Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP120061
potraviny
572,74 € 28. 02. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120062
potraviny
595,55 € 28. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120063
potraviny
485,57 € 28. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120064
potraviny
552,13 € 28. 02. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFU120076
oprava práčok
4 469,00 € 28. 02. 2012 Jiří Rujbr ČR, Rerychova 35, 635 00 Brno, 11477024
DFU120077
servisné služby za 2/2012
694,68 € 28. 02. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22, 35785306
DFU120078
servisný paušál 2/2012
1 852,80 € 28. 02. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFV120077
tovar - utierky papierové
1 651,10 € 28. 02. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120078
tovar - kancelárske potreby
669,96 € 28. 02. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120079
tovar - kancelárske potreby
1 142,15 € 28. 02. 2012 Ladislav Pócs, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo, 36922161
DFV120080
tovar - čistiace a kancelárske potreby
1 541,59 € 28. 02. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120081
tovar - čistiace prostriedky
153,02 € 28. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120082
tovar - čistiace prostriedky
1 074,84 € 28. 02. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120083
ZT - ND
5 170,55 € 28. 02. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120084
tovar - hygienické potreby
182,40 € 28. 02. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865
DFV120085
tovar - hygienické potreby
4 079,86 € 28. 02. 2012 Persona, s.r.o., Šustekova 9, 851 04 Bratislava, 35900865
DFV120086
tovar - toaletné potreby
1 613,65 € 28. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120087
tovar - hygienické potreby
1 642,20 € 28. 02. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5, 11785250
DFV120088
tovar - zámky,kľúče
782,98 € 28. 02. 2012 Brakl & syn, Ing. Emil Brakl, Jašíkova 11, 821 03 Bratislava, 11656417
DFV120089
tovar - pojazdný rebrík
325,07 € 28. 02. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFV120090
hasiace prístroje
7 301,30 € 28. 02. 2012 Július Májik, Dlhá 46, 949 01 Bratislava, 41438426
DFZ120005
predplatné Česká radiologie 2012
29,90 € 28. 02. 2012 Vydavateľstvo Osveta s.r.o., Jilemnického 57, 036 01 Martin, 31604676
DFL120367
lieky
1 705,00 € 27. 02. 2012 MEDICUBE, s.r.o., Púchovská 14, 831 06 Bratislava, 31385117
DFL120368
lieky
6 695,04 € 27. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120369
lieky
702,24 € 27. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120370
lieky
7 672,98 € 27. 02. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120371
lieky
21,69 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120372
lieky
5 844,85 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120373
lieky
1 898,05 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120374
lieky
3 151,50 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120375
lieky
6 253,50 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120376
lieky
3 325,52 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornocermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120377
lieky
25,81 € 27. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120378
lieky
457,16 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120379
lieky
1 511,65 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120380
lieky
4 499,26 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120381
lieky
8 307,04 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120382
lieky
751,67 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120383
lieky
5 747,72 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120384
lieky
1 138,34 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1.slov.lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120385
lieky
81,18 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120386
lieky
84,91 € 27. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120059
potraviny
386,08 € 27. 02. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120057
vyšetrenia zamestnancov
182,00 € 27. 02. 2012 Slovenská zdravotnícka univerz, Limbová 12, 833 03 Bratislava, 165361
DFU120074
oprava chladničky
38,40 € 27. 02. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFU120075
oprava prístroja
3 582,00 € 27. 02. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFV120071
tovar - kancelárske potreby
1 410,88 € 27. 02. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120072
tovar - čistiace prostriedky
1 837,93 € 27. 02. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120073
tovar - tonery
2 936,99 € 27. 02. 2012 Procesná automatizácia a.s.Košice, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFV120074
tovar - tonery
3 614,28 € 27. 02. 2012 Procesná automatizácia a.s.Košice, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573

Stránky