Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS110494
externá kontrola Labquality 9-12/11 OKB
502,80 € 09. 01. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS110495
externá kontrola Labquality 9-12/11 HTO
928,80 € 09. 01. 2012 MANACon, Jahodová 31, 080 01 Prešov, 14320479
DFS110496
nájomné za medicinálne plyny
1 196,82 € 09. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS110497
odvoz komunálneho odpadu 12/11
5 706,96 € 09. 01. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS110498
prenájom rohoží 12/11
255,12 € 09. 01. 2012 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, 35742364
DFT110379
telef.poplatok 12/2011
7 952,15 € 09. 01. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU110632
paušál za prístroje Dräger 12/2011
2 897,45 € 09. 01. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFU120002
maliarske a natieračske práce
2 134,00 € 09. 01. 2012 Mikuláš Lichvarík, Kamienka 446, 065 32 Kamienka, 10768351
DFU120003
maliarske a natieračske práce
5 385,00 € 09. 01. 2012 Mikuláš Lichvarík, Kamienka 446, 065 32 Kamienka, 10768351
DFO110225
vrátené gastrolístky
136,80 € 05. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFP110504
potraviny
265,78 € 05. 01. 2012 Peter Štepánek, Pravenec 36, 972 16 Pravenec, 41596439
DFS110492
daňové poradenstvo za 12/2011
270,00 € 05. 01. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFU110629
servisný paušál za 12/2011
66,92 € 05. 01. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFU110630
servisný paušál ZT - 12/11
127,15 € 05. 01. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFU110631
servis nem.lôžok Calma
249,35 € 05. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFO120001
stravovacie poukážky
3 108,00 € 04. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFP110502
potraviny
2 300,45 € 03. 01. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP110503
potraviny
223,00 € 03. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110485
vystavenie vyraďovacieho protokolu
8,76 € 03. 01. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFS110486
odvoz odpadu
468,00 € 03. 01. 2012 HOMOLA TEAM s.r.o., Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava, 35702192
DFS110487
poradenské služby za 12/2011
1 440,00 € 03. 01. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS110488
mikrobiologické vyšetrenia
64,70 € 03. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110489
mikrobiologické vyšetrenia
12,08 € 03. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110490
upratovacie práce za 12/2011
33 090,41 € 03. 01. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS110491
výroba pečiatok
80,81 € 03. 01. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11654805
DFU110620
oprava kancelárskej techniky
92,64 € 03. 01. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFU110621
oprava kancelárskej techniky
243,60 € 03. 01. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFU110622
servisné práce na VZT
1 065,96 € 03. 01. 2012 Johnson Controls Intern.,s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, 31363695
DFU110623
oprava prístroja
68,15 € 03. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU110624
oprava prístroja
588,05 € 03. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU110625
oprava prístroja
59,75 € 03. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU110626
rekonštrukcia úpravne vody na OCS
11 676,00 € 03. 01. 2012 EARTH RESOURCES s.r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, 31359451
DFU110627
dodávka a montáž komunikačného zariadenia
11 900,76 € 03. 01. 2012 Rastislav Guzlej - REMONT, Moyzesova 5, 911 01 Trenčín, 33190071
DFU110628
oprava mikroskopov
7 119,61 € 03. 01. 2012 ZENA-R Slovakia s.r.o., Bajkalská 13/A, 821 02 Bratislava 2, 43913717
DFU120001
výmena dlažby pred poliklinikou
11 902,51 € 03. 01. 2012 NOXA DEVELOPMENT, s.r.o., Sch.Trnavského 4, 841 01 Bratislava, 36288250
DFV110694
ZT - redukčný ventil
54 069,60 € 03. 01. 2012 Spirax Sarco s.r.o. ČR, Pražská 1455, 102 00 Praha 10 - Hostivař, 49685554
DFŠ121929
ŠZM
461,09 € 02. 01. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774

Stránky