Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
221/17/EPTČ/OPUS
zasklenie balkónových dverí na OCHO B
01. 03. 2018 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
222/17/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - odpad z dreva 1ks kontajner
01. 03. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
204/17/EPTČ/OPUS
odstránenie porúch na výťahoch NOÚ (3 výťahy)
28. 02. 2018 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
205/17/EPTČ/OPUS
dodávka a montáž O2 panel na OKO E
28. 02. 2018 AGR Meditech, s .r. o., Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
206/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch NOÚ
27. 02. 2018 JA-MA creativ, s .r. o., Eisnerova 44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
207/17/EPTČ/OPUS
servis kanálového chladenia/kúrenia v priestoroch recepcie - informátorky
27. 02. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
201/17/EPTČ/OPUS
na základe CP - dodávka a montáž klimatizácie Daikin FTXB 25 2ks na odd. MMG
27. 02. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
202/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov popisovne na prízemí hlavnej budovy NOÚ
27. 02. 2018 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
208/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - rozšírenie a montáž zabezpečovacieho zariadenia poplachového systému narušenia (PSN) pre úsek prípravy cytostatík
26. 02. 2018 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
209/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava antidekubitného matraca s kompresorom pre OAIM
26. 02. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
200/18/EPTČ/OPUS
bezkontaktné ID karty s potlačou NOÚ (parkovacie karty
26. 02. 2018 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu do vákuových odsávačiek pre COS
26. 02. 2018 MEDIST, s r.o., Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné, 36 168 513 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na Lineár. urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
26. 02. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
198/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu (drevo) 1 kontajner
23. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
184/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu do vákuových odsávačiek pre COS
23. 02. 2018 MEDIST, s r.o., Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné, 36 168 513 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
199/18/EPTČ/OPUS
150 ks parkovacie žetónov
23. 02. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy - a CP - Oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO F
23. 02. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
186/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu pre GAE I
23. 02. 2018 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
187/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy a v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Graseby pre OOH II
23. 02. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
180/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava VCIP komunikačného systému sestra-pacient pre OOH I - TJ
22. 02. 2018 SYMATEC SECURITY, s.r.o., Toplianska 24, 821 07, Bratislava, 35 853280 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
181/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - Diagnostika
22. 02. 2018 S&T Slovakia, s. r. o., Mlynské nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
182/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava ultrasonogragického prístroja Philips EnVisor pre Endokrinologickú ambulanciu
22. 02. 2018 S&T Slovakia, s. r. o., Mlynské nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
194/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia - drevo 1 kontajner
22. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192F MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
183/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laboratórnych mikroskopov, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OPA - patológia
22. 02. 2018 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
179/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco VT15 pre OLG
22. 02. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
170/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava TV signálu na OPUS - bytové hospodárstvo - ubytovňa NOU
20. 02. 2018 Sortec Europe, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 45 001 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
175/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat fmS pre OOHI
20. 02. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
176/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profylaktickú prehliadku monitorovacieho systému a záznamového zariadenia, vrátane vystavenia validačného protokolu pre úsek prípravy cytostatík
20. 02. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
177/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup mobilného telefónu Nokia pre OPUS - údržba
20. 02. 2018 Logica Packaging EU, s .r .o., Dolnozemská 3, 851 04, Bratislava, 36 511 111 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
178/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na Lineár. urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
20. 02. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
192/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie znaleckých posudkov za účelom vyčistenia hodnoty osobných motorových vozidiel NOU
19. 02. 2018 Ing. Ján Sabo, Gápľova 8, 080 05, Prešov, 42 082 510 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
193/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu - železo - 1 kontajner
19. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
191/18/EPTČ/BOZP
akreditovaná odborná príprava s toxickými látkami a zmesami pre určitých zamestnancov NOU
19. 02. 2018 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o., J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava, 35 859 857 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
172/18/EPTČ/OPUS
oprava tesnenia na stlačený vzduch
16. 02. 2018 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
173/18/EPTČ/OPUS
výroba veľkoformátových samolepiacich reflexných tabúľ
16. 02. 2018 NOVÁ PRÁCA, spol. s. r. o., Barónka 12, 831 06, Bratislava, 35 733 594 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
174/18/EPTČ/OPUS
montáž guľových ventilov, oddelenie okruhov pre samostatné uzatváranie rozvodov a vetiev (O2) na oddelenia OAIM, MMG.
16. 02. 2018 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
169/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient - OKO F
15. 02. 2018 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
166/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup bezdrôtových telefónov Panasonic pre OAIM a OOH II.
15. 02. 2018 MIKROHUKO spol. s. r. o., Kollárova 11, 974 01, Banská Bystrica, 31 560 806 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
167/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava kryostatu Microm HM pre OPA - patológia
15. 02. 2018 GTRADE s. r. o., Kopčianska 80, 851 01, Bratislava, 46 265 082 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
168/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy - a CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO E
15. 02. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
159/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava pohonu vstupnej brány na vrátnici
14. 02. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
160/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - filtre do vonkajšej jednotky vzduchotechniky v priestoroch riediarne cytostik
14. 02. 2018 INFOLAB Slovakia, s .r .o., Kpt. Nálepku 454/31, 1861, Beluša, 46 732 101, MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
171/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - odpad - drevo 1ks kontajner
14. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
161/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup pások do tlačiarne zatavovačky HAWO pre OCS
14. 02. 2018 STERIPAK, s. r. o., Sekurisová 16, 841 02, Bratislava, 35 800 437 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
162/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - odborná výmena zabezpečovacieho zariadenia poplachového systému narušenia PSN pre verejnú lekáreň Kamélia
14. 02. 2018 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
163/18/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy na výkon serv. Prác 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby pre OKO F
14. 02. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
164/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych teplomerov Omron pre OKO E 15ks
14. 02. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
165/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava zariadenia na úpravu vody Aquaosmoti c AQ 02A pre OKB
14. 02. 2018 AquaOsmotic, s. r. o., Vrchlického 710, 066 01, Tíšňov, CZ, 04 763 084 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
157/18/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv
14. 02. 2018 Janoli, s .r .o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
158/18/EPTČ/MTZ
zdravotnícke oblečenie - flísové mikiny
14. 02. 2018 Czechpoint, s. r. o., Zápalenica 314m 5323, Rudňany, 47 184 531 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky