Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120226
lieky
937,24 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120227
lieky
278,30 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120228
lieky
2 500,26 € 13. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120229
lieky
1 958,55 € 13. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120230
lieky
1 594,50 € 13. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120231
lieky
1 372,69 € 13. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120232
lieky
80,52 € 13. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120233
lieky
907,28 € 13. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120234
lieky
5 178,91 € 13. 02. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120235
lieky
7 428,35 € 13. 02. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL120236
lieky
68,20 € 13. 02. 2012 MEDICUBE, s.r.o., Púchovská 14, 831 06 Bratislava, 31385117
DFL120237
lieky
826,95 € 13. 02. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120238
lieky
3 058,00 € 13. 02. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120239
lieky
31,72 € 13. 02. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120240
lieky
288,29 € 13. 02. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120241
lieky
155,02 € 13. 02. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120242
lieky
15,22 € 13. 02. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120243
lieky
7 335,26 € 13. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120244
lieky
8 551,43 € 13. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120245
lieky
7 791,48 € 13. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120246
lieky
1 750,04 € 13. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120247
lieky
109,35 € 13. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL120248
lieky
1 736,57 € 13. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120249
lieky
2 416,70 € 13. 02. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL120250
lieky
350,42 € 13. 02. 2012 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, 692468
DFL120252
lieky
282,43 € 13. 02. 2012 RANDOX s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava, 35743816
DFL120253
lieky
126,50 € 13. 02. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL120254
lieky
68,98 € 13. 02. 2012 EUREX MEDICA s.r.o., Na Šefranici 10, 010 01 Žilina, 36392944
DFL120255
lieky
458,40 € 13. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120256
lieky
872,50 € 13. 02. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL120257
lieky
123,00 € 13. 02. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120258
lieky
883,00 € 13. 02. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120259
lieky
45,00 € 13. 02. 2012 Scintila, s.r.o. , Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858
DFO120025
medicinálne plyny
41,26 € 13. 02. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFO120026
Aktuál.vzor.zmluvy a práv.podania 02/12
78,26 € 13. 02. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129
DFU120047
oprava pračky UNICA90
6 747,00 € 13. 02. 2012 Jiří Rujbr , Rerychova 35, 635 00 Brno, 11477024
DFO120024
medicinálne plyny
182,95 € 10. 02. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120039
nájomné za medicinálne plyny
1 195,14 € 10. 02. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFE120004
odber zemného plynu Vlárska 1/12
9 388,25 € 09. 02. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE120005
odber zemného plynu Klenová 1/12
83 068,93 € 09. 02. 2012 Slovenský plynár.priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFK120003
KRV
1 845,41 € 09. 02. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFK120004
KRV
21 267,71 € 09. 02. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFK120005
KRV
1 260,28 € 09. 02. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFK120006
KRV
1 714,91 € 09. 02. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFL120211
lieky
30 376,90 € 09. 02. 2012 BIOGEN PRAHA s.r.o., Pšenčíkova 678, 142 00 Praha 4, 63077477
DFL120212
lieky
18 360,00 € 09. 02. 2012 PentaGen s.r.o. ČR, Ke Klínku 143, 273 51 Horní Bezděkov, 27865410
DFO120023
odber PH
529,55 € 09. 02. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFP120039
potraviny
2 158,90 € 09. 02. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120040
potraviny
420,38 € 09. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120041
potraviny
596,17 € 09. 02. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819

Stránky