Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
565/16/EPTČ/OIT
inštalácia, konfigurácia, zaškolenie obsluhy, diagnostika KZ vrátane dopravného výkonu na readonly prístup. Netflow a IPv6
100,00 € 01. 08. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, 35 763 469 v.z. Mgr. Marek Bílený, vedúci OIVS
569/16/EPTČ/OPTČ
spotrebný materiál na zabezpečenie čistoty vodného zdroja v zmysle chem.rozboru
1 156,46 € 29. 07. 2016 Camase, a. s., Zrínskeho 15, 811 03, Bratislava, 46 692 291 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
561/16/EPTČ/OIVS
stolárske práce podľa rozpisu na výrobu informačného pultu v NOÚ
1 546,00 € 29. 07. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 v.z. Mgr. Marek Bílený, vedúci OIVS
563/16/EPTČ/OIT
rozšírenie licencie dochádzkového systému o 80 ôsob na licenciu 1000 ID
932,00 € 29. 07. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Mgr. Marek Bílený, vedúci OIVS
560/16/EPTČ/OIVS
búracie práce, demontážne práce a sekanie podláh spojene s odvozom odpadu v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
4 946,11 € 28. 07. 2016 INEST, s. r. o., Pribylinská 2, 831 04, Bratislava, 30 774 039 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
557/16/EPTČ/OPTČ
oprava parkovacieho boxu č. 5
314,21 € 25. 07. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
558/16/EPTC/OIVS
dodávka a montáž interiérových dverí v priestoroch NOÚ
1 046,00 € 22. 07. 2016 JEKA, s.r.o, J.Gagarina 125,960 01 Zvolen, 45 563 161 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
555/16/EPTČ/OPTČ
na základe CP č. P-52-16,
195,00 € 21. 07. 2016 SCPC, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
544/16/EPTČ/OZT
nákup odsávačky pre OCHO D
598,00 € 21. 07. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
556/16/EPTČ/OPTČ
dezisekčné práce /likvidácia plošt.
21. 07. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
545/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A, pre OKO F
100,00 € 21. 07. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
546/16/EPTČ/OZT
nákup EKG pacientskekho kábla Weich Allyn CP 200 k prístroju EKG Weich Allyn pre OOH I
390,00 € 21. 07. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35953900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
547/16/EPTČ/OZT
nákup držiakov na teplné tabuľky v počte 15ks pre OCHO D
120,00 € 21. 07. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
548/16/EPTČ/OZT
oprava ventilu na tlakovej nádobe na tekutý dusík pre OLHT I
80,00 € 21. 07. 2016 AQUA - CHEMIE spol. s .r. o., Freyova 82/27, 190 00, Praha CZ, 45 311 200 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
553/16/EPTČ/OIVS
kamenárske práce - rekonštrukcia mramoru na prízemí hlavnej budovy NOÚ
4 998,92 € 20. 07. 2016 Michal Hudec - Kamenárstvo Angelo, Perecká 19, 934 05, Levice, 34 689 249 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
554/16/EPTČ/OIVS
presklenú hliníkovú stenu do priestorov vestibulu na 1.p. hlavnej budovy NOÚ
3 595,52 € 20. 07. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
542/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa 19.7.2016, obj. opravu a nákup kyslíkového senzora pre anesteziologicý prístroj Leon, výr. č. 00303903 pre OAIM
321,32 € 19. 07. 2016 MEDIS Nitra, spol. s.r.o, Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
543/16/EPTČ/OZT
oprava pojazdného RTG prístroja PHILIPS Easy Diagnost-skiaskopická stena pre RDO-diagnostika
500,00 € 19. 07. 2016 S+T Slovakia, s.r.o, Mlynské Nivy 43/A, 821 05 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
551/16/EPTČ/OIVS
suché stolárske rezivo - smrekovec aj s opracovaním v počte 86 ks
2 065,51 € 19. 07. 2016 Arsita, s.r. o., Klincova 37/B, 821 08 Bratislava, 46 430 016 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
541/16/EPTČ/OPTČ
výroba a dodávka samolepiek na Zmesový komunálny odpad - 200301
50,00 € 19. 07. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
552/16/EPTČ/TKR
návrh nového navigačného a informačného systému v interiéri NOÚ
1 990,00 € 19. 07. 2016 pingpong, s. r. o., Hálkova 48, 831 03 Bratislava, 44 528 281 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
532/16/EPTČ/OZT
oprava Bronchoskopu Olympus BF-1T 40, výr.č. 1121271 pre pneumol. Amulanciu I.
