Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP120056
potraviny
1 744,80 € 23. 02. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFP120057
potraviny
1 708,79 € 23. 02. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFP120058
potraviny
1 663,74 € 23. 02. 2012 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Kollárova 2457, 022 01 Čadca, 36396281
DFU120072
servisný paušál - Lineárny urýchľovač
15 600,00 € 23. 02. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFU120073
servisný paušál - RTG simulátor Simulix
5 160,00 € 23. 02. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFV120065
tovar - OOPP, paplóny, vankúše, plachty
4 388,76 € 23. 02. 2012 Janoli s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce, 36515507
DFV120066
tovar - samolepky
286,80 € 23. 02. 2012 Peter Kurt - DESIGN, Čiernovodská 6, 821 07 Bratislava, 33825785
DFV120067
tovar - bandaska, hygienické potreby
418,27 € 23. 02. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFV120068
tovar - mikrospray na dekontamináciu
1 920,00 € 23. 02. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFV120069
tovar - hygienické, čistiace a kancelárske potreby
1 567,33 € 23. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120070
tovar -čistiace a kancelárske potreby
203,42 € 23. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFI120004
rekonštrukcia priestorov na OCS
9 484,99 € 22. 02. 2012 EGAS spol. s r.o., Žiškova 1, 811 02 Bratislava, 31333494
DFL120303
lieky
7 587,45 € 22. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120304
lieky
168,96 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120305
lieky
98,50 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120306
lieky
54,62 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120307
lieky
89,21 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120308
lieky
4 245,50 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120309
lieky
168,96 € 22. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120310
lieky
5 316,60 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120311
lieky
42 227,02 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120312
lieky
3 993,40 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120313
lieky
4 332,90 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120314
lieky
3 500,20 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120315
lieky
72,82 € 22. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120316
lieky
6 996,89 € 22. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120317
lieky
1 575,20 € 22. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120318
lieky
4 549,74 € 22. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120032
medicinálne plyny
367,03 € 22. 02. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120055
členský poplatok za rok 2012
33,00 € 22. 02. 2012 SANET, Vazovova 5, 821 01 Bratislava, 17055270
DFT120030
telefónny poplatok
47,62 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120031
telefónny poplatok
17,68 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120032
telefónny poplatok
41,58 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120033
telefónny poplatok
68,00 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120034
telefónny poplatok
156,06 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120035
telefónny poplatok
16,08 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120036
telefónny poplatok
59,99 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120037
telefónny poplatok
22,80 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120038
telefónny poplatok
40,33 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120039
telefónny poplatok
18,23 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120040
telefónny poplatok
16,08 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120041
telefónny poplatok
53,86 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120042
telefónny poplatok
41,95 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120043
telefónny poplatok
16,45 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120044
telefónny poplatok
17,76 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120045
telefónny poplatok
3,98 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120046
telefónny poplatok
61,55 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120047
telefónny poplatok
59,18 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120048
telefónny poplatok
40,00 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120049
telefónny poplatok
16,08 € 22. 02. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270

Stránky