Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFO110232
odborné zdravot. časopisy na r.2012
8 603,00 € 12. 01. 2012 SLOVART G.T.G.s.r.o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava, 31346359
DFP120003
potraviny
546,94 € 12. 01. 2012 ATC - JR, s.r.o., Vsetínska 766, 020 01 Púchov, 35760532
DFP120004
potraviny
586,12 € 12. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120005
potraviny
2 669,76 € 12. 01. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120006
potraviny
36,70 € 12. 01. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120007
potraviny
795,00 € 12. 01. 2012 T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, 36347973
DFP120008
potraviny
1 673,81 € 12. 01. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120009
potraviny
573,64 € 12. 01. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120010
potraviny
1 894,20 € 12. 01. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFP120011
potraviny
1 993,86 € 12. 01. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFS110502
laboratórne vyšetrenia 12/11 HTO
2 343,90 € 12. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110503
validácia separátora MCS
189,68 € 12. 01. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFS110504
technická podpora programu PCS 12/11
3 936,96 € 12. 01. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFV110696
tovar - kontajner,polica
402,00 € 12. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV110697
ZT - ND pre lôžko
215,45 € 12. 01. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV120001
tovar
52,76 € 12. 01. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFE110110
odber zemného plynu 12/11 Klenová
88 996,84 € 11. 01. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE110111
odber zemného plynu 12/11 Vlárska
10 064,45 € 11. 01. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE110112
vodné, stočné 12/11 Vlárska
1 190,42 € 11. 01. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE110113
vodné, stočné 12/11 Klenová
9 312,32 € 11. 01. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFI120001
ZT - teplovzdušný sterilizátor
2 508,00 € 11. 01. 2012 ILABO s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, 35713119
DFO110230
voda stolová
161,16 € 11. 01. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFS110501
upratovacie práce v 12/11
800,22 € 11. 01. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU110633
servis prístroja
1 602,18 € 11. 01. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU110634
oprava multitónov
1 419,89 € 11. 01. 2012 Multitone-Rádiokom.systémy, Štepnická 2, 036 01 Martin, 35389770
DFU120004
oprava kosačky
107,23 € 11. 01. 2012 AGF INVEST,s.r.o., Hliníková 365/39, 952 01 Vráble, 34117865
DFL113333
lieky
79,04 € 10. 01. 2012 Merck spol.s r.o. PrahaCZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL113334
lieky
45,78 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL113335
lieky
742,57 € 10. 01. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL113336
lieky
1 414,30 € 10. 01. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL113337
lieky
635,23 € 10. 01. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120002
lieky
703,73 € 10. 01. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120003
lieky
1 736,57 € 10. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120004
lieky
15,22 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120005
lieky
336,33 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120006
lieky
350,08 € 10. 01. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFO110228
predplatné Sestra r.2012- záloha
30,00 € 10. 01. 2012 ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, 31333524
DFO110229
Vestník MZ SR 1-60 r.2012 zál.
462,00 € 10. 01. 2012 V OBZOR, Špitálska 35, 815 85 Bratislava, 35708956
DFP110506
potraviny
684,59 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120001
potraviny
269,45 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120002
potraviny
829,22 € 10. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110499
rozbor vody z kotolne
159,60 € 10. 01. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFE110108
odber el.energie 1-12/11 Modra
468,55 € 09. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE110109
zrážková voda 12/11 Klenová
979,12 € 09. 01. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK110116
KRV
1 575,35 € 09. 01. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFK110117
KRV
19 591,53 € 09. 01. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFO110226
odber PH
435,43 € 09. 01. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO110227
medicinálne plyny
1 471,37 € 09. 01. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP110505
potraviny
493,00 € 09. 01. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS110493
preventívne očné vyšetrenia
194,17 € 09. 01. 2012 OČNÁ OPTIKA a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, 31322115

Stránky