Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS120037
nájomné za oceľové fľaše
1 114,10 € 09. 02. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFV120040
tovar - skartátor
366,60 € 09. 02. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120041
tovar - policové regále
1 220,36 € 09. 02. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFE120003
zrážková voda 01/12 Klenová
1 117,48 € 08. 02. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFL120207
lieky
660,00 € 08. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120208
lieky
2 457,75 € 08. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120209
lieky
701,16 € 08. 02. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL120210
lieky
4 477,27 € 08. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120037
potraviny
764,24 € 08. 02. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFP120038
potraviny
219,89 € 08. 02. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120032
ext.kontrola kvality /OKB/
17 640,00 € 08. 02. 2012 SEKK spol. s r.o. , Bartolomejská 90, 530 02 Pardubice, 64824195
DFS120033
odvoz komunálneho odpadu 01/12
5 706,96 € 08. 02. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120036
mikrobiologické vyšetrenia - HTO
2 141,60 € 08. 02. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFU120046
oprava TV rozvodov na RTO
50,70 € 08. 02. 2012 Retail Business Solutions s.r., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFV120036
tovar - tlačivá
191,40 € 08. 02. 2012 Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec, 32627211
DFV120037
tovar - hygienické, čistiace a kancelárske potreby
173,18 € 08. 02. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120038
tovar - kancelárske potreby
199,38 € 08. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120039
tovar - hygienické a kancelárke potreby
328,37 € 08. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFO120020
tovar - kniha
174,50 € 07. 02. 2012 SLOVART G.T.G.s.r.o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava, 31346359
DFO120021
upgrade pre PC/ Genetika/- vyúčt.
2 020,00 € 07. 02. 2012 BIOMATTERS Ltd, Anzac Avenue, 011 41 Auckland, New Zeland, 1285
DFO120022
Spravodajca pre účt. 2012,1-2/13 vyúčt.
154,80 € 07. 02. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFP120032
potraviny
516,21 € 07. 02. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120033
potraviny
2 173,07 € 07. 02. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120034
potraviny
503,04 € 07. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120035
potraviny
343,22 € 07. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120036
potraviny
374,18 € 07. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFT120029
telef.poplatok - 1/2012
8 080,30 € 07. 02. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120041
sklenárske práce
90,00 € 07. 02. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120042
servis prístroja 1/2012
66,92 € 07. 02. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFU120043
servis lôžka Novos
147,89 € 07. 02. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFU120044
oprava prístroja
453,82 € 07. 02. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120045
paušál za prístroje Dräger za 1/2012
1 145,49 € 07. 02. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFV120035
ZT - inštrumenty
3 050,40 € 07. 02. 2012 Ing.Bohuslav Pleško NUCLECS, J.B.Magina 2299/13, 911 01 Trenčín, 33166030
DFO120018
voda stolová
164,82 € 06. 02. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120019
medicinálne plyny
496,00 € 06. 02. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP120031
potraviny
550,82 € 06. 02. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120021
poradenské služby a realizácia VO 1/2012
1 440,00 € 06. 02. 2012 PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice, 36591084
DFS120023
upratovacie práce po maľovaní 1/2012
671,12 € 06. 02. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120024
čalúnenie kresiel
1 437,60 € 06. 02. 2012 Čalúnnictvo Gidra, Hanácka 2, 821 04 Bratislava, 44564236
DFS120026
výroba pečiatok
364,58 € 06. 02. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratilsava, 11654805
DFS120028
metrologické služby
215,69 € 06. 02. 2012 Slovenská legálna metrol n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 1, 37954521
DFS120029
práčovnícke služby
55,15 € 06. 02. 2012 Jana Breuerová, Severná 1066, 049 25 Dobšiná, 43302688
DFU120038
kontrola a servis hasiacich prístrojov
2 309,10 € 06. 02. 2012 Július Májik, Dlhá 46, 949 01 Bratislava, 41438426
DFU120039
servis prístroja za 1/2012
11 886,73 € 06. 02. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFU120040
servisný paušál za 1/2012
127,15 € 06. 02. 2012 MAQUET Medizintechnik Vertrieb, Šoltézovej 12, 811 08 Bratislava, 35876859
DFV120032
tovar - hygienické potreby
1 512,08 € 06. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120033
tovar - papierové vrecká
790,80 € 06. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120034
tovar - kolieska a kladky
269,72 € 06. 02. 2012 Prodex s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, 31718680
DFE120002
odber el.energie chata Stratená 1-2/2012
1 690,00 € 02. 02. 2012 Východosl energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
DFS120019
čistenie kanalizácie
2 383,20 € 02. 02. 2012 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava, 32066848

Stránky