Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFK120020
krv
25 374,81 € 12. 04. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFK120021
KRV
4 275,95 € 12. 04. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFL120767
lieky
550,00 € 12. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120768
lieky
4 185,50 € 12. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120769
lieky
1 512,15 € 12. 04. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120770
lieky
3 107,35 € 12. 04. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120771
lieky
19 316,00 € 12. 04. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120772
lieky
443,85 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120773
lieky
2 205,58 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120774
lieky
13 739,88 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120775
lieky
16 453,80 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120776
lieky
2 059,20 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120777
lieky
1 728,98 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120778
lieky
1 437,70 € 12. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120779
lieky
1 531,47 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120780
lieky
5 599,13 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120781
lieky
1 667,16 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120782
lieky
9 563,90 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120783
lieky
2 048,86 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120784
lieky
1 463,88 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120785
lieky
395,58 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120786
lieky
6 877,21 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120787
lieky
93,61 € 12. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120788
lieky
1 833,00 € 12. 04. 2012 ALOGO, s.r.o. ČR, Bráfova 9a, 616 00 Brno, 25502859
DFL120789
lieky
872,50 € 12. 04. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL120790
lieky
110,00 € 12. 04. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFO120055
tovar - kniha
118,80 € 12. 04. 2012 MALÉ CENTRUM s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 35812575
DFO120056
medicin. plyny
2 269,68 € 12. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120057
medicinálne plyny
326,81 € 12. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120118
potraviny
93,60 € 12. 04. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120119
potraviny
1 592,51 € 12. 04. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120120
potraviny
1 472,86 € 12. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120121
potraviny
251,71 € 12. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120122
potraviny
336,24 € 12. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120123
potraviny
42,00 € 12. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120124
potraviny
216,93 € 12. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120125
potraviny
1 065,42 € 12. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120126
potraviny
760,83 € 12. 04. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120120
odvoz komunálneho odpadu 03/12
5 706,96 € 12. 04. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120121
čistenie a kontrola lapača tukov
133,63 € 12. 04. 2012 EKO-SALMO s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava, 31359647
DFS120122
nájomné za medicin. plyny
1 222,40 € 12. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120123
daňové poradenstvo za 03/12
270,00 € 12. 04. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFS120124
poskytnutie právnych služieb
4 651,20 € 12. 04. 2012 JUDr. Pavol Kollár, Lehotského 4, 811 06 Bratislava, 31783287
DFŠ120477
ŠZM
1 633,06 € 12. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFU120167
oprava paletových vozíkov
295,76 € 12. 04. 2012 TOPAS co Marián Hedera, Dvorany nad Nitrou 101, 956 11 Dvorany nad Nitrou 101, 33989125
DFV120185
tovar - elektroinštalačný materiál
311,08 € 12. 04. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120186
tovar - hutnícky materiál (rúry, tyče, plechy)
539,34 € 12. 04. 2012 LLZ servis, Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, 44276745
DFV120187
tovar - hutnícky materiál (tyče, plechy)
1 101,62 € 12. 04. 2012 LLZ servis, Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, 44276745
DFZ120012
predpl."Dane,účtovníctvo,odvody" r.2012
56,80 € 12. 04. 2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
DFZ120013
Interné smernice pre NO na CD záloha
130,80 € 12. 04. 2012 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, 35730129

Stránky