Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120751
lieky
278,61 € 05. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120752
lieky
10 485,75 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120753
lieky
2 755,89 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120754
lieky
4 735,94 € 05. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120050
medicinálne plyny (opis faktúry)
123,76 € 05. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120113
potraviny
386,81 € 05. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120109
údržba hardware,siete za 3/2012
1 200,00 € 05. 04. 2012 Martin Riška, Hronská 30, 821 07 Bratislava, 40474615
DFS120110
školenie a konzultácie k modulu PIS
360,00 € 05. 04. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120111
upratovacie práce za 3/2012
33 090,41 € 05. 04. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120112
upratovanie nad rámec zmluvy - 03/12
142,98 € 05. 04. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU120154
servis ZT
2 520,13 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120155
servis ZT
5 169,18 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120156
servis ZT
3 300,00 € 05. 04. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120178
tovar - hygienické, čistiace a kancelárske potreby
928,72 € 05. 04. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120179
tovar - kancelárske potreby
47,04 € 05. 04. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120180
tovar - ZT
585,60 € 05. 04. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFZ120009
obnovený certifikát
23,88 € 05. 04. 2012 D. Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 35840005
DFZ120010
obnovený certifikát
23,88 € 05. 04. 2012 D. Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 35840005
DFE120020
odber el.energie Modra 04/12
130,29 € 04. 04. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFL120738
lieky
550,79 € 04. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120739
lieky
4 045,27 € 04. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120740
lieky
90 530,44 € 04. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120741
lieky
1 096,10 € 04. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120742
lieky
3 814,61 € 04. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120743
lieky
2 537,92 € 04. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120744
lieky
475,20 € 04. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120745
lieky
38,00 € 04. 04. 2012 BD BAMED s.r.o., Komenského 997, 908 73 Veľké Leváre, 35863170
DFL120746
lieky
69,60 € 04. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120747
lieky
614,00 € 04. 04. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFO120048
Účtovné súvzťažnosti ROPO - r. 2012
198,10 € 04. 04. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFO120049
stravovacie poukážky
3 108,00 € 04. 04. 2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
DFP120111
potraviny
550,51 € 04. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120112
potraviny
58,97 € 04. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120106
poradenské služby a realizácia VO 3/2012
1 440,00 € 04. 04. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS120107
výroba pečiatok
306,58 € 04. 04. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratilsava, 11654805
DFS120108
overenie a kalibrácia závažia
50,00 € 04. 04. 2012 Peter Mikloško, Športová 505, 900 46 Most pri Bratislave, 33720894
DFU120149
servis upratov. stroja - kuchyňa
57,60 € 04. 04. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFU120150
servisný paušál ZT - 03/12
127,15 € 04. 04. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFU120151
servisný paušál ZT - 03/12
11 886,73 € 04. 04. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFU120152
oprava ZT
360,00 € 04. 04. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120172
plastové štítky na označovanie tlakomerov
360,00 € 04. 04. 2012 PROTECTED WORKSHOPS s.r.o., J. Dalloša 1351/33, 925 21 Sládkovičovo, 44714866
DFV120173
tovar - čistiace prostriedky
3 464,42 € 04. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120174
tovar - čistiace prostriedky
4 387,49 € 04. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFV120175
tovar - protipožiarna páska
366,00 € 04. 04. 2012 APROPO spol. s r.o., Štúrova 20, 949 01 Nitra, 31443532
DFV120176
tovar - váľandy
482,40 € 04. 04. 2012 VAŽO s.r.o., Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, 36055638
DFV120177
tovar - čistiace a hygienické potreby
2 259,00 € 04. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFZ120008
obnovenie certifikát
23,88 € 03. 04. 2012 D. Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 35840005
DFP120109
potraviny
1 693,01 € 02. 04. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120110
potraviny
280,34 € 02. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120102
prenájom rohoží
255,12 € 02. 04. 2012 Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, 35742364

Stránky