Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL120442
lieky
1 639,22 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120443
lieky
384,84 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120444
lieky
8 059,65 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120445
lieky
59,95 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120446
lieky
1,32 € 29. 02. 2012 Actavis s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava, 35800763
DFL120447
lieky
412,80 € 29. 02. 2012 Optoteam, s.r.o., Smrečnianska 29, 811 05 Bratislava, 35810840
DFL120449
lieky
905,52 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120450
lieky
75 031,00 € 29. 02. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Bencúrova 10, 040 01 Košice, 31708030
DFL120451
lieky
237,21 € 29. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120452
lieky
594,00 € 29. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120453
lieky
128,57 € 29. 02. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL120454
lieky
6 869,94 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120455
lieky
14 377,00 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120456
lieky
59,86 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120457
lieky
165,00 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120458
lieky
4 156,90 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120459
lieky
1 898,05 € 29. 02. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL120460
lieky
7 299,60 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120461
lieky
7 299,60 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120462
lieky
2 511,85 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120463
lieky
672,25 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120464
lieky
5 366,41 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120465
lieky
2 839,78 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120466
lieky
3 460,27 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120467
lieky
194,65 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120468
lieky
710,94 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120469
lieky
43,00 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120470
lieky
3 089,09 € 29. 02. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL120471
lieky
650,00 € 29. 02. 2012 ALOGO, s.r.o. , Bráfova 9a, 616 00 Brno, 25502859
DFL120472
lieky
592,00 € 29. 02. 2012 EXBIO Olomouc s.r.o. ČR, Ovesná 289/14, 779 00 Olomouc, 25545515
DFL120473
lieky
817,54 € 29. 02. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL120474
lieky
307,40 € 29. 02. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL120475
lieky
150,70 € 29. 02. 2012 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, 692468
DFL120476
lieky
173,28 € 29. 02. 2012 Sigma-Aldrich spol. s r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, 44613385
DFL120477
lieky
1 422,12 € 29. 02. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL120478
lieky
1 311,46 € 29. 02. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL120479
lieky
1 528,54 € 29. 02. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120480
lieky
9 156,42 € 29. 02. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL120481
lieky
717,07 € 29. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120482
lieky
1 949,12 € 29. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120483
lieky
945,00 € 29. 02. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL120484
lieky
63,18 € 29. 02. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120485
lieky
136,08 € 29. 02. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120486
lieky
446,64 € 29. 02. 2012 Merck spol.s r.o. Praha CZ, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL120487
lieky
15,00 € 29. 02. 2012 Scintila, s.r.o., Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858
DFL120488
lieky
250,00 € 29. 02. 2012 Scintila, s.r.o., Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858
DFL120489
lieky
6 030,00 € 29. 02. 2012 Scintila, s.r.o., Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858
DFL120490
lieky
2 764,30 € 29. 02. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL120491
lieky
1 555,40 € 29. 02. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFS120059
inštalácia TV rozvodov
232,07 € 29. 02. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103

Stránky