Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
477/17/EPTČ/MTZ
výroba a tlač tlačív - zdravotná dokumentácia, informovaný súhlas...
978,00 € 26. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
480/17/EPTČ/OPUS
oprava elektrického motora na výťahu v budove RTO
2 680,00 € 25. 10. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
479/17/EPTČ/OPUS
vykonanie úradných skúšok na všetky výťahy v NOÚ
11 090,00 € 25. 10. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
470/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco VT15 pre OLHT I
228,78 € 24. 10. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
473/17/EPTČ/OPUS
kompletné prezutie zimných pneumatík štyroch motorových vozidiel
180,00 € 24. 10. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
474/17/EPTČ/OPUS
oprava spojky a výmena bŕzd na sanitke Peugeot Boxer
do 499,00€ 24. 10. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
458/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup nástenných a bezdrôtových tlefónov pre OGO, OZT, OPA, ORO a úsek medic.riaditeľa
330,00 € 23. 10. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
455/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia Elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre OPTČ Správa budov
768,60 € 20. 10. 2017 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
456/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia núzdoveého rozhlasu v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre OPTČ Správa budov
204,96 € 20. 10. 2017 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
457/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena Flow senzorov pre anestéziologický prístroj Leon Plus NEO pre OAIM
403,97 € 20. 10. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
471/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - rekonštrukcia čakárne odd mamografie
9 964,83 € 20. 10. 2017 LANBAU s. r. o., Kráľová pri Senci 806, 900 50, Kráľová pri Senci, 50735683 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
467/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch NOÚ v zmysle rozpisu.
817,50 € 18. 10. 2017 JA-MA creativ, s .r. o., Eisnerova 44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
469/17/EPTČ/MTZ
tlačivá
702,00 € 18. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
453/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat Space pre OAIM
58,14 € 18. 10. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
465/17/EPTČ/OIT
nasadenie verzie nemocničného informačného systému ORDINIS s implemetnovaným riešením pre komunikáciu s eRecept VŠZP, bezpečné lieky zdravodná poisťovna Dovera, a zdravotná poisťovňa UNION
2 000,00 € 18. 10. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
454/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.zmluvy a v zmysle CP - pravidelná výmena Ir 192 zdroja v brachyterapeutickom prístroji MicroSelectron HDR pre ORO
7 202,71 € 18. 10. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
466/17/EPTČ/OIT
obstaranie DRG grouper
5 600,00 € 18. 10. 2017 ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, 36 328 057 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
464/17/EPTČ/OPUS
na zákl.CP - oprava automatických vchodových dverí - vchod do Polikliniky - centrálne operačné sály.
391,78 € 17. 10. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
450/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
5 625,55 € 16. 10. 2017 AMEDIS, spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
462/17/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ
81,85 € 16. 10. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
460/17/EPTČ/OZT
oprava klimatizačnej jednotky na OKB, design eir - oprava tepelného čidla na vonkajšej jednotke
100,00 € 13. 10. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
461/17/EPTČ/OPUS
výmena recepčného pultu na mieru - gyn. Odd.
980,00 € 13. 10. 2017 JEKA, s .r. o., J. Gagarína 125, 960 01, Zvolen, 45 563 161 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
452/17/EPTČ/OPUS
na základe CP - dodávka a výmena šupatok traosvných ventilov v areáli NOÚ.
1 077,78 € 12. 10. 2017 Hrčka Dušan, Družstevná 11, 900 21, Svätý Jur, 34 406 069 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
445/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Kryostat v počte 2ks pre OPA
400,00 € 10. 10. 2017 Servis chladiacich, mraziacich a klim. Zariadení, Šípova 16, 821 07, Bratislava, 14 008 998 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
446/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Agus 404 pre OKO F
163,23 € 10. 10. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
447/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy vyhrievacieho systému VMO-06 v počte 3ks pre COS
300,00 € 10. 10. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
448/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
394,80 € 10. 10. 2017 AMEDIS spol., s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
451/17/EPTČ/OPUS
servis výťahov v objekte NOÚ
987,70 € 10. 10. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
443/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - Nákup a montáž laboratŕoného nábytku pre OPA - patológia
2 795,00 € 05. 10. 2017 Kvant spol. s. r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48, Bratislava, 31 398 294 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
436/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž vertikálnych žalúzii do priestorov NOÚ v zmysle rozpisu
771,83 € 05. 10. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
442/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO E
92,33 € 05. 10. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
435/17/EPTČ/OPUS
vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroinštalácie pre potreby modernizácie zákrokovne operačných sál
990,00 € 04. 10. 2017 PROMEL-PK, s. r. o., Komjatná 332, 034 96, Komjatná, 36826219 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
437/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineárneho urýchlovača Elektra Synergy Platform pr ORO
200,00 € 03. 10. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
438/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - Diagnostika
328,00 € 03. 10. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
439/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho voxu Envair typ CDC-02GD vrátane vystavenia validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
240,00 € 03. 10. 2017 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
440/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava difúzneho prístroja ZAN 300 DLCO, pre PNEU amb. I.
160,00 € 03. 10. 2017 MR Diagnostic, s. r. o., Račianská 72, 831 02, Bratislava, 35 844 825 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
430/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k nemocničným lôžkam Eleganza 1 pre OKO F
940,00 € 03. 10. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
432/17/EPTČ/OIVS
oprava automatických dverí na 3p. v hlavnej budove NOU
40,00 € 02. 10. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
468/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - sadrokartonárske v priestoroch prízemia hlvnej budovy NOÚ
2 499,00 € 02. 10. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
433/17/EPTČ/OIVS
nastavenie MaR servopohonu trojcestného ventilu na VZT operačné sály 3 a 4.
50,00 € 02. 10. 2017 MaR, servis, s.r. o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava, 35711132 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
434/17/EPTČ/OVIS
v zmysle CP - stavebné a obkladačské práce v priestoroch vyšetrovne na 3p. v hlavnej budove
2 243,00 € 02. 10. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
428/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup žiaroviek do mikroskopov Olympus a Nikon pre OLHT a OLG
60,00 € 02. 10. 2017 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
393/17/EPTČ/MTZ
papierové krabice na archiváciu, zdravotná dokumentácia pre OACH - tlačivo
897,00 € 02. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
429/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a inštaláciu vyšetrovacej stropnej lampy pre OGO
2 184,22 € 02. 10. 2017 BIOFLEX, s.r.o., Borovce 126,92209, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
394/17/EPTČ/MTZ
Dekurz ošetrovateľskej starostlivosti A4 1+1
300,00 € 02. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
423/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 9ks pre OKPC-patológia a pre chir. amb.I.
28,34 € 27. 09. 2017 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
424/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k nemocničným lôžkam Eleganza 1 pre OKO F
1 144,00 € 27. 09. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
426/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mamografického zariadenia Giotto Image SDL pre RDO -mamografia
2 381,50 € 27. 09. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
427/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola prístroja ERBE VIO 300D a zariadenia, model APC2 vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre GAE amb.I.
610,80 € 27. 09. 2017 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
420/17/EPTČ/OPÚS
vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroinštalácie pre potreby modernizácie OAIM
1 200,00 € 26. 09. 2017 PROMEL-PK, s. r. o., Komjatná 332, 034 96, Komjatná, 36826219 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky