Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ120022
ŠZM
327,00 € 16. 01. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120025
ŠZM
195,18 € 16. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFU120007
oprava prístroja
259,20 € 16. 01. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFV120002
ZT - ND
83,34 € 16. 01. 2012 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, 31642454
DFŠ120010
ŠZM
135,96 € 16. 01. 2012 Pharmacare Slovakia s.r.o., Farského 34, 949 01 Nitra, 36246590
DFE110114
odber el.energie 12/11 Klenová
33 147,70 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 817 47 Bratislava, 36677281
DFE110115
odber el.energie 12/11 RTO
4 134,32 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 818 47 Bratislava, 36677281
DFE110116
odber el. energie 12/11 Vlárska
3 043,51 € 13. 01. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK110120
KRV
2 393,08 € 13. 01. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL113338
lieky
78,40 € 13. 01. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFL113339
lieky
6 149,00 € 13. 01. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL113341
lieky
193,38 € 13. 01. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL120007
lieky
68,98 € 13. 01. 2012 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranici 10, 010 01 Žilina, 36392944
DFL120008
lieky
2 516,08 € 13. 01. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120009
lieky
204,60 € 13. 01. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120010
lieky
264,99 € 13. 01. 2012 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, 31345433
DFL120011
lieky
6 901,51 € 13. 01. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120012
lieky
952,36 € 13. 01. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120013
lieky
558,72 € 13. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120014
lieky
1 132,56 € 13. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120015
lieky
774,41 € 13. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120016
lieky
322,94 € 13. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120017
lieky
26 070,88 € 13. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120018
lieky
25 118,85 € 13. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120019
lieky
747,88 € 13. 01. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL120020
lieky
284,24 € 13. 01. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL120021
lieky
12 149,83 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120022
lieky
3 217,70 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120023
lieky
166,23 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120024
lieky
13 291,30 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120025
lieky
93 762,46 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120026
lieky
347,99 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120027
lieky
3 221,00 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120028
lieky
31 459,45 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120029
lieky
82,17 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120030
lieky
2 478,30 € 13. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120031
lieky
3 197,73 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120032
lieky
896,24 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120033
lieky
354,73 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120034
lieky
7 999,20 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120035
lieky
6 534,00 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120036
lieky
8,49 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120037
lieky
170,94 € 13. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120002
voda stolová
51,24 € 13. 01. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120003
medicinálne plyny
174,41 € 13. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFU120005
preventívna údržba prístroja
1 233,60 € 13. 01. 2012 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, 31576303
DFU120006
oprava tlačiarne
120,00 € 13. 01. 2012 Marián Held, 1.mája 78, 900 39 Častá, 14056984
DFK110118
KRV
1 261,79 € 12. 01. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK110119
KRV
3 261,67 € 12. 01. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFO110231
predplatné Pravda, Zdravie- vyúčt.
165,40 € 12. 01. 2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124

Stránky