Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
117/12/HTČ/ZT
oprava analyzátora
200,00 € 16. 02. 2012 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
128/12/HTČ/SA
čistiace prostriedky, spotrebný tovar
4 109,00 € 16. 02. 2012 Ján Volf, Pifflová 5, 851 01 Bratislava, 11785250 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
118/12/HTČ/ZT
oprava injekčných dávkovačov
200,00 € 16. 02. 2012 Medis Nitra, s.r.o., Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce 949 01, 36 531 774 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
129/12/HTČ/SA
bezdotykové dávkovače, antibakteriálne mydlo, utierky
3 420,00 € 16. 02. 2012 Persona, s.r.o., Šusteková 9, 851 04 Bratislava, 35 900 865 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
123/12/HTČ/SA
parafin repelent
100,00 € 15. 02. 2012 Carl zeiss s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 46 095 969 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
124/12/HTČ/SA
tekuté a sypacie prášky
3 239,00 € 15. 02. 2012 Johnson Diversey Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava, 35 835 401 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
102/12/HTČ/SA
koberec do zasadačky námestníka riaditeľa
15. 02. 2012 Vetex Int, s.r.o., Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, 445 932 87 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
126/12/HTČ/SA
operačné súpravy a zdravotná obuv
5 601,00 € 15. 02. 2012 JANOLI, Uzovce 54, 082 68 Sabinov, 36 515 507 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
103/12/HTČ/SA
pokládka koberca
15. 02. 2012 Marián Jančár, Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, 348 881 79 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
131/12/HTČ/SA
Longopac bag Cassette Maxi
318,00 € 15. 02. 2012 VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Moyzesova 868/68, 017 01 Považská Bystrica, 36 006 521 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
122/12/HTČ/PO
oprava klimatizácie
14. 02. 2012 GEAklimatizácia, s.r.o., Odborárska 3, 831 02 Bratislava, 35 689 161 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
114/12/HTČ/ZT
oprava perfusora
100,00 € 14. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
115/12/HTČ/ZT
oprava UZV prístroja
250,00 € 14. 02. 2012 Siemens s.r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava, 31 349 307 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
121/12/HTČ/PO
nákup hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc
59 387,00 € 13. 02. 2012 HASMAX, Na Predmestí 1, 949 01 Nitra MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
111/12/HTČ/ZT
oprava infúsnej pumpy a injekčných dávkovačov
250,00 € 10. 02. 2012 Medis Nitra, s.r.o., Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce 949 01, 36 531 774 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
112/12/HTČ/ZT
oprava centrifugy
200,00 € 10. 02. 2012 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
113/12/HTČ/ZT
validácia prístroja
320,00 € 10. 02. 2012 GeneTica s.r.o., Služeb 4, 108 52 Praha 10 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
101/12/HTČ/ZT
oprava monitora na OAIM
150,00 € 10. 02. 2012 S&T Slovakia, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava, 31 349 935 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
109/12/HTČ/ZT
oprava monitorov na OAIM
200,00 € 10. 02. 2012 B.Braun Medical, Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
110/12/HTČ/ZT
nákup 100 ks hydrofóbnych mikrobiologických filtrov
490,00 € 10. 02. 2012 MEDIST, s.r.o., Petrušovského 4, 066 01 Humenné, 36 168 513 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
100/12/HTČ/ZT
oprava sánkového mikrotomu
30,00 € 09. 02. 2012 Carl zeiss s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 46 095 969 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
116/12/HTČ/ZT
výmena ložísk, tesnení a hadíc na práčkach
09. 02. 2012 Jiří Rujbr, Rerychova 35, 635 00 Brno MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
104/12/HTČ/SA
vložkové zámky, zámkové vložky, skrinkové zámky
542,48 € 09. 02. 2012 Brakl & syn, Račianska 116, 831 54 Bratislava, 116 564 17 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
105/12/HTČ/SA
tmel, brúsny papier, vruty, nity, vrtáky
261,19 € 09. 02. 2012 ENTO železiarstvo, Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35 798 505 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
98/12/HTČ/ZT
oprava hematologického analyzátora
1 500,00 € 08. 02. 2012 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
99/12/HTČ/ZT
halogénové lampy pre analyzátor
300,00 € 08. 02. 2012 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
106/12/HTČ/SA
elektroinštalačný materiál
1 661,08 € 08. 02. 2012 Hagard Hal, Ivánska cesta 34, 821 04 Bratislava MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
95/12/HTČ/ZT
preladenie prijímačov digitálneho TV signálu
140,00 € 07. 02. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 3104/12, 851 05 Bratislava, 45 001 103 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
96/12/HTČ/ZT
diskontinuálne merania emisií v plynových kotolniach
470,00 € 07. 02. 2012 EMISO s.r.o., Komenského 73, 041 81 Košice, 44 069 448 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
81/12/HTČ/SA
kancelárske stoličky
680,48 € 06. 02. 2012 LAMITEC s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35 710 691 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
82/12/HTČ/SA
krémy a pasty na ruky
444,40 € 06. 02. 2012 VIDRA a spol. s.r.o., Strokova 8, 011 96 Žilina, 31 589 561 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
83/12/HTČ/SA
čistiace a dezinfekčné prostriedky
3 926,00 € 06. 02. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31 342 213 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
94/12/HTČ/ZT
oprava prikrývacieho automatu
150,00 € 06. 02. 2012 Mikro s.r.o., Martinská 30, 821 05 Bratislava, 35 763 272 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
84/12/HTČ/SA
antibakteriálne mydlo a papierové utierky
2 988,00 € 06. 02. 2012 TT pharma, s.r.o., J.Bottu 2, 917 01 Trnava, 44 078 145 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
85/12/HTČ/SA
tonery
3 201,00 € 06. 02. 2012 Procesná automatizácia, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31 652 573 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
91/12/HTČ/ZT
oprava riadiacej a vyhodnocovacej jednotky dozimetrického systému
850,00 € 03. 02. 2012 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
92/12/HTČ/ZT
oprava analyzátora Compact 3
150,00 € 03. 02. 2012 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35 887 117 MUDR. Tomáš Šálek, riaditeľ
93/12/HTČ/ZT
servis, montáž a validácia dezinfekčných umývačiek
763,04 € 03. 02. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisová 16, 841 02 Bratislava, 35 800 046 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
97/12/HTČ/ZT
dodávka a pokládka PVC na operačnej sále
2 141,58 € 03. 02. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35 794 452 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
87/12/OIT
zhotovenie štruktúrovanej kabeláže pre RTO
6 660,28 € 02. 02. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31 318 347 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
88/12/OIT
upgrade a doplnenie aktívnych prepínačov
9 975,23 € 02. 02. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31 318 347 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
90/12/HTČ/ZT
servis prístrojov Varian LU Clinac2100 a 2300 na 1/2012
2 750,00 € 02. 02. 2012 AMEDIS, s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612 758 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
73/12/HTČ/ZT
ochranné štíty k digitálnemu mamografu
1 232,00 € 02. 02. 2012 M-Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35 939 966 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
74/12/HTČ/ZT
periodické revízie kotlov a tlakových nádov pre rok 2012
556,00 € 02. 02. 2012 Peter Dimitrov, Vidlicová 15, 831 01 Bratislava, 11650613 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
71/12/HTČ/ZT
kvapkový sensor pre infusomat - 2 ks
200,00 € 01. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
72/12/HTČ/ZT
oprava gamasondy
600,00 € 01. 02. 2012 Pavli, s.r.o., Rozárčina 7, 140 00 Praha 4 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
65/12/HTČ/ZT
plavákový odvádzač kondenzátu + montáž
333,63 € 31. 01. 2012 Sriprax Sarco s.r.o., Pražská 1455, 102 00 Praha 10 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
66/12/HTČ/ZT
oprava cytofugy
100,00 € 31. 01. 2012 OPTOTEAM s.r.o., Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, 35 810 840 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
80/12/HTČ/PO
dezinsekcia a deratizácia na rok 2012
31. 01. 2012 MR Servis, s.r.o., Stará Vajnorská 29, 831 01 Bratislava, 36 170 305 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
70/12/HTČ/ZT
oprava zalievacie prístroja na patológii
120,00 € 31. 01. 2012 BETIP, Rovná 2, 940 71 Nové Zámky MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ

Stránky