/16/EPTČ/TKR
zakúpenie 2ks stojanov na časopisy a letáky s držiakmi na formáty A4 pre klinik. Chir.onk. D - chir.prsníka
177,00 € 30. 06. 2016 Legal Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
463/12/HTČ/ZT
oprava strednotlakového parného kotla
1 343,00 € 29. 06. 2016 Quality Audit Slovakia s.r.o., Okružná 47, 900 28 Ivanka pri Dunaji MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
492/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž ochranných prvkov na mieru na odd. OCHO D
2 164,84 € 29. 06. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
493/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce - likvidácia ploštíc na ubytovni vlárska 11 a vlárska 13
29. 06. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
484/16/EPTČ/OZT
nákup digitálnych tlakomerov do nemocničného prostredia v zmysle Zákona č. 142/2000 o metrológii a ozmene a dopnení niektorých zákonov pr NOÚ a OZT
490,00 € 28. 06. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
485/16/EPTČ/OZT
oprava pH metra Argus B pre OLG
100,00 € 28. 06. 2016 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
487/16/EPTČ/OPTČ
servis vzduchotechnickej jednotky na odd. NL
668,29 € 28. 06. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
488/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii 1p. Genetika
400,00 € 28. 06. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
489/16/EPTČ/OIT
kabelažné práce rekonštrukcia metalického a optického prípojenia do siete informačných technológii - CHIR B+c, OACH, OKB v NOÚ
4 848,02 € 28. 06. 2016 LAST MILE, s. r. o., Cesta na Senec 2/A, 821 04, Bratislava, 36353353 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
479/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM Sensation pre RDO CT
4 539,51 € 28. 06. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
490/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických vchodových dverí na operačné sály
75,00 € 28. 06. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
480/16/EPTČ/OZT
výmena svetelného kábla na prístroji pre Chir.amb. I
502,00 € 28. 06. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
481/16/EPTČ/OZT
oprava videobronchoskopu BF-F-260, pre PNEU
4 871,00 € 28. 06. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
482/16/EPTČ/OZT
validácia izolátora pre úsek prípravy cytostatík
240,00 € 28. 06. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
483/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 1ks pre Chir.amb. I a 4ks pre OKPC - patológia
192,80 € 28. 06. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
478/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 183,60 € 27. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
475/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
100,00 € 24. 06. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
476/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO diagnostika, Mamografia a RDO - CT
970,00 € 24. 06. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
477/16/EPTČ/OZT
nákup nového sortvéru pre virtuálny softver k monitoringu teploty v chladiarenských zariadeniach pre NL
500,00 € 24. 06. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
473/16/EPTČ/OZT
oprava čítačky RTG obrazu PCR Eleva S Philips pre RDO - diagnostika
500,00 € 23. 06. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
474/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
181,93 € 23. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
464/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
980,00 € 23. 06. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
486/16/EPTČ/OIVS
dodávka tabletového transportného vozíka
2 670,00 € 23. 06. 2016 DAVAC, s .r. o., Kopčianska 37, 851 01, Bratislava, 31 350 658 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
460/16/EPTČ/OZT
oprava infusoamatu pre OKO E
200,00 € 23. 06. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
471/16/EPTČ/OZT
diagnostika a oprava TV prijímača zn. Samsung pre OKO A
50,00 € 23. 06. 2016 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
472/16/EPTČ/OZT
oprava elektrickej odsávačky Medela Basic pre OAIM
350,00 € 23. 06. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
463/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv
8 960,00 € 22. 06. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
467/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU: infúzne flaše 1ks kontajner
22. 06. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
468/16/EPTČ/OPTČ
oprava vstupnej rampy na vrátnici NOÚ
70,00 € 22. 06. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
470/16/EPTČ/TKR
výroba tabuliek a polepov, realizácia produkčného zabezpečenia a inštalácie označení v zrekonštruovanom odd. chirur.onkológie D - cenrum chir.prsníka
1 195,88 € 22. 06. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
466/16/EPTČ/OPTČ
vyhotovenie zelenej steny zo živých rastlín do priestorov hlavnej budovy NOÚ
4 593,70 € 21. 06. 2016 RECYKLON SK, s. r. o., Račianska 66. 831 02, Bratislava, 48079847 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
456/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy - a CP - oprava a nákup náhradných dielov na lineár.urýchlovača pre ORO
1 217,26 € 21. 06. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
457/16/EPTČ/OZT
opravu, nastavenie a bezpečnostno-technickú kontrolu rotačných mikrotómov Sakura SRM 200 CS a Leica SR pre OKPC - patológia
425,50 € 21. 06. 2016 BARIA s. r. o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava , 47131241 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
458/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy a CP - oprava zobrazovacej jednotky Dicom pre diagnostické a vyhodnocovacie stanice pre ORO
1 750,00 € 21. 06. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
459/16/EPTČ/OZT
nákup matracov na nemocničné lôžko zn. Linet pre OKO F
1 728,00 € 21. 06. 2016 Med Partners, a. s., Hurbanovo nám. 1, 811 06, Bratislava, 44 851 740 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
462/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn Pacto-Safe
970,92 € 21. 06. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky