Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120905
lieky
1 001,00 € 26. 04. 2012 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03 Bratislava, 36550931
DFL120906
lieky
1 323,29 € 26. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120907
lieky
162,00 € 26. 04. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL120908
lieky
45,78 € 26. 04. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120909
lieky
306,41 € 26. 04. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120910
lieky
554,45 € 26. 04. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL120911
lieky
20,88 € 26. 04. 2012 KRD molecular technologies s.r, Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120912
lieky
764,27 € 26. 04. 2012 KRD molecular technologies s.r, Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120913
lieky
174,24 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120914
lieky
116,16 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120915
lieky
1 266,32 € 26. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL120916
lieky
779,52 € 26. 04. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120917
lieky
9 576,07 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120918
lieky
2 841,30 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120919
lieky
1 217,70 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120920
lieky
1 501,83 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120921
lieky
6 052,86 € 26. 04. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120922
lieky
739,20 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120923
lieky
687,42 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120924
lieky
647,24 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120925
lieky
173,25 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120926
lieky
551,18 € 26. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120152
potraviny
636,71 € 26. 04. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120153
potraviny
241,07 € 26. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120154
potraviny
650,54 € 26. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFU120187
výmena pneumatík
19,45 € 26. 04. 2012 MIKONA s.r.o., Lúky, 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120188
servis sterilizátorov
645,21 € 26. 04. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFV120214
ZT - náhradné diely
223,20 € 26. 04. 2012 COMPIMed, s.r.o., Miletičova 70, 821 08 Bratislava, 35953900
DFO120062
medicinálne plyny
185,33 € 25. 04. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120063
voda stolová
51,12 € 25. 04. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120149
potraviny
72,00 € 25. 04. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120150
potraviny
1 574,52 € 25. 04. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120151
potraviny
439,87 € 25. 04. 2012 Peter Štepánek, s.r.o., Cesta Vl.Clementisa 388, 971 01 Prievidza, 45513325
DFS120136
mikrobiologické vyšetrenia
70,44 € 25. 04. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120137
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 4/12
272,19 € 25. 04. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFS120138
vykonaná dezinsekcia
979,77 € 25. 04. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120139
vykonaná deratizácia
790,00 € 25. 04. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFŠ120540
ŠZM
339,24 € 25. 04. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ120541
ŠZM
159,02 € 25. 04. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFŠ120542
ŠZM
96,00 € 25. 04. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ120543
ŠZM
641,26 € 25. 04. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ120544
ŠZM
1 854,72 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120545
ŠZM
1 860,27 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120546
ŠZM
146,74 € 25. 04. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ120547
ŠZM
187,20 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120548
ŠZM
48,00 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120549
ŠZM
1 194,07 € 25. 04. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ120550
ŠZM
1 844,57 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120551
ŠZM
1 830,40 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ120552
ŠZM
1 696,22 € 25. 04. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145

Stránky