Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFT120137
telefónny poplatok
16,08 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120138
telefónny poplatok
16,08 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120139
telefónny poplatok
16,08 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120140
telefónny poplatok
164,30 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120141
telefónny poplatok
59,94 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120142
telefónny poplatok
191,56 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120143
telefónny poplatok
20,89 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120144
telefónny poplatok
13,99 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120145
telefónny poplatok
13,99 € 24. 05. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFU120236
servis ZT
3 300,00 € 24. 05. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120237
oprava ZT
105,76 € 24. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120238
oprava ZT
33,85 € 24. 05. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFV120260
tovar - tonery
2 416,06 € 24. 05. 2012 Procesná automatizácia a.s.Koš, Strojárenská 1, 040 01 Košice, 31652573
DFK120032
krv
1 608,33 € 23. 05. 2012 Univerzitná nemocnica Bratisla, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFL121145
lieky
3 243,90 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121146
lieky
2 590,81 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121147
lieky
5 221,92 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121148
lieky
25 544,75 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121149
lieky
30 127,35 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121150
lieky
30 127,35 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121151
lieky
30 127,35 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121152
lieky
8 209,87 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121153
lieky
997,33 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121154
lieky
3 083,85 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121155
lieky
65 109,00 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121156
lieky
83 406,40 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121157
lieky
1 737,45 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121158
lieky
237,90 € 23. 05. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska č. 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121159
lieky
248,50 € 23. 05. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121160
lieky
5 605,00 € 23. 05. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121161
lieky
180,60 € 23. 05. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121162
lieky
3 099,10 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121163
lieky
1 225,22 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121164
lieky
90,79 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121165
lieky
2 854,61 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121166
lieky
9 828,98 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121167
lieky
1 612,82 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121168
lieky
4 470,29 € 23. 05. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121169
lieky
10 437,92 € 23. 05. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121170
lieky
11,00 € 23. 05. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121171
lieky
4 661,71 € 23. 05. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 810 01 Bratislava, 602175
DFL121172
lieky
2 215,20 € 23. 05. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121173
lieky
2 682,03 € 23. 05. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFO120076
odber PH
1 369,45 € 23. 05. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFP120205
potraviny
86,40 € 23. 05. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120206
potraviny
1 958,94 € 23. 05. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120207
potraviny
120,48 € 23. 05. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFP120208
potraviny
512,41 € 23. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120209
potraviny
593,29 € 23. 05. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120210
potraviny
412,52 € 23. 05. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819

Stránky