Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120856
lieky
362,37 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120857
lieky
1 431,70 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120858
lieky
1 090,95 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120859
lieky
1 638,12 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120860
lieky
1 577,40 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120861
lieky
1 560,09 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120862
lieky
761,00 € 19. 04. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL120863
lieky
264,99 € 19. 04. 2012 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, 31345433
DFL120864
lieky
74,54 € 19. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120865
lieky
294,36 € 19. 04. 2012 MEDESA SK s.r.o., Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 36822167
DFL120866
lieky
7 544,66 € 19. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120867
lieky
1 112,66 € 19. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120868
lieky
291,70 € 19. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120869
lieky
31,59 € 19. 04. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120870
lieky
67,23 € 19. 04. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120871
lieky
68,85 € 19. 04. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFP120140
potraviny
1 317,89 € 19. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFŠ120495
ŠZM
291,00 € 19. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ120496
ŠZM
766,80 € 19. 04. 2012 A.M.I. SLOVAKIA s.r.o., Podháj 31, 974 05 Banská Bystrica, 44792301
DFŠ120497
ŠZM
6 875,09 € 19. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120498
ŠZM
1 081,40 € 19. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFŠ120499
ŠZM
1 284,00 € 19. 04. 2012 Fénix Bratislava, spol. s r.o., J. Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, 35730854
DFŠ120500
ŠZM
98,42 € 19. 04. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ120501
ŠZM
4 137,91 € 19. 04. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ120502
ŠZM
743,26 € 19. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120503
ŠZM
4 347,88 € 19. 04. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ120504
ŠZM
401,28 € 19. 04. 2012 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, 36352446
DFŠ120505
ŠZM
140,24 € 19. 04. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ120506
ŠZM
835,20 € 19. 04. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ120507
ŠZM
3 498,96 € 19. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ120508
ŠZM
8 159,23 € 19. 04. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFK120024
krv
3 883,00 € 18. 04. 2012 Vranovská nemocnica n.o., M.R.Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, 37887068
DFL120808
lieky
589,88 € 18. 04. 2012 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01 Bratislava, 34142941
DFL120809
lieky
614,34 € 18. 04. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFL120810
lieky
69,96 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120811
lieky
31 459,45 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120812
lieky
40 042,86 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120813
lieky
1 390,73 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120814
lieky
93,81 € 18. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120815
lieky
45,10 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120816
lieky
755,62 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120817
lieky
2 936,78 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120818
lieky
2 724,92 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120819
lieky
605,00 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120820
lieky
2 679,88 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120821
lieky
4 025,45 € 18. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120822
lieky
106,49 € 18. 04. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120823
lieky
116,50 € 18. 04. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL120824
lieky
193,68 € 18. 04. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120825
lieky
1 660,00 € 18. 04. 2012 Scintila, s.r.o. ČR, Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858

Stránky