Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
846/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce na OKO A
08. 11. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v. z. Mgr. Marek Bilený, vedúci OIVS
829/16/EPTČ/SEK
Kompletnú realizáciu zadávania nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže.
4 900,00 € 04. 11. 2016 Centrálna obstarávacia agentúra, s .r. o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra, 36 847 488 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
830/16/EPTČ/OPTČ
očalúnenie kresla kardiak
197,00 € 04. 11. 2016 Čalúnnictvo GIDRA, s. r. o., Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
816/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchl. Clinac 2100 C pre ORO
4 514,00 € 03. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
814/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Linear. Urýchl. Clinac 2100 C pre ORO
6 473,84 € 02. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
828/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - stavebný odpad 2ks kontajnerov, infúzne flaše 1ks kontajner
02. 11. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
827/16/EPTČ/OPTČ
3ks radiatorov Radik Plan Klasik 22
664,02 € 31. 10. 2016 ENTO železiarstvo, s.r.o, Turbínova 1. 831 04 Bratislava, 35798505 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
812/16/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja PS15 - UPS2, pre OLHT I
883,50 € 31. 10. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
813/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov k tlakovému holteru pre Kardiol.amb. I
178,70 € 31. 10. 2016 BIOFLEX, s. r. o, Borovce 1266, 922 09, Borovce, 36 260 231 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
826/16/EPTČ/OPTČ
nalepenie samolepiek na tabuľu pre parkovisko
28,80 € 28. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
805/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhdradných dielov pre Lineárny urýchľovač Clinac 2100 C pre ORO
315,79 € 28. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
806/16/EPTČ/OZT
nákup EKG kábla Smart ECG MS1-106902-AO pre ORO
207,00 € 28. 10. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
807/16/EPTČ/OZT
oprava a nastavenie parametrov termostatu CO2 Incubatorov IGO 150 pre OLG
350,00 € 28. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
808/16/EPTČ/OZT
pravidelnú ročnú validáciu prístrojov podľa priloženého zoznamu v počte 13ks, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
738,00 € 28. 10. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
809/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie prietokových cytometrov FASCCanto, vrátane vystavenie servisného záznamu/validačného protokolu pre OLHT I.
1 250,00 € 28. 10. 2016 I.T.A. spol. s.r.o, Slovenská 26, 040 01 Košice MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
810/16/EPTČ/OZT
nákup prehľadného púzdra pre injekčný dávkovač pre OKO E
76,15 € 28. 10. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
811/16/EPTČ/OZT
oprava pulzného oximetra Siemens Micro pre OCHO A
200,00 € 28. 10. 2016 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31 439 446 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
824/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie označenia Lekárne Kamélia - na vnútorné a vonkajšie slekené dvere a tiež označenie lekárne na vonkajšiu obojstrannú bočnú vývesku
202,74 € 27. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
825/16/EPTČ/SEK
poradenské služby: "Kompletnú realizáciu zadávania nadlimitnej zákazky postupom priameho rokovacieho konania"
1 500,00 € 27. 10. 2016 LogTrade, s.r .o, Podtratranského 7, 040 01, Košice, 36584452 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
822/16/EPTČ/TKR
výrobu a nalepenie polelpov - označení na oddelenie OKO F
1 119,06 € 26. 10. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
804/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie polepov - označenie troch pracovísk na nové sklenené dvere na 4p. Hlavnej budovy
40,54 € 24. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
713/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
951,50 € 24. 10. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
783/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml. a CP oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO.
2 348,10 € 24. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
821/16/EPTČ/OPTČ
oprava elektromotora pre sušičku v ústavnej práčovni
350,00 € 24. 10. 2016 Edita Horváthová H-Servis el., Jána Smreka 22, 841 07, Bratislava, 34 539 000 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
784/16/EPTČ/OZT
profesionálny tlakomer do nemocničného prostredia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ozmene a dopnení niektorých zákonov pre amb. Vnútroného lekárstva - predoperačná
395,00 € 24. 10. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
785/16/EPTČ/OZT
oprava a nabrúsenie špeciálnych chirurgických nožníc v počte 6ks pre COS
358,40 € 24. 10. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
803/16/EPTČ/TKR
informačné stojany 2ks
182,53 € 24. 10. 2016 Legat Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
781/16/EPTČ/OZT
prečalúnenie ložnej plocyh vyšetrovacieho lôžka Eleva v počte 3ks pre OCHO A, OCHO B a OCHO C
360,00 € 21. 10. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
782/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray DP 6600 S, vrátane vystavfenia servisného záznamu/validačného protokolu pre urologickú ambulanciu
200,00 € 21. 10. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
800/16/EPTČ/OIT
dopnenie náhladovej kamery na oPS
813,00 € 21. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
798/16/EPTČ/OPTČ
očalúnenie vchodových dverí na lekárskej izbe na 4p.
150,00 € 20. 10. 2016 Čalúnictvo Gidra, Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
794/16/EPTČ/OPTČ
oprava chladiaceho mliečneho boxu v kuchyni NOÚ a tesnenie na chladničke - Kožné odd. I
450,00 € 19. 10. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
795/16/EPTČ/OIT
štrukturovaná kabeláž - kongresová sála
977,20 € 19. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
797/16/EPTČ/OPTČ
na základe serv.kontroly - výmena ventilu na odpúšťanie vody do kúrenia 2ks pohon ventilu, kondenzátor na motoroch 7ks
500,00 € 19. 10. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
823/16/EPTČ/OIVS
vybudovanie sadrokartónovej priečky s hlinikovými dverami v priestoroch vstupu na odd. OAIM na prízemi hl. budovy NOÚ.
4 130,00 € 18. 10. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
777/16/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja BR 1200 G-FR pre OLHT II
130,00 € 17. 10. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
778/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - pravidelná výmena Ir192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 17. 10. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
779/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 568,44 € 17. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
780/16/EPTČ/OZT
oprava cyklerov Bioer TC-XP pre OLG
310,40 € 17. 10. 2016 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
793/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž koberca do spojovacich chodieb v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
4 296,29 € 17. 10. 2016 JUTEX - Contract, spol. s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, 35787473 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
774/16/EPTČ/OZT
oprava lampy 3S LED Headlinght pre ORL amb.
250,00 € 14. 10. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
775/16/EPTČ/OZT
pravidelnú ročnú validáciu Sušiarne WTB Binder, vrátane vystavenia protokolu pre OKB
75,00 € 14. 10. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
776/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 14ks podľa priloženého zoznamu pre COS
378,30 € 14. 10. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
788/16/EPTČ/OPTČ
oprava dieselagregátu
500,00 € 13. 10. 2016 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
760/16/EPTČ/OZT
nákup prenosného ceruzkového Kondukto-metra HT143 na meranie kvality vody z Reverznej osmózy pre OCS
136,00 € 13. 10. 2016 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
771/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov na nem.lôžko Eleganza pre OAIM
56,75 € 13. 10. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
772/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP oprava a náku náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clina 2300 CD pre ORO
1 512,96 € 13. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
773/16/EPTČ/OZT
nákup oxymetra pre OCHO D
288,00 € 13. 10. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
786/16/EPTČ/MTZ
nábytkové vybavenie do priestorov oddelenia OAIM a kavalovej miestnosti
5 690,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
787/16/EPTČ/MTZ
stolárske a nábytkarske prvky na OKHT C - II, OKO D a OACH
1 980,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky