Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ120924
ŠZM
161,11 € 27. 06. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120925
ŠZM
111,24 € 27. 06. 2012 DISPOLAB s.r.o., Štúrovo nám.1, 010 01 Žilina, 31625746
DFŠ120926
ŠZM
1 312,50 € 27. 06. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120927
ŠZM
4 787,90 € 27. 06. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ120928
ŠZM
242,59 € 27. 06. 2012 Fénix Bratislava, spol. s r.o., J. Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, 35730854
DFŠ120929
ŠZM
217,06 € 27. 06. 2012 MERCI SLOVAKIA , s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, 35765178
DFŠ120930
ŠZM
624,00 € 27. 06. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ120931
ŠZM
302,52 € 27. 06. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ120932
ŠZM
320,88 € 27. 06. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120933
ŠZM
4 532,08 € 27. 06. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120934
ŠZM
138,60 € 27. 06. 2012 JK - TRADING, spol. s r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, 31356656
DFŠ120935
ŠZM
595,00 € 27. 06. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120936
ŠZM
75,83 € 27. 06. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120937
ŠZM
804,71 € 27. 06. 2012 VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090
DFŠ120938
ŠZM
1 712,40 € 27. 06. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ120939
ŠZM
870,00 € 27. 06. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ120940
ŠZM
506,63 € 27. 06. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120941
ŠZM
163,93 € 27. 06. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120942
ŠZM
1 551,88 € 27. 06. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120943
ŠZM
1 068,00 € 27. 06. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120944
ŠZM
3 092,12 € 27. 06. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120945
ŠZM
117,12 € 27. 06. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120946
ŠZM
1 829,78 € 27. 06. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120947
ŠZM
1 715,76 € 27. 06. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120948
ŠZM
9 638,08 € 27. 06. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120949
ŠZM
5 321,95 € 27. 06. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120950
ŠZM
8 033,41 € 27. 06. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120951
ŠZM
8 612,52 € 27. 06. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120952
ŠZM
6 981,95 € 27. 06. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120953
ŠZM
1 064,16 € 27. 06. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ120954
ŠZM
1 156,95 € 27. 06. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120955
ŠZM
222,00 € 27. 06. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFU120305
oprava ortuťových tlakomerov
676,42 € 27. 06. 2012 CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, 36239739
DFU120306
oprava videokolposkopu
176,40 € 27. 06. 2012 NIMAG s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, 31337775
DFL121351
lieky
2 373,00 € 26. 06. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121352
lieky
40 478,35 € 26. 06. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121353
lieky
9 155,05 € 26. 06. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121354
lieky
2 604,68 € 26. 06. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121355
lieky
711,70 € 26. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121356
lieky
9 216,93 € 26. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121357
lieky
300,30 € 26. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121358
lieky
2 513,95 € 26. 06. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120093
medicinálne plyny
537,29 € 26. 06. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFO120094
medicinálne plyny
2 717,03 € 26. 06. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120216
prenájom rohoží
149,52 € 26. 06. 2012 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, 35742364
DFT120147
telefónny poplatok
41,08 € 26. 06. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120148
telefónny poplatok
48,37 € 26. 06. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120149
telefónny poplatok
16,08 € 26. 06. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120150
telefónny poplatok
25,66 € 26. 06. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120151
telefónny poplatok
16,08 € 26. 06. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270

Stránky