Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120292
lieky
467,50 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120293
lieky
3 520,00 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120294
lieky
194,83 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120295
lieky
12 429,89 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120296
lieky
68,82 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120297
lieky
40 130,83 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120298
lieky
18,04 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120299
lieky
336,60 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120300
lieky
165,97 € 20. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFS120049
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 01/12
272,19 € 20. 02. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFŠ120186
ŠZM
7 111,51 € 20. 02. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120201
ŠZM
371,69 € 20. 02. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFU120058
oprava ZT
4 765,78 € 20. 02. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFU120059
oprava ZT
71,90 € 20. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFV120056
tovar - ZT
4 170,00 € 20. 02. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFE120006
vodné, stočné 01/12 Vlárska
1 941,83 € 17. 02. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE120007
vodné, stočné 01/12 Klenová
13 903,06 € 17. 02. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE120008
odber el.energie Modra 02/12
130,29 € 17. 02. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120009
odber el.energie 1/2012 Vlárska
3 370,34 € 17. 02. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120010
odber el.energie 1/12 Klenová
35 903,09 € 17. 02. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120011
odber el.energie 1/12 RTO
4 213,48 € 17. 02. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFI120002
ZT - pripojenie lineárnych urýchľovačov
325 915,20 € 17. 02. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFP120043
potraviny
645,62 € 17. 02. 2012 PRVÁ BRATISLAV.PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFP120044
potraviny
4 455,08 € 17. 02. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120045
potraviny
1 141,92 € 17. 02. 2012 CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, 45510172
DFP120046
potraviny
44,76 € 17. 02. 2012 CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, 45510172
DFP120047
potraviny
315,58 € 17. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120048
potraviny
575,00 € 17. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120049
potraviny
570,12 € 17. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120047
spaľovanie nemocničného odpadu 01/12
6 794,40 € 17. 02. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS120048
ZT - upgrade systému Tomocon na ORO
2 208,00 € 17. 02. 2012 TATRAMED spol. s r.o., Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava, 31328172
DFU120057
prestavba operačnej lampy
3 394,50 € 17. 02. 2012 Fénix Bratislava, spol. s r.o., J. Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, 35730854
DFV120049
tovar - čistiace a hygienické potreby
2 920,32 € 17. 02. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120050
tovar - ohrievač jednoradový
652,08 € 17. 02. 2012 Klimasoft s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 36218944
DFV120051
náhradný diel na opravu ZT
2 234,30 € 17. 02. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFV120052
náhradné diely na opravu ZT
913,84 € 17. 02. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120053
náhradné diely na opravu ZT
1 478,40 € 17. 02. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120054
tovar - nábytok
4 938,12 € 17. 02. 2012 Ľubomír Kusyn-laboratórne zariadenie, Žitavská 22, 821 07 Bratislava, 22677950
DFV120055
tovar - elektroinštalačný materiál
575,24 € 17. 02. 2012 HAGARD HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFK120009
KRV
3 960,35 € 16. 02. 2012 Vranovská nemocnica n.o., M.R.Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, 37887068
DFL120282
lieh osobitne denaturovaný - vyúčt.
574,08 € 16. 02. 2012 Slov.liehovary a likérky a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, 36241369
DFO120028
medicinálne plyny
126,29 € 16. 02. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120044
služby počítačovej siete 1-3/12
199,17 € 16. 02. 2012 SANET, Vazovova 5, 821 01 Bratislava, 17055270
DFS120045
dezinsekcia priestorov NOÚ
979,77 € 16. 02. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120046
analýza vody v ÚL
95,40 € 16. 02. 2012 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, 31652859
DFU120054
oprava prístroja
527,90 € 16. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120055
oprava prístroja
391,80 € 16. 02. 2012 Chirana Progress s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, 36224626
DFU120056
oprava prístroja
1 071,00 € 16. 02. 2012 GeneTiCA s.r.o. , Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10, 25609378
DFV120046
tovar - pracie prostriedky
4 172,09 € 16. 02. 2012 Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, 35835401
DFV120047
tovar - čistiace prostriedky
4 220,42 € 16. 02. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213

Stránky