Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFT120050
telefónny poplatok
29,65 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120051
telefónny poplatok
16,08 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120052
telefónny poplatok
29,09 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120053
telefónny poplatok
203,46 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120054
telefónny poplatok
236,38 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120055
telefónny poplatok
20,89 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120056
telefónny poplatok
13,99 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120057
telefónny poplatok
13,99 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFU120063
servis ZT
999,81 € 22. 02. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFU120064
kontrola a nastavenie mamografu
600,00 € 22. 02. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFU120065
oprava analyzátora na OKB
358,08 € 22. 02. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFU120066
maliarske a natieračské práce
1 653,00 € 22. 02. 2012 Mikuláš Lichvarík-M, Martina Lányiho 5, 060 01 Kežmarok, 41567561
DFU120067
sklenárske práce v RZ Stratená
78,00 € 22. 02. 2012 SKLENÁRSTVO - Revaj Jaroslav, Partizánska 714, 049 25 Dobšiná, 33446008
DFU120069
oprava umývacieho stroja AEG
129,05 € 22. 02. 2012 Maroš Neuberg - NEUMA.N, Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava, 40105997
DFU120070
oprava umývacieho stroja AEG
236,44 € 22. 02. 2012 Maroš Neuberg - NEUMA.N, Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava, 40105997
DFU120071
oprava konvektomatu v kuchyni
278,84 € 22. 02. 2012 Maroš Neuberg - NEUMA.N, Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava, 40105997
DFV120064
kancelársky nábytok
3 759,18 € 22. 02. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFI120003
Gigaswitch Cisco
11 970,20 € 21. 02. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31318347
DFI120005
vyprac. projektu na staveb.úpravy na ORO
5 400,00 € 21. 02. 2012 pline s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, 36363316
DFO120029
Zbierka zákonov SR r. 2011 - nedoplatok
49,73 € 21. 02. 2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, 31592503
DFO120030
voda stolová
262,32 € 21. 02. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120031
voda stolová
153,84 € 21. 02. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120050
potraviny
432,45 € 21. 02. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFP120051
potraviny
184,18 € 21. 02. 2012 ATC - JR, s.r.o., Vsetínska 766, 020 01 Púchov, 35760532
DFP120052
potraviny
2 920,97 € 21. 02. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120053
potraviny
32,00 € 21. 02. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120054
potraviny
331,28 € 21. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120055
potraviny
459,92 € 21. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120051
štrukturovaná kabeláž pre RTO
7 992,34 € 21. 02. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31318347
DFS120052
mikrobiologické vyšetrenia - OKHaT
18,12 € 21. 02. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120053
mikrobiologické vyšetrenia - OCSaD
12,08 € 21. 02. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120054
prenájom chladiča vody
86,26 € 21. 02. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFU120060
oprava prístroja
54,67 € 21. 02. 2012 MIKRO s.r.o., Martinská 30, 821 05 Bratislava, 35763272
DFU120061
ladenie v súvislosti s migráciou vysiel.
157,20 € 21. 02. 2012 Retail Business Solutions s.r., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFV120057
tovar - čistiace utierky
249,48 € 21. 02. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120058
ZT - ND
318,24 € 21. 02. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFV120059
ZT - spotr.mat.k spirometrom
409,56 € 21. 02. 2012 JAEGER, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, 14006162
DFV120060
ZT - mikrobiologické filtre
594,00 € 21. 02. 2012 Medist s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné, 36168513
DFV120061
tovar - ZT
1 249,50 € 21. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFV120062
ND na opravu zdravot. prístroja
202,80 € 21. 02. 2012 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava, 46095969
DFV120063
ND na opravu zdravot. prístroja
3 723,84 € 21. 02. 2012 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 31349307
DFL120283
lieky
779,52 € 20. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120284
lieky
16 136,01 € 20. 02. 2012 MGP, spol. s r.o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava, 684023
DFL120285
lieky
3 347,52 € 20. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120286
lieky
4 025,34 € 20. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120287
lieky
7 449,36 € 20. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120288
lieky
418,00 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120289
lieky
580,80 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120290
lieky
80,52 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL120291
lieky
1 171,50 € 20. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780

Stránky