Manažment

Nachádzate sa tu

MUDr. Jozef Valocký

generálny riaditeľ

+421 2 59 378 579

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

medicínsky riaditeľ

+421 2 59 378 579

Ing. Tomáš Alscher, MPH

ekonomický riaditeľ

+421 2 59 378 394

PhDr. Katarína Zanchetta

vedúca odboru ošetrovateľstva

+421 2 59 378 629