Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120069
lieky
39 106,32 € 19. 01. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120070
lieky
3 538,54 € 19. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120071
lieky
914,45 € 19. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120072
lieky
192,72 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120073
lieky
2 057,97 € 19. 01. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120074
lieky
28,22 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120075
lieky
2 059,20 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120076
lieky
7 988,20 € 19. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120004
stravovacie poukážky
3 108,00 € 19. 01. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFO120005
medicinálne plyny
67,56 € 19. 01. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120013
potraviny
757,07 € 19. 01. 2012 CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, 45510172
DFP120014
potraviny
1 558,80 € 19. 01. 2012 T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, 36347973
DFP120015
potraviny
612,98 € 19. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFP120016
potraviny
677,63 € 19. 01. 2012 Miloš Krajčík - Mäso-údeniny, Dominova 4920/38, 921 01 Banka - Piešťany, 17546532
DFS110508
spaľovanie nemocničného odpadu 12/11
9 251,10 € 19. 01. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS110509
mikrobiologické vyšetrenia HTO
12,08 € 19. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS110510
mikrobiologické vyšetrenia OCS
163,08 € 19. 01. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFŠ120027
ŠZM
1 298,93 € 19. 01. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120030
ŠZM
148,00 € 19. 01. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ120031
ŠZM
4 169,83 € 19. 01. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120034
ŠZM
230,40 € 19. 01. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ120035
ŠZM
537,60 € 19. 01. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFV120003
tovar - čist.prostriedky
551,14 € 19. 01. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFZ120001
predpl.Spravodajca pre účtov.2/12-2/13
154,80 € 19. 01. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFP120012
potraviny
470,46 € 18. 01. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFU120008
servisná prehliadka NZ
1 478,84 € 18. 01. 2012 YASIN s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 36400297
DFU120009
servisné služby za 1/2012
562,67 € 18. 01. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22, 35785306
DFS110507
údržba siete, hardware 12/11
830,00 € 17. 01. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFS120002
prenájom zariadenia na rok 2012
3,96 € 17. 01. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFU110635
servis prístroja
314,74 € 17. 01. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFE110117
odber el.energie 1-12/11 Stratená
2 556,38 € 16. 01. 2012 Východosl energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
DFL120038
lieky
456,58 € 16. 01. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120039
lieky
999,00 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL120040
lieky
4 716,25 € 16. 01. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120041
lieky
340,25 € 16. 01. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFS110505
chladenia mŕtvych tiel
11,50 € 16. 01. 2012 Úrad pre dohľad nad zdrav.star, Žellova 2, 829 74 Bratislava 25, 30796482
DFS110506
Nou.sk správa Cyclone3+ost.služby -12/11
206,40 € 16. 01. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFŠ111804
ŠZM
4 708,46 € 16. 01. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ111805
ŠZM
1 495,45 € 16. 01. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ111806
ŠZM
332,64 € 16. 01. 2012 TransMedica, s.r.o., Bárdošová 33, 833 12 Bratislava, 35843683
DFŠ120001
ŠZM
668,16 € 16. 01. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ120003
ŠZM
129,60 € 16. 01. 2012 BIOMEDICA Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 35849258
DFŠ120004
ŠZM
328,08 € 16. 01. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ120006
ŠZM
119,48 € 16. 01. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ120007
ŠZM
2 241,05 € 16. 01. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120009
ŠZM
6 326,99 € 16. 01. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120011
ŠZM
720,00 € 16. 01. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ120013
ŠZM
49,64 € 16. 01. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ120017
ŠZM
214,10 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ120018
ŠZM
53,53 € 16. 01. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182

Stránky