Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120048
tovar - ZT
312,00 € 16. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120260
lieky
8 226,90 € 15. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120261
lieky
17 131,95 € 15. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120262
lieky
276,72 € 15. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120263
lieky
112,20 € 15. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120264
lieky
7 289,90 € 15. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120265
lieky
316,25 € 15. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120266
lieky
292,23 € 15. 02. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL120267
lieky
1 376,19 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120268
lieky
7 711,66 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120269
lieky
7 711,66 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120270
lieky
4 627,00 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120271
lieky
748,99 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120272
lieky
4 357,15 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120273
lieky
490,20 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120274
lieky
60,50 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120275
lieky
266,75 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120276
lieky
154,06 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120277
lieky
1 500,15 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120278
lieky
7,58 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120279
lieky
4 627,00 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120281
lieky
5 848,56 € 15. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120027
medicin. plyny
2 849,88 € 15. 02. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120042
potraviny
285,71 € 15. 02. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFU120050
oprava horáku kotla (ubytovňa Vlárska)
530,40 € 15. 02. 2012 Roman Dusík - servis horákov, Černyševského 5, 851 01 Bratislava, 37084631
DFU120051
oprava plavákových odvádzačov kondenzátu
664,00 € 15. 02. 2012 Štefan Figura, Škultétyho 16, 831 03 Bratislava, 17510465
DFU120052
servis centrálnej sterilizácie
931,74 € 15. 02. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120053
oprava ZT - termostatu INNOVA
787,20 € 15. 02. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444
DFV120045
tovar - kancelársky nábytok
604,18 € 15. 02. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFL120251
lieky
42,95 € 14. 02. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFU120048
oprava ZT
329,03 € 14. 02. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120049
oprava ZT
2 679,60 € 14. 02. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120042
ND - odvzádzač kondenzátu
400,36 € 14. 02. 2012 Spirax Sarco s.r.o., OZ, Dr. I.Horvátha 899/4, 905 01 Senica, 625566
DFV120043
ZT - kvapkový senzor
231,02 € 14. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120044
ZT - punkčný prípravok pre snímač
1 800,00 € 14. 02. 2012 Medkonsult Slovakia s.r.o., Žilinská 1, 911 01 Trenčín, 31441831
DFK120007
krv
3 752,77 € 13. 02. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFK120008
krv
12 891,54 € 13. 02. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL120213
lieky
65 177,20 € 13. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120214
lieky
10 255,30 € 13. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120215
lieky
65 177,20 € 13. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120216
lieky
13 739,88 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120217
lieky
611,60 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120218
lieky
3 350,95 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120219
lieky
3 927,15 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120220
lieky
478,39 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120221
lieky
344,41 € 13. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120222
lieky
270,18 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120223
lieky
524,70 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120224
lieky
2 094,81 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120225
lieky
2 271,50 € 13. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky