Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
17/12/HTČ/PO
výroba dielu na odstránenie havárie ohrievača na CT,MR
13. 01. 2012 TLAKON SK, Dlhá 88, 010 09 Žilina, 36 410 195 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
12/12/HTČ/PO
celoročná technická kontrola vozidiel
11. 01. 2012 DANUBIA STK, Rožňavská 30, 821 05 Bratislava, 409 659 02 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
13/12/HTČ/PO
celoročná objednávka na výrobu pečiatok
11. 01. 2012 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 08 Bratislava, 11654805 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
3/12/HTČ/ZT
celoročný rozbor kotlových vôd v ústavnej kotolni
133,40 € 11. 01. 2012 Aquatech, Tureň 326, 903 01 Senec, 343 371 64 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
16/12/OIT
oprava a profylaktika tlačiarní
11. 01. 2012 Marián Held, Hlavná 78/112, 900 89 Častá, 14 056 984 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
6/12/HTČ/ZT
validácia prístrojov
300,00 € 11. 01. 2012 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
7/12/HTC/ZT
oprava chirurgických inštrumentov
840,90 € 11. 01. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
8/12/HTČ/ZT
oprava nemocničného lôžka
200,00 € 11. 01. 2012 BASCO SK, Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok, 341 403 28 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
9/12/HTČ/ZT
kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov
300,00 € 11. 01. 2012 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa, MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
14/12/HTČ/PO
celoročná objednávka a odvoz a dovoz prádla z rekreačného zariadenia v Stratenej
10. 01. 2012 Čistiareň a práčovňa, Severná 1088, 049 25 Dobšiná MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
15/12/HTČ/PO
celoročná objednávka na upratovacie práce po maľovaní
10. 01. 2012 ISS Facility Services, Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31 345 212 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
5/12/HTČ/PO
technická a emisná kontrola vozidla AVIA
10. 01. 2012 DAVOS s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, 31 335 128 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
11/12/HTČ/PO
ročná kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
10. 01. 2012 HASMAX, Na Predmostí 1, 949 01 Nitra, 414 384 26 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
2/12/HTČ/ZT
servis prístrojov Varian LU Clinac2100 a 2300 na 1/2012
2 750,00 € 05. 01. 2012 AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612 758 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
4/12/HTČ/PO
pravidelná servisná prehliadka a odstránenie závad na dieselagregáte
05. 01. 2012 YASIN, s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 364 002 97 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
1/12/OIT
migrácia systému na nový server, update systému
4 500,00 € 03. 01. 2012 Global Services Slovakia s.r.o., Topolčianska 1, 851 01 Bratislava, 35 837 179 MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ
830/12/HTČ/ZT
oprava TEM insulfátora
150,00 € 30. 10. 2010 Servomed, ul. 9.mája 319/1, 922 03 Vrbové MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
564/14/EPTČ/OZT
servis a následná validácia automatickej čítačky mikrotitračných platničiek PR 3100 Bio - Rad pre OKB
330,00 € 25. 11. 1900 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
561/13/HTČ/PO
rohože Octoflex 2x pred vstup do Polikliniky a Nemocnice NOU
Elimat, s.r.o., Beckovská 32, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
570/13/HTČ/SA
odvlhčovače DH 731 2ks
644,00 € TOP MLM, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 3, 955 01, Topolčany, 365 550 88 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
158/13/HTČ/SA
vrecia na odpad
766,66 € KOGINS s.r.o., Grosslingová 50, 811 09 Bratislava, 36 311 898 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky