Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
99/17/EPTČ/OZT
opravu chirurgických inštrumentov v počte 13ks podľa priloženého zoznamu pre COS
445,70 € 23. 03. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
100/17/EPTČ/OZT
zapojenie a premeranie TV rozvodov signálu na OOH II
202,50 € 23. 03. 2017 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
107/17/EPTČ/TKR
zhotovenie grafických podkladov, výrobu a montáž - označenia názvu: OKO E na horný diel vstupných sklenených dvier na 2p. V pavilone M a demontáž súčasného označenia
60,00 € 23. 03. 2017 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
108/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - architektonickú štúdiu odd. ARO
970,00 € 23. 03. 2017 NICE ARCHITECTS, s .r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 31370101 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
105/17/EPTČ/OIVS
oprava služobného motorového vozidla Toyota Hiace po škodovej udalosti
600,00 € 22. 03. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
106/17/EPTČ/OIVS
prezutie 6ks služobných motorových vozidiel
600,00 € 22. 03. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
110/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb odobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika na ORO
310,80 € 21. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
104/17/EPTČ/OIVS
maliarske, natieračske a murárske práce na OKO E na 4p. V hlavnej budove NOÚ
9 961,27 € 21. 03. 2017 L-BAU Miroslav Langsfeld, Kráľová pri Senci 806, 900 50, 41 364 716 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
110/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb odobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika na ORO
310,80 € 21. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
98/17/EPTČ/OZT
nákup univerzálnej manžety pre digitálny tlakomer Omron pre amb. Vnútorného lekárstva
18,80 € 20. 03. 2017 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
97/17/EPTČ/OZT
oprava zariadenia UPS Pulsar 1500 pre RDO-CT
549,00 € 20. 03. 2017 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
103/17/EPTČ/TKR
tlač vizitiek pre zamestnanca NOU 260ks
82,10 € 16. 03. 2017 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
88/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Audio-tympanometra pre ORL
92,00 € 14. 03. 2017 CMI spol. s. r. o., Trančianska 47, 821 09, Bratislava, 35 733 853 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
89/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP -nákup 5 ramenná mréža ma stoličku Formex pre neur.amb.
55,00 € 14. 03. 2017 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
90/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup piesta na opravu vyšetrovacieho kresla pre Pneulamb. I
56,00 € 14. 03. 2017 AMEDA, s .r. o., Horná Streda 131, 916 24, Horná Streda MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
94/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava acidobazického analyzátroa RapidLab 348 EC pre OKB
941,70 € 14. 03. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
95/17/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GIF HQ190 pre GAE amb. I.
30,00 € 14. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
87/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dermatoskopu Heine Delta 20 pre Kožnú amb. II
250,00 € 13. 03. 2017 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
92/17/EPTČ/OPTČ
oprava vstupných automatickcýh dverí č. 7 (vstup do nemocnice)
30,00 € 13. 03. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
93/17/EPTČ/OPT
výmena kabeláže elektromagnetickej slučky závory k automatickému parkovaciemu systému
75,00 € 13. 03. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
85/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava TV signálu na OACH
453,92 € 13. 03. 2017 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
86/17/EPTČ/OZT
oprava televízorov Sharp pre OOH II
92,00 € 13. 03. 2017 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
91/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu z areálu NOU - infúzne flaše 1kontajner, stavebný odpad 1kontajner
228,45 € 10. 03. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
81/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability na ožarovacich zariadeniach v zmysle nardiadenia vlády SR č. 340/2006 Z. z. pre ORO
7 956,00 € 09. 03. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
82/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a výmena čiastiacej jednotky v čítačke RTG obrazu PCR Eleva S-Philips pre RDO - diagnostika
416,00 € 09. 03. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
84/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - projekt: štúdia oddelenia chirurgie a štúdiu ddelenia hematológie
990,00 € 09. 03. 2017 NICE ARCHITECTS, s .r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 31370101 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
76/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava nemocničného lôžka Omega pre OAIM
231,00 € 08. 03. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
77/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.zmluvy a CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
2 823,30 € 08. 03. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
78/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup kompresnej dosky s otvorom pre stereostatickú jednotku na Mamografickom zariadení Giotto pre RDO - mamografia
454,00 € 08. 03. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
79/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 2ks podľa priloženého zoznamu pre OKPC patológia
6,40 € 08. 03. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
80/17/EPTČ/OZT
na základe serv. Zmluvy a v zmysle CP - pravidelná výmena Ir192 zdroja v brachyterapeutickom prísroj MicroSelectron HDR, pre ORO
7 202,71 € 08. 03. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
74/17/EPTČ/OPTČ
výmena poškodeného výparníka v chladovej miestnosti na OKB
591,13 € 08. 03. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
75/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - úsek prípravy transf.liekov
1 461,15 € 08. 03. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
73/17/EPTČ/BOZP
V zmysle právnych predpisov oprava a doplnenie prenosných hasiacich prístrojov v NOÚ a na ubytovni Vlárska 11, 13.
467,88 € 07. 03. 2017 Has-max, Kontrola-servis-predaj HP a hydrantov,Na predmestí 1,949 01 Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
55/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
353,20 € 06. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
72/17/EPTČ/MTZ
Topmatic Universal, special, 25kg - 2ks, Topmatic Wash alu El 12kg 4ks
348,80 € 06. 03. 2017 ECOLAB, Čajaková 18, 811 05, Bratislava, 31 342 213 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
52/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava inekčného dávkovača Graseby pre OKO A
51,45 € 06. 03. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
53/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných plastových nástavcov na rektoskop pre chir. Amb. III
80,00 € 06. 03. 2017 MEDILAS, s .r. o., Malinová 2/A, 811 04 Bratislava, 31 332 528 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
54/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonskopu CF-HQ190L pre GAE amb I.
299,00 € 06. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
71/17/EPTČ/MTZ
clax personril 4KL 1 (200ml) 1ks
765,00 € 03. 03. 2017 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
48/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Eleganza pre OAIM
66,28 € 01. 03. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
70/17/EPTČ/OIT
Implementácia, support a maintenance plánovacieho modulu Omega na KCHO
1 840,00 € 01. 03. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
49/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup kábla k monitoru vitálnych funkcií pre anestéziologickéhý prístroj Fabius pre OAIM
81,75 € 01. 03. 2017 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
50/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dezinfektora ETD-4, pre GAE I.
1 415,00 € 01. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
51/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
1 150,00 € 01. 03. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
66/17/EPTČ/OIT
Licencia - komunikačný Program analyzátora ADVIA Centaur XPT*
930,00 € 28. 02. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
62/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava diskov v riadiacom servery diskového poľa EVA4400
661,28 € 28. 02. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
63/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
570,48 € 28. 02. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
65/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 27. 02. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
67/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK+Ek a prezutie pneumatik na služobnom motorovom vozidle VW Vento
150,00 € 27. 02. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ

Stránky