Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120075
tovar - tonery
7 503,30 € 27. 02. 2012 Procesná automatizácia a.s.Košice, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFV120076
tovar - tonery
868,61 € 27. 02. 2012 Procesná automatizácia a.s.Košice, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFL120337
lieky
4 778,90 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120338
lieky
283,82 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120340
lieky
4 664,59 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120341
lieky
303,46 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120342
lieky
4 013,26 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120343
lieky
138,02 € 24. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120344
lieky
760,19 € 24. 02. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL120345
lieky
2 919,10 € 24. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120346
lieky
698,00 € 24. 02. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL120347
lieky
290,40 € 24. 02. 2012 BD BAMED s.r.o., Komenského 997, 908 73 Veľké Leváre, 35863170
DFL120348
lieky
264,99 € 24. 02. 2012 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, 31345433
DFL120349
lieky
107,18 € 24. 02. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120350
lieky
4 200,56 € 24. 02. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFL120351
lieky
228,80 € 24. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120352
lieky
812,90 € 24. 02. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120353
lieky
874,50 € 24. 02. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120354
lieky
7 439,07 € 24. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120355
lieky
7 720,96 € 24. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120356
lieky
605,59 € 24. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120357
lieky
251,00 € 24. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120358
lieky
1 112,66 € 24. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120359
lieky
35,58 € 24. 02. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120360
lieky
119,16 € 24. 02. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL120361
lieky
671,00 € 24. 02. 2012 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03 Bratislava, 36550931
DFL120362
lieky
495,00 € 24. 02. 2012 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03 Bratislava, 36550931
DFL120363
lieky
927,83 € 24. 02. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120364
lieky
995,82 € 24. 02. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120365
lieky
132,77 € 24. 02. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL120366
lieky
60,75 € 24. 02. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120319
lieky
3 681,15 € 23. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120320
lieky
3 070,98 € 23. 02. 2012 MGP, spol. s r.o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava, 684023
DFL120321
lieky
913,90 € 23. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120322
lieky
65 177,20 € 23. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120323
lieky
6 338,64 € 23. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120324
lieky
19 316,00 € 23. 02. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120325
lieky
63,61 € 23. 02. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL120326
lieky
1 705,00 € 23. 02. 2012 MEDICUBE, s.r.o., Púchovská 14, 831 06 Bratislava, 31385117
DFL120327
lieky
27 720,00 € 23. 02. 2012 MEDICUBE, s.r.o., Púchovská 14, 831 06 Bratislava, 31385117
DFL120328
lieky
25 090,56 € 23. 02. 2012 VERUM s.r.o. Košice, Krivá 18, 040 01 Košice, 36175854
DFL120329
lieky
10 492,42 € 23. 02. 2012 VERUM s.r.o. Košice, Krivá 18, 040 01 Košice, 36175854
DFL120330
lieky
326,35 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120331
lieky
19 523,90 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120332
lieky
5 991,15 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120333
lieky
994,40 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120334
lieky
1 672,00 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120335
lieky
2,26 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120336
lieky
55,85 € 23. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120033
odber PH
772,53 € 23. 02. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832

Stránky