500,00 € 18. 07. 2016 ULTRAMED, s.r.o,Odeská 37,821 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
533/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa 22.6.2016 obj. výmenu filtrov na farbiacom automate LEICA ST 5020 a montovacom automate LEICA CV 5030 pre OKPC-patológia
125,00 € 18. 07. 2016 BARIA, s.r.o, Karpatská 18, 811 05 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
534/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa 18.7.2016 obj. opravu chirurg. inštrumentov v počte 1ks pre chir. amb.I
30,00 € 18. 07. 2016 CHIRSERVIS-Pavel Stáňa, Miletičova 46. 821 08 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
535/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa18.7.2016 obj. opravu chieurg. Inštrum. V počte 22 ks pre COS
471,20 € 18. 07. 2016 CHIRSERVIS-Pavel Stáňa, Miletičova 46. 821 08 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
536/16/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcií na anesteziologickom prístroji Venar pre OAIM
500,00 € 18. 07. 2016 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
537/16/EPTĆ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A, No.47703 2000 pre OKO F
100,00 € 18. 07. 2016 MEDIS Nitra, spol. s.r.o, Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
538/16/EPTČ/OZT
na základe servisnej zmluvy obj. opravu centrifúgy Eppendorf 5702-1 pre OKB
300,00 € 18. 07. 2016 Ing.Andrej Džadoň-Medservis,Zuby 16,900 21 Svätý Jur v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
539/16/EPTČ/OZT
nákup kondenzačných komôr pre anesteziologický prístroj Leon pre OAIM
278,30 € 18. 07. 2016 MEDIS Nitra, spol. s.r.o, Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
540/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná preventívna servisná prehliadka a údržba RTG zariadenia Gulmay D3225 pre rádiofyziku
800,00 € 18. 07. 2016 Canberra-Packard, s.r.o, Bytčická 72,010 01 Žilina v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
530/16/EPTČ/OIVS
suché stolárske rezivo - borovica aj s opracovaním v počte 130ks
1 489,28 € 18. 07. 2016 Arstita s. r. o., Klincova 37/B, 821 08, Bratislava, 46 430 016 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
531/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A,No.20351 pre OKO F
100,00 € 18. 07. 2016 MEDIS Nitra, spol. s.r.o, Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
559/16/EPTČ/OIVS
Stavebné práce v zmysle rozpisu na 4p. Hlavnej budovy NOU.
4 710,00 € 17. 07. 2016 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
507/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa 24.6.2016 obj. nákup náhr. Dielov na digitálne Dorozum.zariad.sestra-pacient typ Codaco HCC-07 pre OZT
921,15 € 15. 07. 2016 REMONT-Guzlej, s.r.o,Moyzesova 5,911 01 Trenčín v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
508/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu typ 8715580,výr.č.110132 pre OOH II
100,00 € 15. 07. 2016 B.Braun Medical, s.r.o,Handlovská 19,851 01 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
509/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa6.7.2016 obj. opravu Mamogra.zariad. Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
422,00 € 15. 07. 2016 M-Plus Medical s.r.o,Myjavská 1/B,Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
510/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby 3M270,výr.č.270008393 pre OOH II
100,00 € 15. 07. 2016 MEDIS Nitra spol. s.r.o,Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
506/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov Separátora krviniek Amicus, výr.č.2419 pre OLHT II- darcovia
500,00 € 14. 07. 2016 BIOHEM, spol. s.r.o, Zlatovská 3311, 911 01 Trenčín v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
523/16/EPTČ/OPTČ
oprava centrálneho chladenia RHOSS-veža (riešenie havaríjneho stavu)
5 930,00 € 14. 07. 2016 TITTL THERMO KING, s.r.o.Závodná 76, 821 06 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
502/16/EPTČ/OZT
oprava konoskopu CF-Q160L,výr.č.2203466 pre pneumolog. amb. I
300,00 € 14. 07. 2016 ULTRAMED, s.r.o, Odská 37, 821 06 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
503/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa10.7.2016 obj.opravu termocyklera Bio-Rad C 1000,výr. č. CC009637 pre OLG
1 431,00 € 14. 07. 2016 Biotech, s.r.o, Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava
504/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov Separátora krviniek Amicus,výr.č.3176 pre OLHT II-darcovia
500,00 € 14. 07. 2016 BIOHEM, spol. s.r.o, Zlatovská 3311, 911 01 Trenčín v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
505/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa14.7.2016 obj. opravu a výmenu káblových vedení časti zariadenia EPS v rámci rekonštrukcie a výmeny kazetového stropu na chobe na I.p.pred OCHO D
963,70 € 14. 07. 2016 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
498/16/EPTČ/OZT
elektronická revízia prístrojov pre FRO I, COS, RDO-diagnostika, OLHT I a OLG
475,00 € 13. 07. 2016 M-Plus Medical, s.r.o,Myjavská 1/B,811 03 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
499/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka prístrojov pre FRO I. a COS
657,00 € 13. 07. 2016 M-Plus Medical, s.r.o,Myjavská 1/B,811 03 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
500/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP zo dňa 13.7.2016 obj. elektrokoagulačný prístroj pre Kožnú ambulanciu III.
995,00 € 13. 07. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
501/16/EPTČ/OZT
oprava Gastroskopu GIF - Q165 pre GAE amb. I.
5 756,00 € 13. 07. 2016 ULTRAMED, s.r.o, Odská 37, 821 06 Bratislava v.z.Ing.Tomáš Alscher,nám.EPTČ
524/16/EPTČ/TKR
tlač 860ks newsletrov pre zamestnancov NOÚ
149,50 € 12. 07. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
525/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner
12. 07. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
527/16/EPTČ/TKR
zabezpečenie cateringu na slavnostné otvorenie centra chirurgie prsníka dňa 13.7.2016
648,87 € 11. 07. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033

Stránky