Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
42/18/EPTČ/OPUS
servisná prehliadka a následná oprava vozidla multicar M25 4x4
300,00 € 16. 01. 2018 CSAKOM spol. s.r.o., Mikulášov sad 241, 946 34, Bátorové Kosihy, 31 107 818 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
30/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
336,50 € 15. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
41/18/EPTČ/OPUS
na zákl. CP - repas rozvodov medicinálných plynov - kyslík na odd MMG
823,03 € 15. 01. 2018 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
27/18/EPTČ/OZT
na základe zmluvy na výkon serv.prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Graseby 3M pre OOH II
28,21 € 12. 01. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
29/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády SR pre RDO diagnostika, RDO - Mamografia a RDO - CT
820,00 € 12. 01. 2018 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
26/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava elektrickej požiarnej signalizácie EPS pre OOH I - TJ
59,12 € 11. 01. 2018 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
28/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vypracovanie rozpočtu na adaptáciu existujúcich priestorov v rámci komplexu operačných sál na zákrokovú miestnosť
499,00 € 11. 01. 2018 moravcik-schroner, s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra, 47185422 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
6/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco PS32, pre OLHT
371,80 € 11. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
7/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická prehliadka PMI Lineárneho urýchľovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
13 155,00 € 11. 01. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
8/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická prehliadka simulátora Simulix Evolution, pre ORO
1 720,00 € 11. 01. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
9/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
2 218,50 € 11. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
24/18/EPTČ/OPUS
oprava a servis palivovej sústavy na nákladnom vozidle AVIA
200,00 € 11. 01. 2018 KENE, s. r. o., Bystrická 7, 841 07, Bratislava, 44 292 007 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
10/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - preventívna technická prehliadka anestéziolog. Prístrojov Venal Libera - 3 ks, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OAIM
970,00 € 11. 01. 2018 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
25/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka prístroja Planer KRYO 560-16, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLHT II.
280,00 € 11. 01. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
22/18/EPTČ/OPUS
maľovanie priestorov ORO
1 656,90 € 10. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
17/18/EPTČ/OPUS
maliarske a podlahárske práce v priestoroch pred gynekológiou, OOH I a OOH II
528,62 € 09. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
19/18/EPTČ/OPUS
oprava pračky Elektrolux Wascatir FKE 225 FC - kabeláž na motore
100,00 € 09. 01. 2018 Štefan Vancík - ELOS, Čaladice, 951 03, 35 412 437 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
20/18/EPTČ/OPUS
oprava práčky UNICA 45 demontáž motora (zlomená doska) následne montáž motora
200,00 € 09. 01. 2018 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
12/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (infúzne flaše 1 kontajner)
82,00 € 08. 01. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
14/18/EPTČ/OPUS
chemický rozbor kondenačnej vody zo 4 odberných miest.
120,00 € 08. 01. 2018 Marián Tóth WT Consulting, Hlavná 12/45, Šala, 45 699 585 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
15/18/EPTČ/OPUS
dodávka a montáž dreveného obkladu v čakárni pred chir. Amb.
888,70 € 08. 01. 2018 GAMAX, Kríková 696/15, 949 07, Nitra, 36 562 700 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
16/18/EPTČ/OPUS
pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych klapiek na rok 2018
1 714,68 € 08. 01. 2018 HAS - MAX Nitra,Na predmestí 1,949 01 Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
4/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
410,00 € 05. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
13/18/EPTČ/OPUS
oprava mraziaceho boxu v sklade potravín
40,00 € 05. 01. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
5/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena filtračneých náplní a vložiiek a výmennú náplň demineralizačnej patróny k Reverznej osmóze pre OCS
753,70 € 05. 01. 2018 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
3/18/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy 01/2013 a v zmysle CP - oprava chladiaceho zariadenia Jares JK Lineárneho urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
320,00 € 04. 01. 2018 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
2/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava navíjacej brány
85,64 € 03. 01. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
1/18/EPTČ/OPUS
pravidelná servisná prehliadka a následne odstránenie zistených závad na našom náhradnom zdroji elekt.energie (diesel agregát)
965,00 € 02. 01. 2018 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
605/17/EPTČ/OPUS
sklenárske práce - zasklenie deliacej steny na prízemí pri COS a OAIM, zasklenie sklenených dverí na prízemí v pavilóne M (amb. OKO A).
350,00 € 29. 12. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
631/17/EPTČ/OIT
dokúpenie licencie modul rizika k existujúcemu soffveru
219,00 € 28. 12. 2017 BE SOFT, a. s., Štúrova 6, 040 01 Košice, 361 91 337 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
623/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - opravu prístroja Infusomatu Space a prístroja Perfusor Space pre OAIM
224,38 € 28. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o, Handlovská. Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
624/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie prevádzkovej revízie tlakových nádob sterizačnej techniky v počte 4ks, vrátane vystavenia revíznch správ pre OCS
375,00 € 28. 12. 2017 Roman Vaško, Úzka 101/3, 931 01, Šamorín-Čilistov, 33 893 861 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
625/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradného výbojkového setu k operačnej lampe Martin ML 702 pre COS
742,00 € 28. 12. 2017 Fénix Bratislava spol. s r.o.o, Jana Zigmundíka 296/6, 922 03, Vrbové, 35 730 854 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
618/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP- oprava prístroja Infusomat fmS- OOH I.
133,60 € 27. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o, Handlovská. Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
619/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava zabezpečovacieho zariadenia poplachového systému narušenia pre OIT
303,34 € 27. 12. 2017 Jozef STRNATKO-elektro Benšelová 27,821 04 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
620/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat fmS pre OKO E
133,60 € 27. 12. 2017 B.Braun Medical s.r.o, Handlovská. Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
621/17/EPTČ/OIT
upgrade a customizácia Editor dávok ORDINIS
11 200,00 € 27. 12. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
622/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - demontáž a spätnú montáž mamografickeho zariadenia Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
796,80 € 27. 12. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
616/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco PS32-Genetika
371,80 € 21. 12. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o, Kalinkovo 576, 900 43 Hamuliakovo MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
617/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisnú prehliadka USG prístoja Mindray DC-6, valid.protokol, Mamol.amb.III a kardiol. amb. I.
265,00 € 21. 12. 2017 ZOLS,s.r.o,Hornočermánska 4, 949 01 Nitra MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
612/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava monitora vitálnych funkcií B20 - OAIM
208,35 € 21. 12. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o, Piešťanská 12 915 01 Nové Mesto nad Váhom MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
613/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicidnej trubice pre Odd.chir.A a OZT
112,00 € 21. 12. 2017 Nexa s.r.o, Sasinkova 9 921 41 Piešťany MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
614/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava centrifúgy 5702 - OKB
370,00 € 21. 12. 2017 Ing.Andrej Džadoň-Medservis, Zuby 16 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
615/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup manžety pre digitálny tlakomer OMRON M6 Comfort - OOH I-TJ
45,00 € 21. 12. 2017 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
602/17/EPTČ/MTZ
obuv zdravotná biela I./Jokker veľ:36,39,40, obuv pracovná Reposa Medical veľ:38,39,40,41,42
1 834,00 € 20. 12. 2017 Janoli, s .r .o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
608/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - kvapkový snímač pre prístroj Infusomat Space,výr.č.300001 pre Odd.onkohemat. I.-TJ
192,52 € 19. 12. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
609/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelnú servisnú prehliadku a nastavenie EKG Holtera Medilog FD12 Pkzsmvžr,č,3040.001021 a TK Holtera Schiller BR102 Plus,výr.č.293.04235
120,00 € 19. 12. 2017 BIOFLEX, s.r.o., Borovce 126, 92209, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
610/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná revízia Elektrickej požiarnej signalizácie - správa budov
973,56 € 19. 12. 2017 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
611/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná revízia núdzového rozhlasu - správa budov
409,92 € 19. 12. 2017 Petrišin Pavol-Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
606/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP- pravidelnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku poplachového systému narušenia PSN na ORO
446,00 € 18. 12. 2017 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky