Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
193/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
315,80 € 17. 05. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
204/17/EPTČ/OPTČ
výroba pečiatok a gumičiek do pečiatok podlľa priložených vzorov
193,91 € 17. 05. 2017 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11 654 805 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
191/17/EPTČ/OZT
na zákl. Zmluvy o serv.činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
542,00 € 17. 05. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
192/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka simulátroa Simulix Evolution, pre ORO
1 620,00 € 17. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - nákup spotrebného materiálu na prístroj EKG Holter Medilog FD 12 pre Kardiol.amb. I.
37,50 € 16. 05. 2017 BIOFLEX, s. r. o., Borovce 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup satruračného klipu na prst k monitorovaniu vitálnych funkcíí B40 a B650 pre OAIM
320,00 € 16. 05. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - nákup spotrebného materiálu na prístroj EKG Holter Medilog FD 12 pre Kardiol.amb. I.
37,50 € 16. 05. 2017 BIOFLEX, s. r. o., Borovce 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup satruračného klipu na prst k monitorovaniu vitálnych funkcíí B40 a B650 pre OAIM
320,00 € 16. 05. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
186/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava biologického termostatu CO2 Innova CO-170 pre OLG
612,80 € 15. 05. 2017 Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., - o.z., Prírodovedecka Fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, 44 701 420 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
187/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient pre OKO E
363,20 € 15. 05. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
188/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP - pravidelný ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I
250,00 € 15. 05. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostikovanie poruchy prístroja Cobas 6000 e601 module, pre OKB
192,00 € 15. 05. 2017 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
186/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava biologického termostatu CO2 Innova CO-170 pre OLG
612,80 € 15. 05. 2017 Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., - o.z., Prírodovedecka Fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, 44 701 420 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
201/17/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce (likvidácia mravcov) budova ORO a kanc. Kontrolingu
350,00 € 15. 05. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
187/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient pre OKO E
363,20 € 15. 05. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
202/17/EPTČ/OPTČ
kurz "Doškolenie a preskúanie zváračov" pre pracovníka VKP
40,00 € 15. 05. 2017 ZVARTECH, Ivanská cesta 4348/25, 821 04, Bratislava, 35 856 998 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
188/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP - pravidelný ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I
250,00 € 15. 05. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
201/17/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce (likvidácia mravcov) budova ORO a kanc. Kontrolingu
350,00 € 15. 05. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostikovanie poruchy prístroja Cobas 6000 e601 module, pre OKB
192,00 € 15. 05. 2017 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
177/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika závady Lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO
300,00 € 12. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
179/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
95,49 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
180/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat pre OOH II
181,70 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
177/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika závady Lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO
300,00 € 12. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
179/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
95,49 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
180/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat pre OOH II
181,70 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
175/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy a v zmysle CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
1 148,93 € 11. 05. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
184/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli Nou - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 11. 05. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
176/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonoskopu CF -Q180AL pre GAE I
50,00 € 11. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
175/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy a v zmysle CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
1 148,93 € 11. 05. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
176/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonoskopu CF -Q180AL pre GAE I
50,00 € 11. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
184/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli Nou - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 11. 05. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
182/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK a EK pre služobné motrové vozidlá Toyota Hiace a Peugoet Boxer
200,00 € 10. 05. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
182/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK a EK pre služobné motrové vozidlá Toyota Hiace a Peugoet Boxer
200,00 € 10. 05. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
172/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.činnosti a v zmysel CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
208,58 € 05. 05. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
173/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.činnosti a v zmysel CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
4 357,01 € 05. 05. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
173/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.činnosti a v zmysel CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
4 357,01 € 05. 05. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
165/17/EPTČ/SOL
v zmysle CP - tlač a dodanie 450ks vizitiek pre zamestnancov NOÚ
98,50 € 03. 05. 2017 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
169/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirugických inštrumentov v počte 35ks podľa priloženého zoznamu pre COS
732,20 € 03. 05. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
170/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup nástenných a bezdrôtových telefónov pre OOH II.
316,90 € 03. 05. 2017 EuroServis LK spol. s. r. o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
171/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup výbojok do fluorescenčných mikroskopov pre OLG
1 192,00 € 03. 05. 2017 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
163/17/EPTČ/OIVS
v zmysle ramc. Zmluvy na dodanie tovaru - interié=rové žalúzie do priestorov NOÚ
488,56 € 02. 05. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
166/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat fmS pre OOH II
172,13 € 02. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
164/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodávka a montáž nábytkovej zostavy na mieru do priestorov amb. OOH II na 1p. Hlavnej budovy NOÚ
3 568,00 € 02. 05. 2017 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641 90001 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
168/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
218,43 € 02. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
160/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup vozíka Vako pre ORO a OCHO D
571,52 € 28. 04. 2017 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
157/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov do EKG prístroja Cardioline ar 2100 view pre Amb. Vnútorného lekárstva - predoperačná
167,00 € 28. 04. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
158/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup plastových nádob do odvodňovacieho automatu Excelesior AS pre OKPC - Patológia
220,00 € 28. 04. 2017 ZENA – R Slovakia s. r. o., Slovnaftská 102, 851 07, Bratislava, 43 913 717 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
159/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup príslušenstva k brachyterapeutickému prístroju Microselektron HDR pre ORO
2 014,66 € 28. 04. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
181/17/EPTČ/OIVS
kompletná výmena rozvodov na služobnom motorovom vozidle Audi A6
1 213,70 € 27. 04. 2017 AC Bratislava, spol. s. r. o., Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, 45 630 917 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
155/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena demineralizačnej patróny k Reverznej osmóze pre OCS
512,80 € 27. 04. 2017 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky