Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
769/16/EPTČ/OPTČ
demontáž a montáž 2ks radiatorov + spojovací a inštalačný materiál
126,00 € 11. 10. 2016 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
759/16/EPTČ/OZT
revízia 4ks tlakových nádob sterilizačnej techniky, vrátane vystavenia revíznych správ pre OCS
335,00 € 11. 10. 2016 Roman Vaško, Úzka 101/3, 931 01, Šamorín – Čilistov, 33 893 861 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
770/16/EPTČ/TKR
výroba 5 navigačných tabuliek s označením VÝCHOD, vrátane inštalácie
415,00 € 11. 10. 2016 pingpong, s. r. o., Hálkova 48, 831 03 Bratislava, 44 528 281 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
756/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup kompresnej dosky k BiopsyDigit_Sl na momagrafickom zariadení pre RDO - mamografia
428,50 € 10. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
757/16/EPTČ/OZT
oprava dermatómu pre COS
1 555,11 € 10. 10. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
768/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii na chir odd. C - 2p.
400,00 € 10. 10. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
758/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchl. Clinac 2100 C pre ORO
4 231,19 € 10. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
755/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka/validácia, výmena ionexovej náplne, výmena filtrov, vrátane vystavenia servisného/validačného protokolu na zariadení na úpravu vody pre OKB
800,00 € 10. 10. 2016 AquaOsmotic, s. r. o., Vrchlického 710, 066 01, Tíšňov, CZ, 04 763 084 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
767/16/EPTČ/OIT
doplnenie prehľadu vykonaných všetrení do menu primára NOU
720,00 € 07. 10. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
790/16/EPTČ/OIVS
obnova vodorovného a montáž zvislého dopravného značenia v areáli NOÚ a na vonkajšoum parkovisku pri NOÚ
2 402,00 € 07. 10. 2016 Dopravné značenie Bratislava, a. s., Alžbetinska 169. 930 40, Štvrtok na Ostrove MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
791/16/EPTČ/OIVS
sadrokartonárske práce v priestoroch chodby na 4p. Hlavnej budovy NOÚ
2 330,00 € 07. 10. 2016 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
792/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž dverí 44ks
4 990,29 € 07. 10. 2016 VAD, spol.s. r. o., Štedrá 27, 821 05, Bratislava, 36284408 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
761/16/EPTČ/OPTČ
validácia čistých priestoov - na úseku prípravy cytostatík NL podľa ISO 14644-3
798,00 € 07. 10. 2016 INFOLAB Slovakia, s. r. o, kpt. Nálepku 454/31, 016 61, Beluša, 46732101 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
762/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie 44 samolepiek do 4 výťahov v NOÚ
76,72 € 07. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
763/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
07. 10. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
764/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických dverí v nemocnic na 2poschodí
396,27 € 07. 10. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
765/16/EPTČ/OPTČ
ramená na parkovaciu rampu s ochra.prvakmi
186,00 € 07. 10. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
766/16/EPTČ/OIT
upgrade komunikačného SW pre analyzátory CA1500 a XT2000
1 250,00 € 07. 10. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
752/16/EPTČ/OZT
opravu a nákup náhradného dielu pre lineár. Urýchlľovač pre ORO
6 233,39 € 05. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
753/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu do odsávačky Askir pre ORO
60,12 € 05. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
754/16/EPTČ/OZT
oprava EKG prístroja pre OAIM
200,00 € 05. 10. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
747/16/EPTČ/OPTČ
vykonanie projekčných prác elektroinštalácie v priestoroch Kavalovne
954,00 € 04. 10. 2016 Ing. Tomáš Száraz, Malá Pažiť 32, 941 07, Veľký Kýr, 46 560769 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
748/16/EPTČ/OPTČ
výroba a dodávka rozvádzača R1 na klúč podla priloženej dokumentácie
988,50 € 04. 10. 2016 Ing. Július Ižák, Strekov 1008, 941 37, 44 672055 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
749/16/EPTČ/OIVS
vybudovanie lekárskej miestnosti s dodaním a montážov pasívnej časti PC siete na 3p. Hlavnej budovy NOU
2 433,69 € 04. 10. 2016 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
750/16/EPTČ/TKR
zabezpečenie pohostenia pre zamestnancov NOÚ na 6.ročníku gala podujatia UMENIE PRE ŽIVOT (27.10.2016)
825,00 € 04. 10. 2016 SEBA Senator Banquets, s. r. o., Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava, 35 157 82 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
745/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na vyšetrovací stôl pre chir.amb. I
19,00 € 03. 10. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
746/16/EPTČ/OIVS
plastové interiérové dvere s elektronickým vrátnikom do priestorov 4p. Hl.budovy NOU
1 459,03 € 03. 10. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
729/16/EPTČ/OIVS
kompletná rekonštrukcia WC na odd. chir. Onkológie B
4 192,63 € 03. 10. 2016 MATEP, spol. s. r. o., Pribynská 2, 831 04 Bratislava, 17055369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
751/16/EPTČ/OZT
oprava a následná pravidelná validácia sankového mirkotómu HM 400, HM 430 a kryostatu Microm 505 N, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OKPC - Patológia
300,00 € 03. 10. 2016 František Jaroš, Svätý Ján nad Malši 113, 373 23, CZ, 1501135 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
741/16/EPTČ/OZT
opravu LED TV Samsung pre OCHO B
248,00 € 03. 10. 2016 ESC SK, s .r. o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava, 46 616 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
742/16/EPTČ/OZT
oprava infuznej pumpy Graseby pre OKO A
200,00 € 03. 10. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
743/16/EPTČ/OZT
pravidel.serv.prehliadka a nastavenie USG prístroja Midray vrátane vystavenia serv. Záznamu - valida.protokolu pre mamol.amb. IV
200,00 € 03. 10. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
744/16/EPTČ/OZT
nákup odsávačky pre ORO
996,00 € 03. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
735/16/EPTČ/OZT
oprava chirugických inštrumentov v počte 2 ks pre OKPC - patológia
6,40 € 30. 09. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
712/16/EPTČ/MTZ
obálka DL s logom NOÚ
120,00 € 30. 09. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
736/16/EPTČ/OZT
oprava chirugických inštrumentov v počte 17 ks pre COS
535,70 € 30. 09. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
737/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu HULAbsorber Leon pre anestéziol.prístroj Leon pre OAIM
567,00 € 30. 09. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
738/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie EKG prístroja Burdic, vrátane vystavenia servisného záznamu-validačného protokolu pre Kardio.amb.
100,00 € 30. 09. 2016 Pharmacare Slovakia, s. r. o., Farská 34, 949 01, Nitra, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
739/16/EPTČ/OZT
pravidlená servisná prehliadka a nastavenia USG prístroja Mindray, vrátane vystavenia servisného záznamu - validačného protokolu pre kardiol.amb.
200,00 € 30. 09. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
740/16/EPTČ/OZT
nákup chladiarenského teplomera pre urol.amb.
4,68 € 30. 09. 2016 ADM, s. r. o., Pri Celulózke 29, 010 09, Žilina, 31 561 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
734/16/EPTČ/OZT
oprava centrifúgy pre OLGT II
300,00 € 30. 09. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
711/16/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
312,39 € 29. 09. 2016 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
725/16/EPTČ/OIVS
v zmysle rámcovej zmluvy na dodanie tovaru - interiérové žalúzie do priestorov NOÚ
1 159,78 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
726/16/EPTČ/OIVS
uzamykacie kľučky pre potreby oddelení v priestoroch NOÚ
298,00 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
727/16/EPTČ/OIVS
siete proti hmyzu do priestorov NOÚ
436,65 € 29. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
728/16/EPTČ/OIVS
elektroinštalačné práce v priestoroch vestibulu hl.budovy NOÚ
9 177,00 € 29. 09. 2016 HANNA, s.r .o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, 44 000 855 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
723/16/EPTČ/OIVS
dodávka a motnáž koberca do posluchárne na 4.n.p. v Hlavnej budove NOÚ
7 880,20 € 28. 09. 2016 JUTEX - Contract, spol. s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, 35787473 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
730/16/EPTČ/OZT
prav.serv.prehliadka prístroja Hydrasys 2, vrátane vystavenia serv.záznamu - validačného protokolu pre OKB
150,00 € 28. 09. 2016 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
731/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre ORO
100,00 € 28. 09. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
719/16/EPTČ/OPTČ
dodávka a výmena regulátora DX9100-8154 pre VZT5 a VZT6
1 815,00 € 28. 09. 2016 Johnson Controls International, s .r. o., Odštepné závody BA, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky