Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
222/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava centrifugy pre OLG
262,00 € 30. 05. 2017 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
233/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 30. 05. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
231/17/EPTČ/OPTČ
dodávka a oprava na žehliacom lise - 2ks strún + oprava na práčke Unica 90 - vrapová hadica 1ks pre práčovňu
450,00 € 29. 05. 2017 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
218/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej výbojky vo svetelenom zdroji 3D LSK veže pre COS
1 295,38 € 29. 05. 2017 Surgitech, s .r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
219/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - preventívna technická kontrola USG prístroja Logiq S7, pre RDO - mamografia
250,00 € 29. 05. 2017 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
200/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy č. H/17/0001/93 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov na pravu zariadenia AXIOM Aristos FX Plus pre RDO diagnostika
420,47 € 29. 05. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
231/17/EPTČ/OPTČ
dodávka a oprava na žehliacom lise - 2ks strún + oprava na práčke Unica 90 - vrapová hadica 1ks pre práčovňu
450,00 € 29. 05. 2017 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
200/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy č. H/17/0001/93 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov na pravu zariadenia AXIOM Aristos FX Plus pre RDO diagnostika
420,47 € 29. 05. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
218/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej výbojky vo svetelenom zdroji 3D LSK veže pre COS
1 295,38 € 29. 05. 2017 Surgitech, s .r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
219/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - preventívna technická kontrola USG prístroja Logiq S7, pre RDO - mamografia
250,00 € 29. 05. 2017 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
216/17/EPTČ/OPTČ
na zákl.CP - servisná prehliadka chladiacich jednotiek, profilaktika, kontrola, vnútorných/vonkajších jednotiek, dezinfekcia, kmpletné rozobratie, vyčistenie a nevyhnutný servis - pre hl. serverovňa 4p. OIT
299,00 € 25. 05. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
212/17/EPTČ/SOL
zabezp. Ozvučenie a služieb DJ-a na Športové hry NOÚ pre zamestnancov (dňa 8.6.2017)
400,00 € 25. 05. 2017 Juraj Turcár, Hlavná 128, 925 27, Veľký Grob, 33 895 694 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
213/17/EPTČ/SOL
zabezp. Športovej aktivity - lukostreľba na športové hry pre zamestnancovi (daň 8.6.2017
250,00 € 25. 05. 2017 Lukostrelecký klub Perun, Wilsonovo nábrežie 185/142, 949 01, Nitra, 42 164 796 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
214/17/EPTČ/SOL
prenájom priestorov a služieb Športového areálu Slávia Agrofert na športové hry pre zamestnancov (8.6.2017)
1 965,83 € 25. 05. 2017 TK Slávia Agrofert, a. s., Májová 21, 850 05, Bratislava, 44 152 612 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
215/17/EPTČ/SO
zabezpečenie hudobného vystúpenia speváčky Štefánie Šalátovej na športové hry (8.6.2017)
300,00 € 25. 05. 2017 Martin Jenco, Znievska 30, 851 06, Bratislava, 43 548 733 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
212/17/EPTČ/SOL
zabezp. Ozvučenie a služieb DJ-a na Športové hry NOÚ pre zamestnancov (dňa 8.6.2017)
400,00 € 25. 05. 2017 Juraj Turcár, Hlavná 128, 925 27, Veľký Grob, 33 895 694 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
216/17/EPTČ/OPTČ
na zákl.CP - servisná prehliadka chladiacich jednotiek, profilaktika, kontrola, vnútorných/vonkajších jednotiek, dezinfekcia, kmpletné rozobratie, vyčistenie a nevyhnutný servis - pre hl. serverovňa 4p. OIT
299,00 € 25. 05. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
213/17/EPTČ/SOL
zabezp. Športovej aktivity - lukostreľba na športové hry pre zamestnancovi (daň 8.6.2017
250,00 € 25. 05. 2017 Lukostrelecký klub Perun, Wilsonovo nábrežie 185/142, 949 01, Nitra, 42 164 796 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
214/17/EPTČ/SOL
prenájom priestorov a služieb Športového areálu Slávia Agrofert na športové hry pre zamestnancov (8.6.2017)
1 965,83 € 25. 05. 2017 TK Slávia Agrofert, a. s., Májová 21, 850 05, Bratislava, 44 152 612 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
215/17/EPTČ/SO
zabezpečenie hudobného vystúpenia speváčky Štefánie Šalátovej na športové hry (8.6.2017)
300,00 € 25. 05. 2017 Martin Jenco, Znievska 30, 851 06, Bratislava, 43 548 733 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
198/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - zapožičanie dozimetrického prístroja Daily QA3 na dva mesiace pre ORO
1 000,00 € 24. 05. 2017 Stargen EU, s. r. o., Malešická 51, 130 00, Praha 3, CZ, 28 487 150 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
199/17/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy č. 1/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge, model Decomat pre OCS.
720,16 € 24. 05. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
198/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - zapožičanie dozimetrického prístroja Daily QA3 na dva mesiace pre ORO
1 000,00 € 24. 05. 2017 Stargen EU, s. r. o., Malešická 51, 130 00, Praha 3, CZ, 28 487 150 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
199/17/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy č. 1/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge, model Decomat pre OCS.
720,16 € 24. 05. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
209/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava diskov v riadiacom servery diskového poľa EVA4400
696,68 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
210/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
535,08 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
209/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava diskov v riadiacom servery diskového poľa EVA4400
696,68 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
210/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
535,08 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
208/17/EPTČ/OPTČ
zasklenie okna na balkónových dverách na oddelení chemoterapia
cca 50,00 € 22. 05. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
197/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu GIF-H180 pre GAE amb.I
272,00 € 22. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
205/17/EPTČ/OPTČ
zabezpečenie údržby, vyčistenie, dezinfekciu a prehliadku vnútorných fúkačov a vonkajšej klimatizačnej jednotky pre OLHT
680,00 € 22. 05. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
207/17/EPTČ/OPTČ
oprava navíjacej brány BP95FE (technické zložky-sklad) v mysle CP
436,21 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
195/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava EKG prístroja Cardioline ar 1200 pre Kardiologickú amb. I.
470,00 € 22. 05. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
211/17/EPTČ/OPTČ
oprava stupnej automatickej závory v priestoroch vrátnice
45,00 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
208/17/EPTČ/OPTČ
zasklenie okna na balkónových dverách na oddelení chemoterapia
cca 50,00€ 22. 05. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
196/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Greasby 3M 270 pre OOH I.
74,68 € 22. 05. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
197/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu GIF-H180 pre GAE amb.I
272,00 € 22. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
211/17/EPTČ/OPTČ
oprava stupnej automatickej závory v priestoroch vrátnice
45,00 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
205/17/EPTČ/OPTČ
zabezpečenie údržby, vyčistenie, dezinfekciu a prehliadku vnútorných fúkačov a vonkajšej klimatizačnej jednotky pre OLHT
680,00 € 22. 05. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
195/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava EKG prístroja Cardioline ar 1200 pre Kardiologickú amb. I.
470,00 € 22. 05. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
207/17/EPTČ/OPTČ
oprava navíjacej brány BP95FE (technické zložky-sklad) v mysle CP
436,21 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
196/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Greasby 3M 270 pre OOH I.
74,68 € 22. 05. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
203/17/EPTČ/OIT
vývoj, úprava podľa individuálných požiadaviek HD8776, presun žiadaniek vystaenýh na vyšetrenie z pôvodného na nové pracovisko zobrazovacich metód
960,00 € 19. 05. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
203/17/EPTČ/OIT
vývoj, úprava podľa individuálných požiadaviek HD8776, presun žiadaniek vystaenýh na vyšetrenie z pôvodného na nové pracovisko zobrazovacich metód
960,00 € 19. 05. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
194/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády S .č 340/2006 Z.z. pre RDO-diagnostika, RDO-Mamografia a RDO - CT
970,00 € 18. 05. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
194/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády S .č 340/2006 Z.z. pre RDO-diagnostika, RDO-Mamografia a RDO - CT
970,00 € 18. 05. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
204/17/EPTČ/OPTČ
výroba pečiatok a gumičiek do pečiatok podlľa priložených vzorov
193,91 € 17. 05. 2017 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11 654 805 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
193/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
315,80 € 17. 05. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
191/17/EPTČ/OZT
na zákl. Zmluvy o serv.činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
542,00 € 17. 05. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
192/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka simulátroa Simulix Evolution, pre ORO
1 620,00 € 17. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky