Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFT120113
telefónny poplatok
20,89 € 25. 04. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120114
telefónny poplatok
13,99 € 25. 04. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120115
telefónny poplatok
13,99 € 25. 04. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFU120182
mazanie a údržba výťahov
762,99 € 25. 04. 2012 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa 469, 44492588
DFU120183
odstánenie závad v kotolni
2 096,40 € 25. 04. 2012 DUOS-Chem s.r.o., Karloveská 6, 841 05 Bratislava, 30775809
DFU120184
servis prístroja
15 600,00 € 25. 04. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFU120185
servis prístroja
5 160,00 € 25. 04. 2012 TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17309182
DFU120186
oprava prístroja
236,71 € 25. 04. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFV120210
tovar - čistiace prostriedky
1 786,13 € 25. 04. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120211
ZT - ND výbojka
547,20 € 25. 04. 2012 NEXA, s.r.o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, 36239798
DFV120212
tovar-čistiace prostriedky, toner
1 138,61 € 25. 04. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120213
kancelárske kreslá
2 052,00 € 25. 04. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFL120873
lieky
433,16 € 24. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120874
lieky
528,87 € 24. 04. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120875
lieky
20 453,62 € 24. 04. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120876
lieky
20 453,62 € 24. 04. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120877
lieky
846,01 € 24. 04. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120878
lieky
30,36 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120879
lieky
26 166,25 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120880
lieky
16 956,50 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120881
lieky
72 216,50 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120882
lieky
2,00 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120883
lieky
8 715,78 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120884
lieky
51,05 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120885
lieky
12 451,12 € 24. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120886
lieky
1 400,14 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120887
lieky
50,05 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120888
lieky
1 514,72 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120889
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120890
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120891
lieky
1 542,33 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120892
lieky
572,85 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120893
lieky
64 984,15 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120894
lieky
66 601,70 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120895
lieky
1 889,38 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120896
lieky
806,95 € 24. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120061
odber PH
484,49 € 24. 04. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFP120145
potraviny
524,82 € 24. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120146
potraviny
2 451,34 € 24. 04. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120147
potraviny
197,94 € 24. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120148
potraviny
841,50 € 24. 04. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFS120133
preprava osôb autobusom
216,00 € 24. 04. 2012 XLinebus s.r.o., Prídavková 16, 841 06 Bratislava, 35747501
DFS120134
NOU.sk správa Cyclone3 za 3/12
319,04 € 24. 04. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120135
spracovanie dát za 02/2012
596,40 € 24. 04. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1, 36276847
DFŠ120525
ŠZM
1 896,73 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120526
ŠZM
1 896,73 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120527
ŠZM
1 138,04 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120528
ŠZM
1 673,63 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120529
ŠZM
669,46 € 24. 04. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ120530
ŠZM
734,40 € 24. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561

Stránky