Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFE120021
zrážková voda - Klenová 3/12
1 123,69 € 11. 04. 2012 Bratislavská vod.spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFL120764
lieky
531,69 € 11. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120765
lieky
1 087,68 € 11. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120766
lieky
84,48 € 11. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFO120052
odber PH
522,96 € 11. 04. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120053
medicinálne plyny
1 568,89 € 11. 04. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFO120054
spiatočná letenka
344,50 € 11. 04. 2012 BIONT , a.s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava, 35917571
DFS120116
odvoz a zneškodnenie odpadov
1 195,20 € 11. 04. 2012 ARGUSS s.r.o., Blumentálska 19 P.O.BOX 226, 814 99 Bratislava, 31365213
DFS120117
účastnícky poplatok na konferencii
48,00 € 11. 04. 2012 Direct Impact, s.r.o., Mišíková 36, 811 04 Bratislava, 35833637
DFS120118
poplatok za zdravot. programy - 04/12
226,80 € 11. 04. 2012 SOFTPROGRES, E. Belluša 4, 921 01 Piešťany, 14123738
DFS120119
inzerát v Zdrav.novinách - 1.vyúčt.fa
423,12 € 11. 04. 2012 ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, 31333524
DFT120087
telef.poplatok - 3/2012
8 396,24 € 11. 04. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120162
oprava kancelárskej techniky
120,96 € 11. 04. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFU120163
oprava kancelárskej techniky
192,06 € 11. 04. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFU120164
oprava kancelárskej techniky
145,56 € 11. 04. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFU120165
oprava motorového vozidla
1 048,90 € 11. 04. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFU120166
oprava ZT
540,17 € 11. 04. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120181
tovar
840,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120182
tovar - OOPP
600,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120183
tovar - OOPP
1 326,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120184
tovar - OOPP
1 326,00 € 11. 04. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFZ120011
Zbierka zákonov SR, r.2012 - 2.preddavok
50,00 € 11. 04. 2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, 31592503
DFK120017
KRV
90,02 € 10. 04. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFK120018
KRV
1 578,37 € 10. 04. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK120019
KRV
675,15 € 10. 04. 2012 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená, 634891
DFL120755
lieky
3 035,99 € 10. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120756
lieky
222,72 € 10. 04. 2012 CellPharm s.r.o., Čordákova 20, 040 11 Košice, 36574864
DFL120757
lieky
760,19 € 10. 04. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120758
lieky
70,67 € 10. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120759
lieky
657,36 € 10. 04. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120760
lieky
1 399,71 € 10. 04. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120761
lieky
33,00 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120762
lieky
1 471,89 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120763
lieky
989,52 € 10. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFO120051
voda stolová
164,82 € 10. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120114
potraviny
207,96 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120115
potraviny
196,61 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120116
potraviny
412,40 € 10. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120117
potraviny
379,30 € 10. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120113
predĺženie licencie pre softwér
2 247,90 € 10. 04. 2012 ATOS IT Solutions s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, 45650276
DFS120114
technická podpora programu PCS 3/2012
3 936,96 € 10. 04. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120115
laboratórne vyšetrenia
2 669,25 € 10. 04. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFU120157
oprava prístroja
84,05 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120158
oprava prístroja
59,75 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120159
oprava prístroja
96,19 € 10. 04. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120160
oprava nerezového vozíka
453,18 € 10. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120161
servis centrálnej sterilizácie
667,45 € 10. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFL120748
lieky
9 728,97 € 05. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120749
lieky
1 464,72 € 05. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120750
lieky
1 294,92 € 05. 04. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175

Stránky