Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
909/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
1 133,00 € 19. 12. 2016 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
910/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2100 pre ORO
5 769,23 € 19. 12. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
911/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2300C/D pre ORO
7 592,16 € 19. 12. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
921/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
1 825,00 € 15. 12. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
907/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
1 020,00 € 12. 12. 2016 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
918/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1 kontajner
63,45 € 05. 12. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
899/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C pre ORO
974,76 € 29. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
902/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 555,34 € 29. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
898/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka záložného zdroja UPS v počte 8ks pre RDO - diagnostika
1 680,00 € 28. 11. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
901/16/EPTČ/OPTČ
dodávka samolepiek na OKO F
6,10 € 28. 11. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
904/16/EPTČ/OZT
oprava servoventilátora Puritan Bennett 840 pre OAIM
300,00 € 28. 11. 2016 Medtronic Slovakia, s. r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410 759 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
892/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka mikroskopu AM 3503, vrátane vystavenia serv.záznamu/validačného protokolu pre ORL amb
90,00 € 28. 11. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
893/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka prístroja Rhino-Laryngo fibroskop ENF-GP a Laryngofibroskop Olympus, vrátane vystavenia serv.záznamu/validačného protokolu pre ORL amb
200,00 € 28. 11. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
894/16/EPTČ/OZT
nákup príslušenstva k EKG prístroju Cardiovit pre OOH II
110,60 € 28. 11. 2016 EGAMED BA spol. s .r. o., Starobystrická 229, 900 28, Ivanka pri BA - Zálesie, 36 727 172 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
895/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístroja Sterilná zatavovačka krvných vakov vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - Darcovia
250,00 € 28. 11. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
896/16/EPTČ/OZT
oprava mraziaceho boxu Super Artic 700 pre OLHT I.
223,56 € 28. 11. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
897/16/EPTČ/OZT
oprava a vyčistenie čítačky RTG obrazu PCR Eleva pre RDO - diagnostika
500,00 € 28. 11. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
888/16/EPTČ/OZT
vyčistenie vetracieho systému akvizičnej stanice, hardware a nastavenie indikácie rotácie gantry na mamografickom zariadení Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
521,00 € 25. 11. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
889/16/EPTČ/OZT
oprava Lineárneho urýchlovača Synergy pre ORO
5 351,00 € 25. 11. 2016 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
890/16/EPTČ/OZT
oprava zabezpečovacieho zariadenia v hlavnej budove vo vestibule pre správu budov
350,00 € 25. 11. 2016 Jozef STRNATKO - elektro, Benšilová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
903/16/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient pre OCHO A
350,00 € 25. 11. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
879/16/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient pre OCHO A
350,00 € 25. 11. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
891/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka Audio-tympanometra AA222, vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre ORL ambul.
500,00 € 25. 11. 2016 Metroservis - Ing. Tamajka Marián, Hubina č. 51, 922 21, okr. Piešťany, 37 471 660 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
880/16/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient pre OCHO B
300,00 € 25. 11. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
905/16/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - ochranné prvky na oddelenie paliativnej medicíny NOÚ v zmysel cenového rozpisu
1 999,00 € 25. 11. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
876/16/EPTČ/OZT
oprava signalizácie sestra-pacient pre OOH I
300,00 € 24. 11. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
877/16/EPTČ/OZT
vykonanie elektrickej revízie prístroja Axiom Aristos FX plus + RTG pracoviska Easy Diagnost, vrátane revíznej správy podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 pre RDO-diagnostika
196,50 € 24. 11. 2016 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 3 874 459 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
878/16/EPTČ/OZT
nákup adaptéra k digitálnemu tlakomeru Omron M6 Comfort pre OCHO D a OZT
31,32 € 24. 11. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
870/16/EPTČ/OZT
oprava jedálenského servírovacieho stolíka pre OKO D
55,00 € 24. 11. 2016 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
871/16/EPTČ/OZT
nákup odkladaich košíkov na infúzny stojan pre OCHO A
768,18 € 24. 11. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
872/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola optiky, nastavenie a prečistenie mikroskopov a centrifug, validácia prístrojov, vrátane vestavenia validačných protokolov pre OLHT II - darcovia
400,00 € 24. 11. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
873/16/EPTČ/OZT
opravu USG prístroja Mindray DC - 6EXP pre kardiol. Amb.
276,00 € 24. 11. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
874/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OKO A
100,00 € 24. 11. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
875/16/EPTČ/OZT
výmena xenónovej lampy do endoskopickej veže EXERA CLV-160 pre GAE amb. I
1 249,00 € 24. 11. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
883/16/EPTČ/OIVS
Dodávka a montáž zariadenia čistiacej miestnosti na mieru, skrine a zostavu, 2p. budova M. pavilónu
4 878,00 € 23. 11. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641, 90001 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
887/16/EPTČ/ORO
catering v rámci školiaceho kurzu - hradený zo sponzorského účtu oddelenia ORO
1 058,83 € 22. 11. 2016 Pivovar Patrónka, s .r .o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, 48 272 566 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
865/16/EPTČ/OZT
oprava gastroskopu GIF-HQ pre GAE I
100,00 € 22. 11. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
866/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia temperovacieho systému na ohrev plazmy Sahara III, vrátane vystavenia protokolu pre OLHT I.
140,00 € 22. 11. 2016 Sarstedt spol. s.r.o., Údernícka 11, 851 01, Bratislava, 31 359 825 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
867/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Compact pre OCHO B.
100,00 € 22. 11. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
868/16/EPTČ/OZT
oprava prístroja Cobas 6000 module pre OKB
350,00 € 22. 11. 2016 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
869/16/EPTČ/OZT
oprava hlbokomraziaceho boxu ULT80 pre OKŠ
487,60 € 22. 11. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
882/16/EPTČ/OPTČ
výmena poškodeného tesnenia sklenených krídel automatických dverí na OACH
87,10 € 22. 11. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
886/16/EPTČ/TKR
catering na slávnostné otvorenie oddelenia OKO F
343,00 € 22. 11. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033
858/16/EPTČ/MTZ
zdrav. obuv, deka, mikina
7 111,00 € 21. 11. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
859/16/EPTČ/MTZ
zdrav.odev s logom NOÚ
9 442,00 € 21. 11. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
884/16/EPTČ/TKR
tabuľka - lekárska izba na oddelenie TJ
85,00 € 21. 11. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
860/16/EPTČ/MTZ
diskrétne výplatné pásky 1000/bal
620,00 € 21. 11. 2016 VEMA, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09, Bratislava, 31 355 374 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
885/16/EPTČ/TKR
Dodatočný polep č. 3 recepcia na OKO F a označenie vstupných dverí na ORO 2
120,00 € 21. 11. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
861/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
964,00 € 21. 11. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
837/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu k prístroju McGrath pre OAIM
1 500,00 € 18. 11. 2016 TIMED s. r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky